Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 22.8.2018 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 22.8.2018 kokouksesta

Sivistyslautakunta valitsi varhaiskasvatuksen palvelujohtajaksi kasvatustieteen tohtori Päivi Koiviston, päätti koulujen yleisistä järjestyssäännöistä ja terapiaan käytettävien koulutilojen maksuttomuudesta, hyväksyi osaltaan Vesangan päiväkotikoulun ja Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmat ja antoi lausunnon talonrakennuksen investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2019-2023.

Varhaiskasvatuksen palvelujohtajaksi KT Päivi Koivisto

Sivistyslautakunta valitsi varhaiskasvatuksen palvelujohtajaksi 1.9.2018 alkaen kasvatustieteen tohtori Päivi Koiviston. Hän on hoitanut palvelujohtajan viransijaisuutta 2.3.2018 alkaen. Virkavalinta on lopullinen, eli erillistä vahvistamista ei tarvita. Varalle valittiin kasvatustieteen maisteri, päiväkodinjohtaja Minna Pajala. Varhaiskasvatus on jaettu kahteen palvelualueeseen, Päivi Koivisto vastaa toisesta ja työparina toisen palvelualueen johdossa jatkaa palvelujohtaja Tarja Ahlqvist. Varhaiskasvatuksen palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa johtamisesta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä sekä varhaiskasvatuksen yhteisistä tehtävä- ja kehittämisalueista palvelujohtajien tehtäväjaon mukaisesti. Tarkemmin palvelujohtajien välisestä tehtäväjaosta päättää toimintasäännön mukaan toimialajohtaja. Palvelujohtaja toimii palvelualueensa päiväkodin johtajien esimiehenä.

Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja virka oli julkisesti haettavana kahdesti 13.4.–2.5. sekä 1.6.–21.6.2018. Virkaa haki yhteensä 16 henkilöä. Heistä kelpoisuusehdot täytti 15 hakijaa. Hakijoista haastateltiin viisi, joista kolme lähetettiin edelleen henkilöarviointiin.

Haastatteluryhmän muodostivat lautakunnan päätöksen mukaisesti lautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, varapuheenjohtaja Anna-Leena Sahindal ja jäsen Janne Jukarainen. Jäsen Petteri Muotka oli estynyt saapumasta. Lisäksi haastatteluryhmään kuuluiva toimialajohtaja Eino Leisimo, henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä ja rekrytointiasiantuntija Anna-Leena Pusa.

Lautakunta päätti myös, että varhaiskasvatuksen palvelujohtajan viran kokonaispalkka on 6100 euroa. Virassa ei makseta lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön eikä varallaolon korvauksia.

Jyväskylän perusopetuksen kouluille yhteiset järjestyssäännöt

Sivistyslautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin perusopetuksen koulujen yhteiset järjestyssäännöt. Yhteiset järjestyssäännöt on laadittu peda.net-ympäristöön, linkki järjestyssääntöihin: https://peda.net/jyvaskyla/pok/jarjestyssaannot.

Järjestyssääntö sisältää kaksi isompaa kokonaisuutta: ”Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet” sekä ”Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen”.
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet -kokonaisuus sisältää velvollisuuden suorittaa tehtävät tunnollisesti, velvollisuuden osallistua opetukseen, vastuunkannon yhteisestä ja omasta omaisuudesta, aikataulut ja täsmällisyyden sekä linjaukset ruokailusta, työrauhasta sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Turvallisuutta, viihtyvyyttä ja opiskelun esteetöntä sujumista koskevat asiat ovat järjestyssäännössä seuraavasti: hyvä käytös, koulurauhaan liittyvä turvaamistoimenpiteet ja kurinpitokeinot, koulumatkat, koulualue sekä mobiililaitteiden käyttö.

Yhteisiin järjestyssääntöihin pohjautuvat koulukohtaiset toimintaohjeet muokataan lukuvuoden alussa kullakin koululla osallistaen prosessiin oppilaat, henkilöstö ja huoltajat. Koulun laatima toimintaohje liitetään koulun lukuvuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.

Lautakunta puoltaa Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöiden hankesuunnitelmaa

Lautakunta antoi Tilapalvelun johtokunnalle puoltavan lausunnon Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöiden hankesuunnitelmasta. Suunnitelma koskee yhtenäiskoulun Kuokkala-rakennusta, jossa sijaitsevat pääosin vuosiluokkien 7–9 tilat. Hankesuunnitelma on jatkoa vuonna 2015 hyväksytylle hankesuunnitelmalle, joka koski Pohjanlampi- ja Kuokkala-rakennuksen välille tänä kesänä valmistunutta laajennusosaa, parhaillaan käynnissä olevaa Pohjanlampi-rakennuksen peruskorjausta sekä Kuokkala-rakennuksen pieniä toiminnallisia muutostöitä. Kuokkala-osan muutostöiden valmistuttua yhtenäiskoulun oppilasmäärä voi olla 1300–1600 oppilasta.
Tilasuunnittelun tavoitteena on muuttaa nykyiset luokkatilat uusia opetussuunnitelmia palveleviksi ja erilaisiin oppimistilanteisiin mukautuviksi ja muunneltaviksi tiloiksi, joissa on paikkoja eri-ikäisille lapsille ja joissa voi työskennellä erikokoisissa ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti. Lautakunnan puoltaman hankesuunnitelman mukaan Kuokkala-rakennuksen runkorakenteet, ulkoseinät ja vesikatto säilyvät pääosin ennallaan joitakin pieniä korjaustöitä lukuun ottamatta. Muiden rakenteiden osalta tehdään tarvittavat parannustoimet, joilla päästään 25 vuoden käyttöikätavoitteeseen.

Sisätöiden vaiheistus:
- taito- ja taideaineiden väistötila Mutterin muutostyöt: kesä – syksy 2018
- taito- ja taideaineiden oppimisen tilojen rakentaminen: syksy 2018 – kevät 2019
- oppimaisematilojen rakentaminen: kesä 2020 – kevät 2021
- keskuskeittiön muutos palvelukeittiöksi ja opetustiloiksi: syksy 2020 – kevät 2021

Piha-alueen töiden vaiheistus:
- koulun kentän varustaminen tekojäävalmiuteen: syksy 2018
- viereisen lähiliikuntapaikan huoltorakennuksen rakentaminen: kesä 2019

Hankesuunnitelman rakennuskustannusten kustannusarvio on 6 333 000 euroa. Sivistyspalveluiden esittämä irtokalusteiden, koneiden ja laitteiden sekä toimintavarustuksen kustannusarvio vuosille 2019 – 2021 on 1 180 000 euroa. Liikuntapalvelut rahoittaa budjetistaan 160 000 euron jäähdytyskontin hankinnan vuonna 2019. Uusien ja peruskorjattujen tilojen vuosivuokrien arvioidaan nousevan perusopetuksen osalta 840 000 eurosta noin 1 318 000 euroon vuodessa.

Lautakunta puoltaa Vesangan päiväkotikoulun laajennuksen hankesuunnitelmaa

Lautakunta antoi Tilapalvelun johtokunnalle puoltavan lausunnon Vesangan koulun laajennuksen hankesuunnitelmasta. Suunnitelman mukaan Vesangan päiväkotikoulu laajennuksineen mitoitetaan palvelemaan noin 200 koululaista ja 84 varhaiskasvatusikäistä. Tavoitteena on käynnistää laajennushanke kevätkesällä 2019 ja käyttöönotto on syksyllä 2020.

Koulun puolella toimii tällä hetkellä kahdeksan perusopetusryhmää. Nyt tilat suunnitellaan 1-6 luokkien koululle, joka voi toimia yksi- tai kaksisarjaisena. Laajennusratkaisu mahdollistaa myös kokonaan kaksisarjaisen alakoulun. Laajennus sisältää pääasiassa Vesangan päiväkotikoulun taito- ja taideaineiden tilat. Tilat korvaavat erillisrakennuksessa olevat teknisen työn tilat sekä jo käytöstä poistuneissa elementeissä sijainneet tekstiilityöhön ja musiikin opetukseen käytetyt tilat. Teknisen työn erillisrakennus voidaan tämän jälkeen purkaa. Laajennuksen valmistuttua päiväkoti saa noin 60 m2 suuruisen uuden tilan päiväkodin nykyisten tilojen vierestä, korvaamaan nykyistä koulutilojen keskellä sijaitsevaa 40 m2 kerhotilaa. Päiväkodin ja koulun rajapinnassa sijaitsevat tilat voivat vuodesta riippuen ja oppilas- ja lapsimäärien vaihdellessa palvella molempien tarpeita.
Hankkeen laajuus on 482 brm2 ja kustannusarvio 1 583 000 euroa (alv 0 %). Irtaimisto ja toiminnan varusteet sekä laitteet rahoitetaan sivistyspalveluiden budjetista. Sivistyspalveluiden laatima arvio on 106 000 €. Nykyisten tilojen vuosivuokra on 445 032 €, laajennuksen jälkeen 455 232 euroa vuodessa.

Lautakunnalla ei huomautettavaa talonrakennuksen investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2019-2023

Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa talonrakennuksen investointiohjelman luonnoksesta. Luonnos on valmisteltu yhdessä sivistyksen toimialan ja Tilapalvelun kanssa kevään tilafoorumissa. Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät asiaa kokouksissaan saatujen lausuntojen pohjalta.

Koko sivistyksen toimialalta (mukaan lukien kulttuuri- ja liikuntapalvelut) investointiohjelmassa näkyvät varaukset suunnitteluun ja investointeihin seuraavasti: Teatteritalon ulkopuoliset työt vuodelle 2019, Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennuksen loppuun saattaminen vuodelle 2019, Keski-Suomen museon peruskorjauksen loppuun saattaminen vuodelle 2019, Savulahden päiväkotikoulun uudisrakennus vuonna 2019, Vesangan koulun laajennus vuodelle 2019 (ja 2020), Kuokkalan yhtenäiskoulu lisättynä Kuokkalan koulun, lähiliikunta-alueen ja keittiön muutostöillä vuoteen 2021 saakka, Keljonkankaan yhtenäiskoulu vuoteen 2021 saakka, Puuppolan päiväkodin uudisrakennus vuosille 2019-2021, Kortepohjan päiväkotikoulun uudisrakennus vuosille 2019-2021, Alvar Aalto museon peruskorjaus ja nivelosa vuosille 2020-2022, Aalto Alvarin kylpyläosaston peruskorjaus vuosille 2020-2023, Lehtisaaren koulun muutostyöt vuosille 2020-2022, Vaajakosken kirjasto/liikuntahallin peruskorjaus 2020-2023, keskustan päiväkoti vuosille 2021-2023, Pohjanlammen päiväkoti vuosille 2021-2023. Teatterin peruskorjaus, Kaupunginkirjaston peruskorjaus ja museoiden kokoelmakeskuksen säilytyksen lisätilat näkyvät viisi vuotta tulevaan tähyävällä listalla vuoden 2023 kohdalla.

Vuokrahankkeista investointiohjelmassa mainitaan Mankolan yhtenäiskoulun lisätilat vuoteen 2019 saakka sekä Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskus 2020-2021.

Päivän aikana annettavan terapian tilojen käytön maksuttomuus kouluissa ja päiväkodeissa

Lautakunta päätti, että koulu- ja päiväkotitilojen käytöstä ei peritä vuokraa 1.8.2018 alkaen kun toiminta on Kelan päätösten mukaista lääkinnällistä kuntoutusta tai muuta oppilaan tai lapsen kuntoutukseen liittyvää terapiaa ja se tapahtuu koulujen ja päiväkotien toiminta-aikana. Päätös maksuttomuudesta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan ja päätöksen tekee päiväkotien osalta päiväkodin johtaja ja koulun osalta rehtori.

Koulujen toiminta-aikana kouluilla käy toimintaterapeutteja jotka Kelan päätöksien mukaisesti antavat terapiaa lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tähän saakka toimintaterapeuteilta on peritty alennettua, kaupungin sisäisille toimijoille määriteltyä vuokraa tilojen käytöstä. Viime vuonna vuokrista saatava tulo on ollut noin 12 000 euroa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6894 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 30.8.2018 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

22.8.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje