Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 3.9.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 3.9.2018

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous 7.9.2018

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 7.9.2018.

Kaupungin kuntayhtymään sijoittama peruspääoma on 8 086 091 euroa. Peruspääoman korko on korvausta tästä sijoituksesta. Kaupungin talousarvioon vuodelle 2018 sisältyy tulona peruspääoman korkoa 242 500 euroa. Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymä ei maksaisi peruspääoman korkoa vuonna 2019.

Kuntayhtymän taloudellisen tilanteen perusteella voidaan arvioida, että peruspääoman koron maksaminen edelleen on mahdollista ja perusteltua, eikä talous edellytä omistajakunnilta erityistä tukea. Kuntayhtymän talous on arvion mukaan kuluvana vuonna ylijäämäinen ja vuoden 2017 tilinpäätöksen konsernitaseen mukaan kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää 54,6 miljoonaa euroa ja omia rahastoja 37,8 miljoonaa euroa.

Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa:
http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän tulee maksaa myös vuonna 2019 peruspääomalle 3 %:n korko. Muilta osin yhtymähallituksen ehdotukset esitetään hyväksyttäviksi.

Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksestä

Kaupunginhallituksen päätöksen 28.5.2018/105 mukaisesti vuoden 2019 talousarviokehyksen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen menot saavat olla enintään 33 999 000 euroa ja liikelaitoksella ei saa olla vuoden 2019 lopussa yli-/alijäämää. Kaikille kaupungin liikelaitoksille on kehyksessä asetettu 1 % toiminnan tehostamistavoite. Talousarvioluonnoksessa nämä tavoitteet toteutuvat.

Kaupungin maksuosuus on kehyksen mukaan 11 309 252 euroa, joka on 632 000 euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Pelastuslaitoksen lausuntopyynnön mukaan kaupungin maksuosuus olisi 11 473 681 euroa eli 796 429 euroa kuluvaa vuotta ja 164 429 euroa talousarviokehystä enemmän. Pelastuslaitoksen investoinnit ovat sote- ja maakuntauudistuksen viitekehyksessä kuntien kannalta ongelmallisia, sillä kaikki irtain omaisuus on siirtymässä vastikkeetta maakunnalle. Tämän vuoksi pelastuslaitoksen tulee hankkia vain ehdottoman välttämätöntä irtaimistoa ja se tulee hankkia leasingrahoituksella, mikäli se mahdollisesti saatavat investointiavustukset huomioiden on taloudellisesti järkevää.

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:
1. Pelastuslaitoksen tulee laatia talousarvioesityksensä siten, että kaupungin maksuosuus on vuonna 2019 enintään 11 309 252 euroa ja liikelaitoksella ei ole vuoden 2019 lopussa yli-/alijäämää
2. Pelastuslaitoksen investoinnit tulee toteuttaa leasing-rahoituksella mikäli se mahdollisesti saatavat investointiavustukset huomioiden on taloudellisesti järkevää.


Esityslistan verkkojulkaisu on luettavissa kaupungin sivuilta osoitteesta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6963.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

3.9.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje