Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 4.9.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 4.9.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 4.9.2018 käsiteltiin muun muassa Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmaa.

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma kaupunginhallitukseen

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Tourujoen yleissuunnitelman hyväksymistä.

Jyväskylän keskustassa sijaitseva noin 2,7 kilometrin mittainen Tourujoki on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi. Tämän myötä Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan ja yläpuolisten järvien säännöstely puretaan.

Suunnittelun käynnistäjänä on kaupunginvaltuuston tekemä päätös vuodelta 2015, jolloin valtuusto hyväksyi Tourujoen kehittämissuunnitelman. Kunnostuksen tavoitteena on kalan nousun ja lisääntymisen mahdollistamisen lisäksi edistää koko Tourujoen alueen virkistyskäyttöä muun muassa reittiverkostoa kehittämällä. Maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet huomioidaan ja vesivoimahistorian pääpiirteet säilytetään.

Suunnittelua on ohjannut ryhmä, johon on kuulunut kaupungin eri tahojen lisäksi edustajat Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Keski-Suomen museosta, Jyväskylän yliopistosta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta. Yleissuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy:n monialainen työryhmä.

Tourujoki II -asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tourujoki II -asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 25.07.2018 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet alueella. Asemakaavatyön yhteydessä määritellään myös suojeltujen vesivoimalaitoksen, muuntamorakennuksen ja Valkoisen talon uudet käyttötarkoitukset sekä asemakaavalla suojeltavien kanava- ja patorakenteiden osat.

Suuruspään asemakaavaluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Suuruspään asemakaavaluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Suuruspää sijaitsee Jyväsjärven rannalla, Lutakkoa vastapäätä. Kaavatyötä laaditaan maanomistajan, Keski-Suomen Ensi- ja Turvakoti ry:n aloitteesta sen toiminnan siirtyessä muualle. Tavoitteena on mahdollistaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen asuntorakentaminen. Suunnittelussa on mukana arkkitehtuurikutsukilpailun voittanut toimisto OOPEAA Oy.

Lounaispuiston korttelin asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Lounaispuiston korttelin asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vanhojen rakennusten uusi käyttö ja tarkistaa lisärakentamisen mahdollisuudet kulttuuriympäristön arvoja varjellen. Samalla päivitetään Lounaispuiston asemakaava. Lounaispuiston kortteli sijaitsee Seminaarinmäen asuinalueella, joka on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Hämeenpohjantien yritysalueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Hämeenpohjantien yritysalueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Hämeenpohjantien pohjoispuolta halutaan kehittää pienteollisuusalueena, joka sisältää mittakaavaltaan suhteellisen pienimuotoista, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa sekä siistiä varastointia. Alueelle on ajateltu sallia myös toiminnan kannalta tarpeellista asumista. Asemakaavalla muutetaan liikennealuetta yritystoimintaa sisältäväksi korttelialueeksi, koska Kuokkalan kehäväylävaraus on nähty tarpeettomaksi. Hämeenpohjantie toimisi kehäväylän tyyppisenä katuna jatkossakin, mikä otetaan huomioon kaavamuutoksessa.

Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, lisäksi alueella on valtion ja yksityisten maanomistusta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 6,6 hehtaaria.

Asia 227 poistettiin listalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 226 päätettiin esittelijän muuttaman päätösesityksen pohjalta, jonka mukaisesti annetussa lausunnossa todetaan, että suunniteltu voimajohto tulee toteuttaa maakaapelointina Kaijanlammelta Sääksvuoren kytkinlaitokselle saakka.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6910. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi (asiaan 224 asti)
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi (asiasta 225 alkaen)
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

4.9.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje