Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle esiteltiin 4.9. iltakoulussa kaupunkirakenteen toimialan ensi vuoden talousarvion valmistelutilannetta.

Kaupungin 2019 talousarvion valmisteluohjeen mukaan kaupunkirakenteen toimialan nettomenot saavat olla annetun talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna noin 5,4 miljoonaa euroa.

Talousarviovalmistelussa suurimmat muutokset johtuvat joukkoliikenteen tulojen arvioidusta kasvusta. Myös maanvuokratuloja arvioidaan kertyvän enemmän indeksin nousun johdosta. Menoja nostavat joukkoliikenteen reittimuutokset, hoidettavien katu- ja viheralueiden kasvu sekä yleinen kustannustason nousu. Lisäkustannuksia aiheutuu myös Rakentajantalon remontista johtuvasta muutosta sekä henkilöstömenojen kasvusta.

Lisätarpeita vajaat kaksi miljoonaa euroa

Toimialajohtajan on tehtävä budjettiesitys kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Toimialan alustavan talousarvioluonnoksen puitteissa pystytään kattamaan tarvittavilta osiltaan nykyiset toiminnot sekä pääosin tärkeät strategiasta nousevat uudet tehtävät, joita ovat täydennysrakentamisen mahdollistaminen, korjausvelan haltuunotto, ydinkeskustan ja Lutakon yhteen kytkemisen mahdollisuuksien selvittäminen sekä kestävän liikkumisen tukeminen. Lisäksi pystytään tekemään pieniä kunnossapidon laatutason nostoja ja tarvittavat kunnallistekniikan investoinnit. Kunnallistekniikan investointeihin on suunniteltu käytettävän 22,3 miljoonaa euroa.

Talousarvioluonnoksen puitteissa ei pystytä toteuttamaan joukkoliikenteen reittien ja pysäkkien tilapäisiä väistöjä ydinkeskustassa. Väistötoimet johtuvat keskustan korttelin 9 ja P-Paraati-pysäköintilaitoksen rakentamisesta ja niiden kustannukset vaatisivat noin 300 000 euron lisäyksen käyttötalousmenoihin.

Maa- ja vesialueiden investointimäärärahaksi on talousarviovalmistelun pohjana annettu 4,5 miljoonaa euroa. Vaikuttaa siltä, että tällä rahoitustasolla ei pystytä huolehtimaan riittävästi raakamaan ja rakennettujen kiinteistöjen hankinnasta eikä huolehtimaan pilaantuneista maa-alueista. Näiden tarpeiden vaatimat lisäkustannukset toimialan investointeihin olisivat 1,5 miljoonaa euroa.

Lautakunta päättää omasta esityksestään 18.9.

Päätösasiana talousarvioesitys tulee kaupunkirakennelautakuntaan 18.9. Kaupunkirakenteen toimialan virkamiesesitykset lautakunnalle julkaistaan esityslistalla internetissä 13.9.

Lautakuntakierroksen jälkeen kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 22.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun 29.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 19.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 26.11.


Lisätietoja:

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

4.9.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje