Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 16.1.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 16.1.2017

Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017

Kaupunginhallitus päätti, että viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävinä seuraavasti:
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja konsernihallinnon viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävinä kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Vapaudenkatu 32.
- Päätökset ovat nähtävinä päätöksentekopäivää seuraavan viikon maanantaina tai ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, jos maanantai on pyhäpäivä.

Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle asemakaavan hyväksymistä koskevassa valitusasiassa (Väinölänranta)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 30.11.2015/138 hyväksynyt Väinölänrannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sekä tonttijaon asemakaavan yhteydessä. Valtuuston päätöksestä jätettiin kaksi valitusta, jotka Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 16/0323/2 hylännyt.

Valittajat ovat jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on varannut Jyväskylän kaupunginhallituksen mahdollisuuden antaa selitys valituksesta. Selitys on annettava 20.1.2017 mennessä.

Valituksenalaista asemakaavaa koskeva aineisto:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/629

Kaupunginhallitus päätti
- antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusten johdosta esitetyn selityksen,
- vaatia valituksen hylkäämistä perusteettomana selityksessä, Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetussa lausunnossa 22.2.2016/37, valituksenalaisessa päätöksessä 20.11.2015/138 sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella; sekä
- vaatia Jyväskylän kaupunkia kohtaan esitettyjen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien vaatimusten hylkäämistä kokonaisuudessaan.

Savonmäentie 1 ja 3 asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajoittuen Urheilutiehen, Savonmäentiehen ja Vaajakoskentiehen. Alue sisältää myös Huoltopolku-nimisen katualueen. Korttelin 107 tontit 1 ja 3 eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta ne ovat mukana yleissuunnittelutasolla ydinkeskustan kehittämisperiaatteita määriteltäessä. Alueen pinta-ala on runsaat puoli hehtaaria.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 5.1.2017 korjatussa muodossa.

Jyväskyläläisten urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus hyväksyi jyväskyläläisten urheilijoiden palkitsemisohjeen toistaiseksi voimassaolevana.

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.3.2010/104 menestyneiden urheilijoiden palkitsemisperiaatteista. Kaupunginhallitus linjasi palkitsemista uudelleen summien osalta 17.3.2014/87. Palkitsemisohjetta on tarpeen tarkentaa saatujen kokemusten perusteella.

Vuosittain syntyy tulkintaa, millaiset saavutukset ovat palkitsemisohjeen alkuperäisen tarkoituksen mukaisia kansainvälisiä saavutuksia. Ohjeen selkeyttämiseksi palkittava suoritus tulee tehdä lähtökohtaisesti joko olympialaisissa, paralympialaisissa tai olympia- tai paralympialajin MM- tai EM-kilpailuissa. Urheilija palkitaan vain parhaan saavutuksensa perusteella.

Kaupunginjohtajalla on mahdollisuus harkintansa mukaan palkita urheilijoita myös edellä mainittujen kilpailujen ulkopuolella tehdyistä suorituksista, jos ne katsotaan merkittävyydeltään vastaaviksi. Tällaisia saavutuksia voivat olla esimerkiksi maailmancup-voitot, tai joukkue- tai yksilölajien kansainvälisesti poikkeuksellisen arvostetut kilpailut.

Kaupunginjohtajalla on lisäksi mahdollisuus palkita vastaavaa menestystä muissa kuin olympialajeissa saavuttaneita urheilijoita.

Uusi ohje linjaa palkitsemisen yleisperiaatteeksi menestymisen olympia- tai paralympialajeissa, mutta mahdollistaa palkitsemisen kaupunginjohtajan harkinnalla myös muissa lajeissa. Aiemmassa ohjeessa palkitseminen koski laajasti urheilijoita, jotka olivat menestyneet olympia-, MM- ja EM-kilpailuissa tai näitä vastaavissa vammaisurheilukilpailuissa lajista riippumatta. Uuden ohjeen myötä pyritään välttämään tilannetta, että automaattisesti kaikki lajit, joissa MM- ja EM-kilpailuja järjestetään, ovat samantasoisesti palkittavia. Uusi ohje siirtää harkinnan palkittavista saavutuksista kaupunginhallitukselta kaupunginjohtajalle.

Lisäksi kaupunginjohtajalla on mahdollisuus palkita myös sellaisia jyväskyläläistaustaisia urheilijoita, jotka eivät palkitsemishetkellä ole kirjoilla Jyväskylässä tai edusta jyväskyläläistä seuraa. Useat jyväskyläläiset urheilijat tekevät kotikaupunkiaan tunnetuksi suorituksillaan kansainvälisen huippu-urheilun parissa, mutta eivät esimerkiksi ulkomailla asumisen johdosta ole kirjoilla Jyväskylässä tai edusta jyväskyläläistä seuraa.

Palkitsemissummiin tehtiin pieniä tarkennuksia.

Jyväskylän maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

Jyväskylän kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.1.2015/20 nimennyt jäsenet ja varajäsenet Jyväskylän maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiön hallitukseen. Jäseniksi nimettiin toimikaudelle 2015–2018 Vesa Ala-Mononen, Anne-Maria Perttula, Raimo Kinnunen, Paavo Luukkonen, Timo Hyttinen, Kari Korhonen ja Hannu Paalimäki sekä varajäseniksi Pekka Helin ja Juho Vuoristo.

Jyväskylän Sotaveteraanit ry esittää edesmenneen Kari Korhosen tilalle hallituksen jäseneksi Kauko Saastamoista. Kari Korhonen oli nimetty hallituksen jäseneksi Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus nimesi loppukaudeksi 2015–2018 Jyväskylän maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiön hallituksen jäseneksi Kauko Saastamoisen.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3511

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

16.1.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje