Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 17.1.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 17.1.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 17.1.2017 käsiteltiin muun muassa esitystä hulevesien hallinnan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi.

Esitys hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta ja kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta. Lautakunta päätti esittää myös, että kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa ja hulevesiä voidaan myös viivyttää ja imeyttää. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kaupungin on tehtävä päätös lain mahdollistaman hulevesien hallinnan järjestämisestä sekä hulevesitaksan käyttöönottamisesta. Päätöksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Hulevesitaksan suuruudesta päättää erikseen kaupunkirakennelautakunta.

Lautakunnan esityksen toteutuessa vesihuoltolain mukaiset huleveden toiminta-alueet lakkautetaan. JE purkaa kaikki huleveden liittymäsopimukset ja lopettaa liittymismaksun sekä perusmaksun perimisen sen asiakkaina olleilta kiinteistöiltä. JE omistaa ja hoitaa hulevesiviemäriverkoston sekä investoi uuden hulevesiverkoston rakentamiseen. Kaupunki rahoittaa yleisillä alueilla kaiken hulevesiin liittyvän rakentamisen verovaroin ja asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla hulevesimaksulla ja määrittää kiinteistöille tarkoituksenmukaisimman hulevesien johtamistavan. Kaupunki määrittää hulevesimaksun suuruuden ja perii sitä asemakaava-alueen kiinteistöiltä sekä maksaa korvausta JE:lle hulevesiviemäriverkon käytöstä osana hulevesien kokonaishallintaa.

Viranhaltijoiden tekemien päätösten nähtävillä pitämisestä päätettiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti kaupunkirakenteen toimialan viranhaltijoiden tekemien päätösten nähtävillä pitämisestä. Päätöksen mukaan toimialajohtajan tekemät päätökset ovat yleisesti nähtävinä päätöspäivän jälkeisenä maanantaina kaupungintalolla osoitteessa Vapaudenkatu 32.

Kaupunkirakenteen toimialan asiakaspalvelun ja johdon tuen, kaupunkisuunnittelu ja maankäytön ja liikenne- ja viheralueiden viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat yleisesti nähtävinä päätöspäivän jälkeisenä keskiviikkona kaupunkirakenteen toimialalla Rakentajantalossa osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen viranhaltijoiden julkipanon jälkeen tiistaisin ja torstaisin annettavista päätöksistä ilmoitetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin palvelupiste Hannikaisen ilmoitustaululla Rakentajantalossa.

Päätös yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävistä maksuista ja hinnoitteluperiaatteesta

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti Jyväskylän kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.2.2017. Lautakunta on vahvistanut maksut edellisen kerran 2.12.2014. Liikenne- ja viheralueiden ylläpidon käyttötalouden tulojen toteutuminen vuonna 2017 edellytti katutyöluvista perittävien maksujen korottamista nyt 5 prosentilla.

Sähköisesti haetuille yhden päivän eli alle 8 tuntia kestäville töille myönnetyille luville annetaan aiempaan tapaan alennusta 10 euroa lupaa kohti. Näissä luvissa tarkastus- ja valvontamaksua ei peritä. Sähköisesti tehdyt katutyöilmoitukset säästävät lupaa valmistelevan henkilökunnan työaikaa, joten alennuksella on järkevää ohjata myös näiden lupien hakijoita sähköisen lupajärjestelmän käyttöön.

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan hinnoitteluperiaatteen, jonka mukaan kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävillä maksuilla katetaan lupien käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan ja yleisestä käytöstä poissa olevasta alueesta peritään kohtuullinen vuokra. Hinnoittelussa otetaan huomioon talousarvion laatimisesta annetut ohjeet ja vahvistettu talousarvio. Lisäksi lautakunta päätti, että jatkossa kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut ja maksuluokituskartan vahvistaa kaupungininsinööri.

Hallintosäännön mukaan maksujen ja taksojen yleisistä periaatteista päättää kukin lautakunta omalla tehtäväalueellaan ja maksujen ja taksojen hyväksymisessä noudatetaan valtuuston talousarviossa tai muutoin päättämiä perusteita. Asianomainen toimialajohtaja päättää maksut ja taksat sekä palvelujen, töiden ja tuotteiden hinnat, ellei muualla ole toisin määrätty, edellyttäen, että lautakunta tai jaosto on vahvistanut maksua koskevat yleiset periaatteet. Hinnastoon on viime vuosina tehty käytännössä indeksikorotuksia vastaavat korjaukset, joten sen vahvistaminen on tarkoituksenmukaista tehdä jatkossa kaupungininsinöörin päätöksellä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4030 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen, p. 050 349 5972, mari.pitkanen[at]j jkl.fi

18.1.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje