Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 18.1.2017

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 18.1.2017

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta muun muassa hyväksyi kulttuuritoiminnan kymmenen avustussopimusta ja sai selonteon vuoden 2016 sisäisestä valvonnasta. Lisätalousarvio vuodelle 2017 poistettiin listalta.

Lautakunta hyväksyi kulttuuritoiminnan avustussopimukset vuodelle 2017

Jyväskylän kaupungin kulttuuriavustuksiin sisältyy kymmenen vuosittain tarkistettavaa avustussopimusta. Lautakunta käsitteli sopimukset ja hyväksyi ne osaltaan esityksen mukaisina. Viime vuoteen verrattuna Jyväskylän Tanssiopiston sopimuksen summa nousi 20 000 eurolla 40 000 euroon. Lisäksi Keski-Suomen Tanssin keskuksen avustukseen on yhdistetty aiemmin erillisenä ollut Tanssin Aika -festivaalin avustus, muutoin sopimusten arvo pysyi ennallaan.

Avustussopimukset on tehty sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi ja sitä rahoittaa myös opetusministeriö tai jokin muu julkinen taho. Sopimuksiin ei sisälly vastikkeellisuutta.

Vuoden 2017 avustussopimukset, yhteensä 212 150 euroa:

Eurooppa Neljä –teatterin kannatusyhdistys ry, 8 000 €
Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry, 6 150 €
Jyväskylän Taiteilijaseura ry, 22 000 €
Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry., 40 000 €
Keski-Suomen Alueooppera ry, 20 000 €
Keski-Suomen elokuvakeskus ry, 8 000 €
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry, 28 000 €
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry., 40 000 €
Luovan valokuvauksen keskus ry, 10 000 €
Taito Keski-Suomi ry, 30 000 €

Kulttuurin ja liikunnan irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2017

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että viime vuodelta käyttämättä jääneestä irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2017 yhteensä 148 500 euroa. Summasta 47 000 euroa osoitetaan pääkirjaston palvelutiskien uusintaan, 40 000 euroa kirjastoautojen talli-työtilan kalusteisiin ja 61 500 euroa Jyväskylän kaupunginteatterin pienen näyttämön valokaluston hankintaan, jotka jäivät viime vuonna hankkimatta muuttuneiden aikataulujen ja viivästyneiden toimitusten takia.

Kulttuurin ja liikunnan lisätalousarvioesitys vuodelle 2017

Toimialajohtaja poisti asian esityslistalta.

Selonteko vuoden 2016 sisäisestä valvonnasta

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle selonteon vuoden 2016 sisäisestä valvonnasta sivistyksen toimialan johtoryhmän tekemän sisäisen valvonnan kokonaisarvioinnin pohjalta. Toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat tekevät selonteon vuosittain.

Selonteossa todetaan muun muassa, että valvonta on toteutunut palvelualueella suunnitellusti ja kokonaisuudessaan vähintään tyydyttävästi. Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Arvioinnin perusteella erityisinä riskeinä palvelujen toteuttamiseen suunnitellulla tavalla ovat resurssien riittävyys sekä toimitilojen käytettävyys. Hallinnon vakansseja on vähennetty jo useamman vuoden ajan. Tämä on johtanut siihen, että useissa toimialan yksiköissä hallintotehtävät ovat kasaantuneet ja osittain ruuhkautuneet. Kaikki tilojen peruskorjaukset eivät ole edenneet suunnitelmien mukaisesti. Myös yllättävät remontit aiheuttavat palveluiden uudelleenjärjestelyn tarvetta. Tilakysymys on keskeinen vaikeasti ennakoitava riskitekijä koko toimialalla.

Näiden lisäksi kulttuurin ja liikunnan johtoryhmä toi esille, että sopimusten noudattaminen on hyvällä tasolla, mutta esimerkiksi Sinfonian osalla kaupungin tekemä majoitussopimus aiheuttaa lisäkuluja verrattuna siihen, että Sinfonia voisi itse valita vierailijoilleen majoituksen. Kaupungin sisäinen ostolupa –käytäntö ei myöskään ole riittävästi eri toimijoiden tiedossa. Teatterinäytösten kohdalla on tullut tapauksia, joissa lippuja on pyritty lunastaman ilman ostolupaa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4019. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 26.1.2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

18.1.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje