Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Ideakilpailulla uutta elämää Jyväskylän vanhalle torille ja Lyseon kortteliin

Ideakilpailulla uutta elämää Jyväskylän vanhalle torille ja Lyseon kortteliin


Jyväskylän kaupunki ja Lappset Group Oy järjestivät kilpailun Jyväskylän vanhan torin ja Lyseon korttelin ulkotilojen suunnittelusta syksyllä 2016. Kilpailun tavoitteena oli löytää raikkaita, kekseliäitä ideoita nykyisen Kauppatorin tulevalle käytölle toritoiminnan siirtyessä muualle sekä tutkia samassa yhteydessä viereiseen Lyseon kortteliin suunnitteilla olevien asuinpihojen ja toiminnallisten kaupunkitilojen mahdollisuuksia.

Kilpailulla haettiinkin ratkaisua, jossa vanhan torin ja Lyseon korttelin alueelle muodostuisi kaupunkikuvallisesti edustava ja toiminnoiltaan monipuolinen kaupunkitilojen sarja. Jyväskylän kaupungin Keskustan kehittämishankkeen tavoitteiden mukaisesti tarkoituksena on luoda keskustaan uusi ja houkutteleva ajanvieton paikka, joka kannustaa kaupunkilaisia yhteisöllisyyteen. Kilpailutöissä tuli ideoida suunnittelualueelle muun muassa urbaani lähiliikunta- ja kohtaamispaikka ja osoittaa sen toimintojen jakautuminen eri ikäryhmille. Tehtävänä oli myös löytää uudenlaisia ratkaisuja kaupunkivihreälle sekä suunnitella alueelle sujuvat reitit ja yhteydet keskustaan.

Kilpailu suunnattiin maisemasuunnittelun opiskelijoille Espoossa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Raaseporissa ja Virossa. Määräaikaan mennessä kilpailuun jätettiin yhteensä 17 kilpailuehdotusta.


Monet eri tahot töitä arvioimassa

Kilpailutöiden arvioimiseksi perustettu palkintolautakunta koostuu Jyväskylän kaupungin ja Lappset Group Oy:n edustajista. Lautakunnan tehtävänä on ennalta määritettyjen arvosteluperusteiden avulla valita kilpailutöistä kolme parasta ehdotusta. Palkintolautakunnan lisäksi kilpailutöitä arvioi myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen opiskelijoista muodostettu varjoraati, jonka tehtävänä on tarkastella töitä erityisesti aktiivisen kaupunkitilan näkökulmasta. Opiskelijoiden arvioita ja näkemyksiä hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa.

Myös kaupunkilaiset voivat antaa äänensä kilpailuehdotuksista omalle suosikilleen. Kilpailuehdotuksiin voi tutustua sekä äänestää 1.2.2017 asti osoitteessa maptionnaire.com/2214. Yleisöäänestyksen voittaja julistetaan Viherpäivillä Jyväskylän Paviljongissa 8.2.2017.


Kilpailun taustalla keskustan kehittäminen ja toritoiminnan elvyttäminen

Jyväskylässä on käynnissä keskustan kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on varmistaa keskustan aseman säilyminen ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun ylivoimaisena keskuksena. Vetovoimaltaan hiipuneen Kauppatorin kehittämisestä ja torin sijainnista on käyty Jyväskylässä keskustelua jo pitkään. Toritoiminnan elvyttämiseksi Keskustan kehittämishankkeen yhtenä toimenpiteenä tori on päätetty siirtää nykyistä keskeisemmälle paikalle Asema-aukiolle vuonna 2018. Toritoiminnan siirtyminen vapauttaa keskeisen kaupunkiaukion muulle käytölle. Vapautuva tila tarjoaa loistavat mahdollisuudet uudenlaisen toiminnallisen kaupunkiympäristön luomiselle.

Vanhan torin viereinen Lyseon kortteli on yksi lähivuosien merkittävimmistä keskusta-alueen asuinpainotteisen täydennysrakentamisen kohteista. Kaupunkirakenteessa keskeisellä paikalla sijaitsevan korttelikokonaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa on moninaiset mahdollisuudet kehittää uudenlaista keskustaan sijoittuvaa asumista ja siihen liittyviä ulkotiloja.


Kilpailun perustana toimii ideasuunnitelma

Kilpailualue sijaitsee Jyväskylän ruutukaavakeskustassa erittäin keskeisellä paikalla. Pinta-alaltaan se on noin 1,8 hehtaaria ja se käsittää nykyisen Kauppatorin alueen sekä Lyseon vanhan koulurakennuksen korttelialueen. Osa suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Anttinen Oiva Arkkitehdit on laatinut Lyseon korttelin asemakaavoituksen pohjaksi ideasuunnitelman, jossa esitetty korttelirakenne muodosti raamit kilpailutehtävälle. Merkittävä reunaehto suunnittelulle oli myös Kauppatorin alla sijaitseva yleinen pysäköintilaitos, jonka suunnitellaan tulevaisuudessa laajenevan Lyseon korttelin alle. Kilpailuehdotuksissa esitetyn viherrakentamisen tuli siten perustua pääosin kansiratkaisuihin.Lisätietoja:
Kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, Jyväskylän kaupungin asemakaavoitus, puh. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jkl.fi

Kilpailun verkkosivut:
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vanhatori

24.1.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje