Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.1.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.1.2017 olleesta kokouksesta

Perusturvalautakunta päätti lakkauttaa Keljonkankaan hammashoitolan 1.2.2017 alkaen. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Jyväskylän kaupunki nostaa väliaikaisesti pakolaisten kuntapaikkamäärää 150:een vuonna 2017.

Keljonkankaan hammashoitolan lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Kyllöön

Perusturvalautakunta päätti lakkauttaa Keljonkankaan hammashoitolan 1.2.2017 alkaen. Päätös perustuu perusturvalautakunnan syyskuussa 2015 hyväksymään Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkkopäätökseen. Palveluverkkopäätöksessä esitetään, että Keljonkankaan terveysaseman hammashoitolan toiminnot siirretään Kyllön terveysasemalle kun Kyllöön on rakennettu uusia hoitohuoneita.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että Keljonkankaan hammashoitolan käyttö on ollut vähäistä jo usean vuoden ajan. Hammashoitolassa on yksi hammashoitohuone, jossa suuhygienisti on pitänyt vastaanottoa 1–2 päivää viikossa ja hammaslääkäri 1–2 päivää kuukaudessa. Hoitohuonetta on käytetty pääsääntöisesti lasten hammastarkastuksien tekemiseen.

Laajassa kuvassa hammashoidon kustannusten pienentämiseksi suusairauksien vaativa diagnostiikka ja hoito on tehokkainta keskittää isompiin yksiköihin. Uuden teknologian hyödyntäminen mahdollistaa suusairauksien aikaisen toteamisen ja laadukkaan hoidon. Teknologian hankkiminen on kuitenkin kallista. Kun laitehankinnat keskitetään, pysytään kuntalaisille tarjoamaan tasapuolisesti nykyteknologiaa tehokkaasti hyödyntävää suusairauksien hoitoa.

Kyllöön on hammashoidolle rakennettu uudenaikaisia lisätiloja. Lisätilojen saanti on mahdollistanut Kyllössä potilaiden ”Suu kerralla kuntoon” -toimintamallin käynnistämisen. Palokasta saatujen kokemusten mukaan mallilla voidaan parantaa hammashoidon kustannustehokkuutta sekä parantaa potilaiden tyytyväisyyttä palveluun. Jatkossa Keljonkankaan aikuisväestö hoidetaankin pääsääntöisesti Kyllössä. Tarvittaessa aika voidaan antaa myös Kuokkalan hammashoitolaan.

Lasten tarkastukset tehdään koulujen yhteydessä

Lasten tarkastukset tehdään Keljonkankaalla liikkuvan yksikön, eli niin sanotun Suupirssin avulla alueen koulujen pihoilla. Lisäksi lasten tarkastuksia toteutetaan tulevaisuudessa myös uudenlaisen siirrettävän pop up -hoitoyksikön avulla. Siirrettävä hoitoyksikkö tuodaan joko koulun tiloihin tai koulun läheisyydessä oleviin tiloihin. Yksikkö sisältää asianmukaisen potilastuolin, kohdevalaisimen, imulaitteet ja muut tarkastuksiin vaadittavat tarvikkeet. Varusteet takaavat sen, että yksikössä voidaan toteuttaa laadukkaasti lasten suun tarkastukset sekä pienet toimenpiteet kuten hampaiden puhdistuksen ja fluorauksen. Lasten suusairauksien hoito tapahtuu nykyiseen tapaan Kyllön hammashoitolassa.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta Keljonkankaan hammashoitolan lakkauttamisesta ja toiminnan siirtymisestä Kyllöön ajalla 16.12.2016–13.1.2017. Kuntalaisilta tuli lakkauttamiseen liittyen neljä yhteydenottoa, joissa kiinnitettiin huomiota erityisesti lasten hammastarkastuksen toteuttamiseen tulevaisuudessa. Lautakunnassa todettiin, että lasten tarkastukset eivät jatkossakaan siirry Kyllöön vaan ne toteutetaan edellä kuvattuja uudenlaisia toimintamalleja hyödyntäen koulujen yhteydessä.

Pakolaisten kuntapaikkamäärän väliaikainen korottaminen vuonna 2017

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Jyväskylän kaupunki nostaa pakolaisten kuntapaikkamäärän 150:een vuodeksi 2017.

Jyväskylän kaupunki on ottanut vuodesta 1990 alkaen vastaan 50 kiintiöpakolaista vuodessa. Jyväskylän kaupungin monikulttuurisuusohjelman 2013–2016 tavoitteeksi on asetettu pakolaiskiintiön nostaminen 80 henkilöön.

Vuonna 2016 Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Ely-keskus sopivat, että 50 kuntapaikan kiintiö täyttyi oleskeluluvan saaneista alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Lisäksi Jyväskylän kaupunki sitoutui ottamaan vastuun kaikista noin 70 alaikäisestä ilman huoltajaa saapuneesta oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijasta. Kotoutumispalveluiden asiakkuuteen tuli vuoden 2016 aikana noin 200 uutta asiakasta, joista noin 160 oli oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa, 30 inkerinsuomalaista paluumuuttajaa ja 5–10 omaan asuntoon muuttanutta alaikäisenä saapunutta turvapaikanhakijaa.

Vuonna 2017 uusien pakolaistaustaisten asiakkaiden määrän arvioidaan olevan noin 150–200, jotka muuttavat pääosin lähialueiden vastaanottokeskuksista Jyväskylään. Lisäksi perheenyhdistämisohjelman kautta voi saapua noin 100 henkilöä vuoden aikana. Kotoutumispalveluille kertyvän tulon arvioidaan olevan kuluvana vuonna 1,3 miljoonaa euroa. Tuloarviossa on huomioitu jo asiakkaina olevat sekä 200 myönteisen turvapaikkapäätöksen saavaa uutta asiakasta mukaan lukien pakolaiskiintiö (50) sekä perheenyhdistämisohjelman kautta tulevat asiakkaat. Saatavat tulot kattavat kotoutumispalveluiden kustannukset vuonna 2017.

Asiakasmäärän kasvu edellyttää kuitenkin kotouttamistyön kehittämistä. Tänä vuonna kunnat voivat hakea Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisärahaa pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanoton ja kotoutumistyön kehittämiseen. Rahan hakeminen ja saaminen edellyttää kunnalta voimassa olevaa kotouttamisohjelmaa sekä kuntapaikkamäärän korotuspäätöstä. Kuntapaikkamäärän korotuspäätös tulee olla tehtynä 28.2.2017 mennessä.

Vuonna 2017 Jyväskylään muuttavien pakolaistaustaisten henkilöiden arvioidun määrän perusteella, kuntapaikkamäärää voidaan nostaa 150 henkilöön. Tämä mahdollistaa 100 000 euron Sylvia-hankerahan hakemisen vuodelle 2017. Kuntapaikoista 50 kohdennetaan suoraan pakolaisleireiltä saapuville kiintiöpakolaisille ja 100 paikkaa varataan vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyville oleskeluluvan saaneille. Ensisijaisesti pyritään ottamaan haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita.

Kuntapaikkojen korotus on väliaikainen ja koskee ainoastaan vuotta 2017. Seuraavina vuosina kuntapaikkojen määrää arvioidaan pakolaistilanteen mukaisesti.

Vanhuspalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet 1.1.2017 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi vanhuspalveluiden asiakasmaksujen soveltamisohjeet 1.1.2017 alkaen. Vanhuspalveluiden asiakasmaksut lautakunta hyväksyi jo joulukuun kokouksessaan. Nyt hyväksytyt asiakasmaksujen soveltamisohjeet ohjaavat asiakasmaksujen määrittelyä ja avaavat tarkemmin maksun muodostumista. Viime vuoteen nähden soveltamisohjeeseen on tehty muutoksia lähinnä kirjoitusasun osalta. Lisäksi on korjattu hinnat vastaamaan joulukuussa tehtyä asiakasmaksupäätöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet, siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. .Kunta voi lisäksi itse päättää niistä maksuista, joita ei edellä mainitussa laissa ja asetuksessa ole erikseen säädetty. Näitä ovat kotihoidon tukipalvelujen maksut ja asumispalvelumaksut. Asumisessa asiakkailta perittävä vuokra perustuu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta.
-------

Lisäksi lautakunta vahvisti kokouksessaan vanhuspalveluiden palvelualueen palvelujohtajan Maarit Raappanan virkavaalin sekä perusti sosiaalityöntekijän viran lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöhön 1.3.2017 alkaen. Lautakunta myös hyväksyi perusturvan toimialan viranhaltijapäätösten nähtävänä pitämisen vuonna 2017 toimialajohtajan pohjaesitysten mukaisesti.

Kokouksen koko esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3707

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

26.1.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje