Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 30.1.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 30.1.2017

Saarelanrannan ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava koskee Korpilahden Tikkalan kylässä sijaitsevia kiinteistöjä. Alue on merkitty Tikkalan yleiskaavassa matkailupalvelujen alueeksi RM-merkinnällä. Yleiskaavamerkinnän mukaan alue on tarkoitettu pääasiassa matkailuun ja lomailuun ja alueen rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. Nyt laadittava ranta-asemakaava toteuttaa yleiskaavan linjausta. Ranta-asemakaava luo edellytykset matkailupalvelutoiminnan jatkumiselle ja kehittämiselle alueella.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/903

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että ranta-asemakaava hyväksytään 9.1.2017 tarkistetussa muodossaan.

Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen

Päätös koskee hulevesien hallinnan järjestämistä Jyväskylän kaupungin asemakaava-alueella. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kaupungin on tehtävä päätös lain mahdollistaman hulevesien hallinnan järjestämisestä sekä hulevesitaksan käyttöönottamisesta.

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa. Lisäksi hulevesiä voidaan viivyttää ja imeyttää.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
- 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta
- Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Sähköiseen arkistointiin siirtyminen

Sähköiseen arkistointiin (eAMS/TOS) vaadittavan järjestelmän rakentaminen on edennyt siten, että sähköiseen arkistointiin voidaan siirtyä vaiheittain vuoden 2017 alusta alkaen.

Jyväskylän kaupunki hallinnoi ja tallentaa sähköisessä muodossa olevat pysyvästi säilytettävät asiakirjansa valtakunnallista ratkaisua odotettaessa Tweb-järjestelmässä.

Kaupunginhallitus päätti, että sähköiseen arkistointiin siirrytään vuoden 2017 aikana seuraavien pysyvästi säilytettävien asiakirjojen osalta:
- toimielinten pöytäkirjat, diaari ja viranhaltijoiden päätökset
- rakennusvalvonnan lakisääteisissä tehtävissä syntyneet asiakirjat

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä myös tulevat Kansallisarkiston määräykset sähköisestä arkistoinnista.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Yleisen ennakkoäänestyksen sekä koti- ja laitosäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 29.3.- 4.4.2017.

Jyväskylässä on 30 äänestysaluetta, joten vaalilautakuntia asetetaan 30. Vaalitoimikuntia asetetaan 6.

Kaupunginhallitus päätti
- asettaa kuusi vaalitoimikuntaa
- asettaa ja valita vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet päätösliitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Jäsenten nimeäminen Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiön hallitukseen

Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiön tarkoituksena on asunto-, hoito- ja kuntoutustilojen hankkiminen veteraaneille sekä näiden tarpeen päätyttyä vanhuksille ja vammaisille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakennuttaa Jyväskylän kaupungin vuokraamille tonteille omistukseensa rakennuksia sekä vuokraa niissä olevia huoneistoja veteraaneille, vanhuksille ja vammaisille.

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiön hallitukseen 30.9.2017 saakka Anna-Liisa Heiskalan ja Timo Hyttisen sekä viisi muuta jäsentä.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Pentti Salmela pj
Timo Hyttinen, vpj
Anna-Liisa Heiskala
Kati-Erika Timperi
Raija Sipinen
Seppo Kinnunen
Kari Buddas

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen valtuustolle Jykesin ja elinkeinopolitiikan ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle Jykesin ja elinkeinopolitiikan ajankohtaisista asioista kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisesti valtuuston kokouksen 20.2.2017 jälkeen.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen valtuustolle Rise/Ramoninkatu 4 valmistelutilanteesta

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle Rise/Ramoninkatu 4 valmistelutilanteesta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisesti valtuuston kokouksen 20.2.2017 jälkeen.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4055

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

30.1.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje