Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » SEMINAARI / WEBINAARITIEDOTE: Korvauskäytännöt vaihtelevat, kun taidenäyttelyitä järjestetään ja niihin osallistutaan

SEMINAARI / WEBINAARITIEDOTE: Korvauskäytännöt vaihtelevat, kun taidenäyttelyitä järjestetään ja niihin osallistutaan

Minkälaisia korvauksia museot ja muut näyttelynjärjestäjät maksavat taiteilijoille ja mistä muista kuluista ne vastaavat? Minkälainen tilanne on taiteilijoiden tulonmuodostuksen kannalta? Jyväskylän museopalvelut ja Jyväskylän taiteilijaseura järjestävät seminaari / webinaarin Artisti maksaa? Tanssisali Lutakossa Jyväskylässä keskiviikkona 8.2.2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriön helmikuussa 2016 julkaisemaan Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä -loppuraporttiin on kirjattu suositukset museoille ja muille näyttelynjärjestäjille sekä taiteilijoille huomioonotettavaksi näyttelyihin liittyvistä asioista sovittaessa. Mitä eroa on näyttelykorvauksella ja kuvastokorvauksella entä mikä on näyttelypalkkio? Toteutuvatko suositukset näyttelypaikoissa? Minkälaisia haasteita korvaus luo näyttelynjärjestäjille, jos määrärahat pysyvät ennallaan tai pienenevät? Ovatko isoille museoille itsestään selvät kulut ylipääsemättömiä pienille? Tuoko kulttuurilaitosten valtionosuuden uudistus (VOS) selkeyttä? Minkälaisena taiteilijat kokevat tämän hetkisen tilanteen? Miten heidän mielestään korvauksia tulisi maksaa?

Seminaaripuhujat lähestyvät korvauskäytäntöjä monesta eri näkökulmasta. Kulttuuriasianneuvos Petra Havu esittelee Opetus- ja kulttuuriministeriön Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä –loppuraportin. Lakimies Tuula Hämäläinen ja kuraattori Kati Kivinen kertovat Kansallisgallerian ja Kiasman korvauskäytännöistä. Toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen edustaa Suomen Taiteilijaseuraa, joka ajaa näyttelypalkkiosopimusta takaamaan kuvataiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Puheenjohtaja Timo Kokko Ars Libera / Kuopion Kuvataiteilijat ry:stä kertoo minkälainen malli Pohjois-Savossa on luotu edistämään näyttelytoimintaa sekä vahvistamaan kuvataiteilijoiden asemaa. Pääsihteeri Kimmo Levä Suomen Museoliitto ry:stä lähestyy asiaa museoiden näkökulmasta ja muistuttaa, että heikentyvä julkinen talous vaikuttaa museoiden toimintaympäristöön. Asiakas- ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen esittelee Kuvaston näyttelytoimintaan liittyvät palvelut museoille sekä näyttelykorvauksen nykytilan ja näkymät Kuvaston näkökulmasta. Toiminnanjohtaja Eliisa Suvanto kertoo turkulaisen Arte ry:n Titanik-gallerian kahdesta näyttelyhankkeesta, joissa molemmissa maksettiin taiteilijoiden tuotantokulut ja toisessa myös taiteilijapalkkiot. Lisäksi hän kertoo tulevaisuudensuunnitelmista maksaa taiteilija- ja kuraattoripalkkiot sekä tukea uusien teosten toteuttamista rahallisesti ja uudistaa näyttelykäytäntöjä taidekentän eri toimijoita kokonaisvaltaisemmin tukevaksi alustaksi.

SEMINAARI / WEBINAARI
Artisti maksaa? – taidenäyttelyiden korvauskäytännöistä puheenvuoroja ja keskustelua

keskiviikkona 8.2.2017 klo 10.50–15.45
Tanssisali Lutakko, Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä (Kartalla)

Seminaarin järjestelyistä vastaa Jyväskylän museopalvelut yhteistyössä Jyväskylän taiteilijaseuran kanssa.
Fasilitaattorina toimii erityisasiantuntija Sari Ilmola, Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan- ja Keski-Suomen aluetoimipisteestä.

OHJELMA

10.50 Tervehdyssanat: Jukka Partanen, Jyväskylän museopalvelut ja Maija Holma, Jyväskylän Taiteilijaseura
11–11.20 Puheenvuoro: Petra Havu, Opetus- ja kulttuuriministeriö
11.20–11.40 Puheenvuoro: Eliisa Suvanto, Arte ry ja Titanik
11.40–11.50 Keskustelua
11.50–12.10 Puheenvuoro: Kati Pelkonen, Kuvasto ry

12.10–13 LOUNASTAUKO

13–13.30 Puheenvuoro: Kirsi Korhonen, Suomen Taiteilijaseura
13.20–13.40 Puheenvuoro: Timo Kokko, Ars Libera, Kuopion Kuvataiteilijat ry

13.40–13.55 KAHVITAUKO

13.55–14.25 Puheenvuoro: Tuula Hämäläinen, Kansallisgalleria ja Kati Kivinen, Kiasma / Kansallisgalleria
14.25–14.40 Keskustelua
14.40–15 Puheenvuoro: Kimmo Levä, Suomen Museoliitto ry
15–15.45 Keskustelua

Puhujainfo:

Petra Havu
kulttuuriasianeuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Seminaari käynnistyy Petran Havun alustuksella, jossa hän esittelee Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä -loppuraportin (http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm4.pdf?lang=fi ).

Tuula Hämäläinen
lakimies, Kansallisgalleria

OTK Tuula Hämäläinen on työskennellyt lakimiehenä Kansallisgalleriassa ja sitä edeltävässä Valtion taidemuseossa yli 25 vuotta. Tänä aikana hän on vastannut taidemuseon sopimustoiminnasta ja sen kehittämisestä. Hän on ollut Tekijänoikeusneuvoston jäsen vuodesta 2002 ja oli jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämässä taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä korvauskäytäntöjä käsittelevässä työryhmässä. Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä korvauskäytäntöjä käsitelleessä työryhmässä käsiteltiin myös Kansallisgallerian ja taiteilijoiden välisiä sopimuskäytäntöjä. Kansallisgallerian näyttelyiden monimuotoisuudesta johtuu, että ns. mallisopimuksia ei voi käyttää, vaan sopimukset räätälöidään aiemman käytännön pohjalta tapauskohtaisesti. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi kulukorvaukset, teosten tuotantoon liittyvät vastuunjaot ja kulujen mahdollinen korvaaminen, vakuutukset, kuljetukset jne. Näyttelykorvaus maksetaan sekä Kuvastoon kuuluville että kuulumattomille taiteilijoille Kuvasto ry:n taksojen mukaisesti. Tarvittaessa sopimuksissa sovitaan korvattavaksi työtä, jota taitelija joutuu tekemään esimerkiksi installaation rakentamiseksi museotilassa. Usein korvaukset suuntautuvat taideteosten tuotantokustannuksiin, jolloin museo toimii teosten tekemisen ja esittämisen mahdollistajana.

Kati Kivinen
taidehistorioitsija (FT), näyttelyamanuenssi, Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria

FT Kati Kivinen on taidehistorioitsija ja kuraattori. Hän on työskennellyt amanuenssina Nykytaiteen museo Kiasmassa vuodesta 2003. Aiemmin hän on toiminut myös AV-arkin taiteellisena johtajana, Näyttelyvaihtokeskus FRAMEn koordinaattorina sekä nykytaiteen ja kuratoinnin luennoitsijana muun muassa Aalto yliopistossa, Taideyliopistossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Vuodesta 2011 lähtien Kivinen on ollut kansainvälisen nykytaiteen kuraattoreiden organisaation IKT:n (International Association of Curators of Contemporary Art) hallituksen jäsen. Kiasma edustaa edelläkävijää, joka osallistuu taidemuseoalan asiantuntijana museoalan kehittämiseen. Museo tekee yhteistyötä kuvataiteilijoiden kanssa erilaisissa näyttelyprojekteissa esittäen, tuottaen ja ostaen taidetta. Kiasma suhtautuu näyttelykorvaukseen positiivisesti ja pitää sitä hyvänä tapana, jonka toivoisimme yleistyvän laajemminkin taidemuseoalalla. Kiasmassa on noudatettu Kuvaston linjauksia näyttelykorvauksista jo vuosien ajan, mutta niin, että korvauksia on maksettu myös ei-kuvastolaisille. Lisäksi museo vastaa laajasti näyttelyihin liittyvistä kuluista. Pidämme näyttelykorvausta tärkeänä asiana, mutta siitä kiinnipitäminen on myös haasteellista tiukkojen toimintabudjettien puitteissa. Kuvaston linjauksia seuraava minimilinja olisi suotava koko museokentälle, mutta tavoitteen haasteellisuus pienemmille museoille on ymmärrettävää.

Kirsi Korhonen
toiminnanjohtaja, Suomen Taiteilijaseura

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa 3 000 suomalaista tai Suomessa työskentelevää ammattikuvataiteilijaa. Suomen Taiteilijaseura edistää kuvataiteilijoiden asemaa, työllistymistä ja työn tekemisen edellytyksiä sekä vahvistaa taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Kuvataiteilijoita yhdistävänä toimijana seura tarjoaa ajankohtaista tietoa alasta ja kehittää kuvataidekentän käytäntöjä sekä rakenteita. Jäsenjärjestöjä ovat keskeiset kuvataiteilijoiden liitot. Suomen Taiteilijaseura ajaa Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaa kuvataiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työtä, ja työelämän pelisääntöjen täytyy olla tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset myös ammattikuvataiteilijoille.

Timo Kokko
puheenjohtaja, Ars Libera, Kuopion Kuvataiteilijat ry

Kuopion kuvataiteilijat ry on perustettu 1958 ammattitaiteilijoiden etujärjestöksi. Nimi Ars Libera on vakiintunut arkikäyttöön. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehostaa näyttelytoimintaa ja vahvistaa kuvataiteilijoiden asemaa Pohjois-Savossa. Timo Kokko kertoo miten Ars Libera soveltaa korvauskäytäntöjä yhdistystoiminnassaan.

Kimmo Levä
pääsihteeri, Suomen Museoliitto ry
Museoalan edunvalvonta, Suomen museoliiton johtaminen: hallitustyö, henkilöstö- ja taloushallinto, strategiat.

Vuonna 1923 perustetun Suomen museoliiton tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien yhteisöjen museotoimintaa tukevana, yhteisiä tehtäviä hoitavana ja museoiden etuja valvovana yhdistyksenä. Liitto edistää museolaitoksen yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä toimii jäsentensä yhteistyöelimenä. Museoiden toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeammin kuin vuosikymmeniin. Muutoksen moottorina toimii heikentyvä julkinen talous. Rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistäminen korostuvat poikkeuksellisella tavalla.

Kati Pelkonen
asiakas- ja viestintäpäällikkö, Kuvasto ry

Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto edustaa asiakas-sopimuksen nojalla noin 2 300 kotimaista taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa sekä vastavuoroisuussopimusten nojalla noin 50 000 ulkomaista taiteilijaa. Kuvaston missiona on turvata ja edistää kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden tekijänoikeudellista asemaa yhteiskunnassa sekä tehdä teosten käyttö helpoksi. Puheenvuorossa käydään läpi Kuvaston näyttelytoimintaan liittyvät palvelut museoille sekä näyttelykorvauksen nykytila ja näkymät Kuvaston näkökulmasta.

Eliisa Suvanto
toiminnanjohtaja, Arte ry ja Titanik

Turkulainen Titanik on vuodesta 1988 lähtien toiminut, taiteilijayhdistys Arte ry:n ylläpitämä nykytaidetila. Toiminnan suuntaa ohjaa tekijöidensä kiinnostus etsiä ja uudelleen rakentaa taiteilijavetoisen organisaation roolia laajemmassa kontekstissa. Titanik on ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jo lähes 30 vuotta toiminut ja toimintansa vakiinnuttanut galleria, joka ei peri taiteilijoilta vuokraa näyttelyiden järjestämisestä. Viime vuosina yhdistys on toteuttanut Valtio+ ja Parantola-suurnäyttelyhankkeet, jotka sekä edesauttoivat eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia että tarjosivat taiteilijoille uusia työskentelyalustoja. Molemmissa näyttelyhankkeissa maksettiin taiteilijoiden tuotantokulut ja jälkimmäisessä myös taiteilijapalkkiot. Tulevaisuudessa Titanik maksaa taiteilija- ja kuraattoripalkkiot, tukee uusien teosten toteuttamista rahallisesti sekä uudistaa näyttelykäytäntöjään taidekentän eri toimijoita kokonaisvaltaisemmin tukevaksi alustaksi.

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm4.pdf?lang=fi

Lisätietoja
sekä webinaari-linkki
Leena Lokka, intendentti, Jyväskylän taidemuseo, puh. 050 542 05 27, leena.lokka(at).jkl.fi

6.2.2017Leena Lokka

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje