Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 7.2.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 7.2.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 7.2.2017 päätettiin muun muassa asuntotonttien vyöhykehinnoista.

Kaupunki ostaa helluntaitemppelin tontteineen

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Jyväskylän kaupunki ostaa Lyseonkadun varresta Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry:ltä rakennetun kiinteistön 2,0 miljoonan euron kauppahintaan. Myyjälle jää vastikkeeton käyttöoikeus kaupan kohteeseen 31.12.2019 saakka.

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1971 valmistunut kirkkorakennus ja sen hankkiminen kaupungille mahdollistaa asuntorakentamisen Lyseonkadun varteen sekä autohallin ja kansipihan rakentamisen korttelin sisälle. Helluntaiseurakunnan tilat ovat heidän toiminnalleen riittämättömät eivätkä tilat vastaa tarpeita.

Kauppahinta perustuu auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan näkemykseen kohteen käyvästä arvosta. Neuvotteluissa on sovittu, että myyjälle jää vastikkeeton käyttöoikeus kaupan kohteeseen 31.12.2019 saakka. Myyjä vastaa tältä ajalta kaikista kiinteistöön kohdistuvista ylläpitokuluista. Rakennuksen purkuvelvoite jää ostajalle.

Helluntaiseurakunnan tontin hankkiminen mahdollistaa alueen suunnittelun toimivaksi kokonaisuudeksi. Asumisen lisääminen keskeiselle paikalle Harjun viereen ja Lyseon arvokkaan rakennuksen uusi käyttö edistävät Jyväskylän keskustan elinvoimaa.

Neuvotteluissa on sovittu myös, että uuden kirkon rakentaminen mahdollistetaan Voionmaan koulun alueelle ja sitä varten on tarkoitus tehdä 30 vuoden mittainen vuokrasopimus. Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry:lle jää oikeus ostaa myöhemmin uuden kirkon tontti.

Asuntotonttien vyöhykehinnat päätettiin pitää ennallaan

Kaupunkirakennelautakunta päätti vahvistaa asuntotonttien vyöhykehinnat entisen suuruisiksi ja päätti, että ne ovat voimassa 1.4.2017–31.3.2018. Lautakunta päätti myös, että tonttipäällikkö päättää yksittäisten rakennuspaikkojen hinnoittelusta vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla.

Asuntotonttien vyöhykehinnat vahvistetaan vuosittain kaupunkirakennelautakunnassa, edellisen kerran 9.2.2016. Yhtenä Jyväskylän tonttipolitiikan perusperiaatteena on ollut riittävän ja monipuolisen asuntotonttitarjonnan ylläpito sekä kohtuullisen hintatason säilyttäminen. Viime vuonna vyöhykehintoja ei korotettu, joten nykyiset vyöhykehinnat ovat olleet voimassa vuodesta 2015 lähtien, jolloin niitä korotettiin noin 6 prosenttia. Talouden taantuma ja yleinen markkinatilanne ovat kääntymässä parempaan suuntaan, mutta koska sekä elinkustannusindeksi että maanrakennusindeksi ovat pysyneet suurin piirtein samana vuoden 2015 alusta tämän vuoden alkuun, esitettiin, että vyöhykehintoihin ei tehtäisi korotuksia vuonna 2017. Tuotantokustannukset asuintonteilla voidaan edelleen kattaa ja tonttien luovutushinnat ovat niin sanottua käypää hintatasoa alhaisemmat eikä kaupunki omalla hinnoittelullaan näin nosta maan yleistä hintatasoa paikkakunnalla.

Keskusta-alueen tontit kaupunkirakennelautakunta hinnoittelee tonttikohtaisesti. Muiden alueiden tonttien myynti ja vuokraus tapahtuu pääsääntöisesti vyöhykehinnoilla, mutta lautakunta voi tarvittaessa hinnoitella erikseen tietyt alueet tai yksittäiset tontit. Lautakunta voi myös päättää tonttien myynnistä esimerkiksi tarjousten perusteella.

Harjun asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Harjun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta ja pyytää asemakaavan muutosluonnoksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Asemakaavan muutos koskee Harjun urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, puistoaluetta sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä Ihantolantien linjauksen osittainen siirto. Kaavassa on osoitettu tilavaraukset muun muassa uuden katsomon rakentamiseksi Harjun Stadionin itäpuolelle ja yleisöpihan toteuttamiseksi nykyisen katsomon edustalle. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Urheilutien asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Vaajakosken K-market Urheilutien asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvän sitova tonttijako hyväksytään.

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa uimahallin naapurissa rajautuen Urheilutien sekä osittain Kakaravaara-kadun ja Leppävedentien väliin yhteen kortteliin. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle sekä kerrostaloasuntoja senioriasukkaille.

Asia 21 (Nisula–Mäki-Matin suojelukaava) poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4142 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

7.2.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje