Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.2.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.2.2017

Rakennetun kiinteistön ostaminen Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry:ltä Lyseon korttelissa

Lyseon korttelin kehittäminen on yksi Jyväskylän keskustan kehittämisen kärkihankkeista ja merkittävä asumispainotteinen täydennysrakennuskohde. Aluetta on tarkoitus kehittää asumisen, liike- ja toimitilarakentamisen alueena. Vanha Lyseon päärakennus säilytetään historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana tunnisterakennuksena.
Alueen asemakaavoitus on vireillä ja kilpailutus kokonaisuuden toteuttajasta käynnistyy vuoden 2017 keväällä.

Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry ovat neuvotelleet rakennetun kiinteistön 179-2-18-1 kaupasta. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1971 valmistunut kirkkorakennus ja sen hankkiminen kaupungille mahdollistaa asuntorakentamisen Lyseonkadun varteen sekä autohallin ja kansipihan rakentamisen korttelin sisälle. Helluntaiseurakunnan tilat ovat heidän toiminnalleen riittämättömät ja tilat eivät vastaa tarpeita.

Neuvotteluissa on päädytty kauppahintaan 2,0 miljoonaa euroa ja Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry on hyväksynyt kaupan tehtäväksi.

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki ostaa rakennetun kiinteistön 179-2-18-1 Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry:ltä 2,0 miljoonan euron kauppahintaan. Myyjälle jää vastikkeeton käyttöoikeus kaupan kohteeseen 31.12.2019 saakka.

Katujen sulkeminen Neste Ralli 2017 -tapahtuman aikana

Neste Ralli 2017 -tapahtuman vuoksi on tarpeen sulkea jäljempänä päätöksessä mainitut kadut ja muut yleiset alueet. Kadut sijaitsevat kaupungin keskustassa, mutta sulkeminen voidaan liikennejärjestelyjen (liikenteenohjauslaitteet ja -ohjaajat) avulla tehdä niin, että se ei aiheuta liikenteelle suuria häiriöitä. Joukkoliikenne toimii lähes normaalisti pienin reittimuutoksin, pelastusajoneuvojen liikkuminen turvataan ja kiinteistöjen liikenne ohjataan tarvittaessa myös suljettuja katuja pitkin. Kilpailun järjestäjä hoitaa liikennejärjestelyjä koskevan tiedotuksen ennen tapahtumaa.
Liikenteenohjaussuunnitelma ja sulkuajat on esitelty poliisin ja pelastuslaitoksen edustajille, eikä heillä ollut huomautettavaa järjestelyjen suhteen. Harjun alueen luontoarvot eivät estä tapahtuman järjestämistä esitetyn mukaisesti.

Niitä kiinteistöjä, joille ajaminen ei sulkuaikoina ole mahdollista, kuultiin toimittamalla asuntokohtaisesti kirje, jossa kerrottiin alueen liikennejärjestelyjen muutoksista tapahtuman aikana. Mahdollisuus kirjallisten huomautusten esittämiseen annettiin 20.1.2017 saakka. Määräaikana saapui kolme huomautusta.

Matti Vesa Volanen (VAS) esitti Meri Lumelan (VIHR) kannattamana, että erikoiskoetta ei ajettaisi Harjulla. Äänin 11-2 kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Matti Vesa Volanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti:
Neste Ralli 2017 -tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi suljetaan seuraavat kadut ja alueet:
Ihantolantie ja Harjun viheralue suljetaan 24.7.2017 klo 21.00 – 30.7.2016 klo 15.00. Kulku Ihantolantielle sallitaan rallin kulkuluvilla.
Sepänpuiston pysäköintialue (LP-alue) suljetaan 21.7.2017 klo 8.00 –1.8. klo 18.00. Pysäköintialueelle jätetään pysäköintipaikkoja Grillin asiakkaille.
Pysäköintialue on kokonaan suljettu keskiviikkona 26.7.2017 klo 21.00 –lauantaina 29.7.2017 klo 02.00.
Harjun erikoiskokeiden takia seuraavat kadut suljetaan torstaina 27.7.2017 klo 10.00 – lauantai 29.7.2017 klo 02.00:
· Yliopistonkatu 2–28 Vaasankadun ja Kilpisenkadun välinen osuus: tontille ajo sallitaan kiinteistöille 2–8 ja 26–28
· Sepänkatu: Harjukadun ja Rajakadun välinen osuus
· Pitkäkatu 45–61: Kortesuonkadun ja Tanhuantien välinen osuus. Tontille ajo sallitaan Pitkäkadun kiinteistöille 35–39, 38–44, 67 ja 78
· Kortesuonkatu: Kenttäkadun ja Pitkäkadun välinen osuus
Suljetuista kaduista liikenteelle avataan perjantaina 28.7.2017 klo 00.00–12.00 seuraavat kadut:
· Yliopistonkatu 2–8: Vaasankadun ja Cygnaeuksen kadun välinen osuus.
Liikenteelle avataan ainoastaan Voionmaankadun suuntaan kulkeva liikenne.
· Sepänkatu
· Pitkäkatu
· Kortesuonkatu
Lisäksi Cygnaeuksenkadun, Gummeruksenkadun, Kilpisenkadun, Harjukadun ja Mäki-Matin asuinalueiden katujen liikennettä rajoitetaan erikoiskokeiden aikana. Tontille ajo sallitaan.
Siltä osin kun on tarpeen sulkea liikenteeltä erikoiskokeen kilpailureittiin kuulumattomia katuja, sulkemisesta päättää poliisi.

Kauko Tuupaisen (PS) ym. valtuustoaloite Harjun Stadionin pysäköintimahdollisuuksien lisäämisestä

Kaupunginvaltuutettu Kauko Tuupainen ja 22 muuta allekirjoittanutta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen Harjun Stadionin pysäköintipaikkojen lisäämisestä 29.8.2016. Aloitteessa todetaan, että Harjun Stadionilla järjestetään vuosittain lukuisia tilaisuuksia, joihin katsojat saapuvat omilla autoillaan. Parkkipaikkojen puute tapahtumien aikaan on osoittautunut ongelmalliseksi. Kaupungin ulkopuolelta tulijat ovat hämmästelleet pysäköintipaikkojen puutetta ja joutuneet jättämään autonsa kauas Harjun urheilukentästä. Ylämäkeen kipuaminen ei ole helppoa kaikille. Aloitteessa esitetään, että Harjun urheilukentän välittömään läheisyyteen osoitettaisiin lisää pysäköintimahdollisuuksia.

Vastauksessa todetaan mm. että asemakaavoituksessa ollaan laatimassa Harjun alueen kaavamuutosta, joka on tullut vireille 30.11.2016. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Harjun Stadionin toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen. Kaavamuutoksen yhteydessä on tavoitteena tutkia Harjun alueen pysäköintijärjestelyjä.

Kaupunginhallitus päätti saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Kannusteita työmatkapyöräilyyn

Vihreä valtuustoryhmä ja 19 muuta valtuutettua ovat tehneet 22.2.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioi aloitteessa esitetyt keinot kannustaa henkilöstöä työmatkapyöräilyyn. Samalla Jyväskylän kaupunki voisi näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä muillekin työnantajille viisaasta liikkumisesta.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylän kaupungin on strategiaan perustuen eri näkökulmista arvioiden tarkoituksenmukaista kehittää ja edistää työmatkaliikkumista kestävällä tavalla. Asiaa on mahdollista tarkastella myös osana laajempaa työympäristöjen ja –tapojen pitkäjänteistä uudistamista, johon liittyvä aktiivinen työ on myös käynnistymässä. Työmatkapyöräilyyn kannustaminen on Jyväskylän kaupungin linjausten mukainen toimintatapa osana kestävän liikkumisen edistämistä. Konkreettisen tuen muodot sekä siihen tarvittava rahoituksen varmistaminen maksullisen pysäköinnin kautta vaatii vielä tarkempaa valmistelua, jota kuitenkin tehdään koko ajan.

Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä henkilöstöpalveluiden ja kaupunkirakenteen kanssa. Ennen kokonaisuuden toteutusta asiaa käsitellään yhteistyötoimikunnassa sekä kaupungin johtoryhmässä, mutta myös muilla forumeilla ja työpajoissa, jotta löydettäisiin mahdollisimman toimivat ja motivoivat kannustimet ja toteutustavat.
Kokonaisuuteen liittyy myös yhteistyö muiden työnantajien kanssa, jotka tekevät samankaltaista kehittämistyötä. Tavoitteena on toteutuksessa hyödyntää esimerkiksi keväällä 2017 tehtävää liikkumisselvitystä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti laittaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Pakolaisten kuntapaikkamäärän väliaikainen korottaminen vuonna 2017

Jyväskylän kaupunki on ottanut vuodesta 1990 alkaen vastaan 50 kiintiöpakolaista vuodessa. Jyväskylän kaupungin monikulttuurisuusohjelman 2013–2016 tavoitteeksi on asetettu pakolaiskiintiön nostaminen 80 henkilöön. Vuonna 2016 Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Ely-keskus sopivat, että 50 kuntapaikan kiintiö täyttyi oleskeluluvan saaneista alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Lisäksi Jyväskylän kaupunki sitoutui ottamaan vastuun kaikista noin 70 alaikäisestä ilman
huoltajaa saapuneesta oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijasta. Kaupunginvaltuusto käsitteli kiintiöasiaa valtuustoaloitteen pohjalta (13.6.2016/55).

Vuonna 2017 Jyväskylään muuttavien pakolaistaustaisten henkilöiden arvioidun määrän perusteella, kuntapaikkamäärää voidaan nostaa 150 henkilöön. Tämä mahdollistaa 100 000 euron Sylvia-hankerahan hakemisen vuodelle 2017. Kuntapaikoista 50 kohdennetaan suoraan pakolaisleireiltä saapuville kiintiöpakolaisille ja 100 paikkaa varataan vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyville oleskeluluvan saaneille. Ensisijaisesti pyritään ottamaan haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Kuntapaikkojen korotus koskee ainoastaan vuotta 2017.

Tapani Mäki (PS) esitti Kati-Erika Timperin (KOK) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusta koskevassa äänestyksessä äänin 9-4 asian käsittely jatkui.

Tapani Mäki esitti vielä: Taloudelliset laskelmat eivät ole riittävät vastuulliseen päätöksentekoon. Asiaan tulee saada selvitys tulo- ja menoarvion perusteista, erityisesti siitä miten mahdolliset kulut katetaan. Asiaa ei ole valmisteltu riittävän hyvin ja herää kysymys miksi asiaa ei ole nostettu talousarviokeskustelussa. Esitän asian hylkäämistä tässä vaiheessa ja ehdotan sen siirtämistä syksyyn talousarvion 2018 valmistelun yhteyteen.

Tapani Mäen esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Timperi ja Mäki jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki nostaa pakolaisten kuntapaikkamäärän 150:een vuodeksi 2017.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvotteluihin vuonna 2017

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää vuonna 2017 kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille sopimusohjauksen seminaarit ja neuvottelut keväällä ja syksyllä.

Kaupunginhallitus on 8.2.2016/25 nimennyt edustajikseen sopimusohjausneuvotteluihin vuodeksi 2016 Riitta Mäkisen, Jaakko Selinin ja Meri Lumelan. Perusturvalautakunta on 25.2.2016/32 nimennyt edustajikseen sopimusohjausneuvotteluihin Mauno Vanhalan, Heidi Rentolan, Hannu Murisojan ja Eila Simolan.

Kaupunginhallitus nimesi nykyiset edustajat edustajikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvotteluihin kevään 2017 osalta.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän kokous 17.2.2017

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistusta esivalmistelevan poliittisen ohjausryhmän 4. kokous järjestetään perjantaina 17.2.2017.
Kokouksen esityslistalla on sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisen tilannekatsauksen ja asiantuntijaryhmien väliraportin lisäksi seuraavat asiat:
- 1.7.2017 aloittavan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista koskevien sopimusneuvottelujen organisointi ja aikataulutus sekä poliittinen ohjaus
- Ohjausryhmän kevään aikataulumuutokset

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi seuraavaa:
1. Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat neuvottelut on käynnistettävä pikaisesti.
2. Lähtökohtana on se, että kokoonpano vastaa lainsäädännössä asetettua paikkajakoa.
3. Kaupunginjohtaja valtuutetaan edustamaan Jyväskylän kaupunkia käytävissä neuvotteluissa.

Oikeusministeriön lausuntopyyntö lautamiesten lukumäärästä

Keski-Suomen käräjäoikeus on todennut, että lainsäädäntömuutosten johdosta lautamieskokoonpanon käyttö käräjäoikeuden rikosistunnoissa on jatkuvasti vähentynyt. Keski-Suomen käräjäoikeuden tilastoinnin mukaan tuomiopiiriin nimetyt 96 lautamiestä ovat osallistuneet vuoden 2016 aikana arviolta noin viiteen istuntopäivään per lautamies.
Edellä lausutun johdosta Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanni esittää, että lautamiesten määrää tulisi vähentää. Laamani esittää oikeusministeriölle, että lautamiesten määrää vähennettäisiin Keski-Suomen tuomiopiirissä nykyisestä 96 lautamiehestä 60 lautamieheen. Jyväskylän osalta Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin esitys vähentäisi lautamiesten määrää nykyisestä 38 lautamiehestä 27 lautamieheen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Keski-Suomen käräjäoikeuden esittämät perustelut ja esityksen lautamiesten määrän vähentämisestä Jyväskylässä.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4059

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

13.2.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje