Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 28.2.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 28.2.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 28.2.2017 käsiteltiin muun muassa kuntalaisaloitetta Ramoninpuiston perustamiseksi ja Ramoninkatu 4:n eli Rise-kampuksen asemakaavan muutosta.

Kunnallistekniikan investointimäärärahaa esitetään uudelleen budjetoitavaksi

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2016 kunnallistekniikan investointimäärärahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2017 yhteensä 4 235 000 euroa. Uudelleen budjetoinneista kohdistuu katupalveluihin 2 605 000 euroa ja viherpalveluihin 1 630 000 euroa. Uudelleen budjetoinnin jälkeen vuoden 2017 kunnallistekniikan investointien kokonaismenot ovat 22 235 000 euroa.

Vuoden 2016 kunnallistekniikan investointien bruttomenot alittuivat noin 4 700 000 eurolla. Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset aiheutuivat Kankaan rakentamisesta sekä Ritoniemen ja Muuratsalon katusaneeraushankkeista, koska töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa.

Kuntalaisaloite Ramoninpuiston perustamiseksi ei aiheuta toimenpiteitä

Ulla Jylhä ja Eero Kuusela ovat jättäneet kuntalaisaloitteen 16.1.2017 Ramoninpuiston perustamiseksi Ramoninkatu 4 sijaitsevalle tontille. Tontilla on käynnissä asemakaavan muutos Rikosseuraamuslaitoksen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston toimitilakokonaisuuden toteuttamiseksi. Jylhän ja Kuuselan mukaan aloitteen on allekirjoittanut 2794 jyväskyläläistä, mutta aloitteen mukana ei ole toimitettu allekirjoituksia.

Kaupunki ei ryhdy tutkimaan Jykes Kiinteistöt Oy:n omistuksessa olevan tontin muuttamista puistoksi. Tourulan ja Tourujoen alueen virkistysmahdollisuuksia kehitetään lähtökohtaisesti laadittuihin suunnitelmiin perustuen nykyisten ja suunniteltujen virkistysalueiden puitteissa. Kaupunkirakennelautakunta merkitsi asiassa esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi kuntalaisaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Ramoninkatu 4:n eli Rise-kampuksen asemakaavan muutosehdotus eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Ramoninkatu 4:n asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 21.2.2017 tarkistetussa muodossa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen 60-paikkaisen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman toimitilakokonaisuuden, niin sanotun Rise-kampuksen rakentaminen ja toiminta Tourulassa Ramoninkadun varressa.

Kauramäki I:n asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kauramäki I -alueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan laajennus- ja muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään. Asemakaavan muutos mahdollistaa muun muassa omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rakentamisen.

Kehä Vihreän toimenpideohjelma

Lautakunta hyväksyi Kehä Vihreän toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma luo suuntaviivat Kehä Vihreän kehittämiselle, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Investoinneista päätetään vuosittaisten investointiohjelmien yhteydessä. Merkittävimmät investoinnit vaativat toteutuakseen jatkosuunnittelua hyväksymis- ja osallistumisprosesseineen. Kehä Vihreä on Jyväskylän ydinkeskustaa kiertävien viher- ja virkistysalueiden sekä vehreiden kulttuuriympäristöjen kokonaisuus. Sen pinta-ala on noin 175 hehtaaria, ja sitä kiertävälle reitille tulee pituutta yhteensä lähes 10 kilometriä.

Savulahden tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella

Lautakunta päätti, että Savulahti I -alueen AO-tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli tontteja jää vapaaksi tarjouskilpailun jälkeen, päättää niiden hinnoittelusta ja luovutustavasta tonttipäällikkö. Asemakaava-alueella on 16 AO-tonttia, jotka on tarkoitus laittaa julkiseen hakuun keväällä 2017.

Päätetty tarjousmenettely on suljettu kirjallinen tarjousmenettely. Tonttipäällikkö päättää tontinsaajat sekä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Pohjahinta tonteilla on 60 000 euroa.

Yksityistieavustukset pysyvät ennallaan

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että yksityistieavustukset myönnetään vuonna 2017 kunnossapitoavustuksina samoilla perusteilla kuin vuosina 2015 ja 2016. Kunnossapitoavustuksien määräksi vuodelle 2017 vahvistettiin 1. luokassa 510 euroa per kilometri per vuosi, 2. luokassa 415 euroa, 3. luokassa 190 euroa ja 4. luokassa 100 euroa. Avustusta voi hakea ajalla 1.3.–31.10.2017.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4203 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

28.2.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje