Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivut vertailussa suurten kaupunkien parhaat ja kokonaisvertailun toiseksi parhaat

Jyväskylän sivut vertailussa suurten kaupunkien parhaat ja kokonaisvertailun toiseksi parhaat

Tutkimukseen osallistuneiden kuntien www-sivuilla olleen käyttäjätyytyväisyyskyselyn mukaan Jyväskylällä on vertailun suurten kaupunkien parhaat ja kokonaisvertailun toiseksi parhaat www-sivut. Tutkimuksen toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy ja Jyväskylä on toteuttanut tutkimuksen useammin kuin joka toinen vuosi vuodesta 2002 lähtien.

Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 14 kuntaa - Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kalajoki, Laukaa, Naantali, Pöytyä, Tampere, Tornio, Turku, Tuusula, Valkeakoski ja Vantaa. Tutkimukseen vastasi 10 126 sivustojen käyttäjää.

Kyselystä saatiin käyttäjätyytyväisyysindeksi, joka oli vertailuun osallistuneista kunnista toiseksi paras Jyväskylän kaupungilla (3,69). Vertailun voitti Naantali (3,71) ja kyselyn keskiarvo oli 3,48. Käyttäjätyytyväisyysindeksin maksimipistemäärä on 5.

Käyttäjätyytyväisyysindeksi on keskiarvo neljästätoista väittämästä, joista sai antaa arvosanan 1-5. Jyväskylä sai siis tänä vuonna indeksiksi 3,69 - vertailuun osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 3,48. Edellisessä, vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa, Jyväskylän arvoksi saatiin 3,54. Väittäminä toimineet kysymykset ovat olleet lähes samat usean vuoden ajan.

Jyväskylän sivuston kouluarvosanaksi tuli tänä vuonna 8,01, vertailun kuntien keskiarvo oli 7,69.

Jyväskylän kaupungin verkkosivustot parantuivat tuntuvasti

Jyväskylän kaupungin www-etusivulla (www.jyvaskyla.fi) oli käyttäjätyytyväisyyskysely ajalla 10.11.2016 -2.1.2017, jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 739 vastaajaa. Vastaajat olivat huomattavasti tyytyväisempi kaupungin verkkosivuihin kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2014. Lähes kaikissa väittämissä arviot paranivat viime kerrasta ja kouluarvosana nousi peräti neljännesarvosanan 7.75:stä 8.01:een. Parantamistakin yhä löytyi - tiedon löydettävyydessä ja erottuvassa ulkoasussa tulivat kyselyn heikoimmat arvosanat - niissäkin tosin positiivisen puolella oltiin.

Kouluarvosanaksi 8,01, käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,69

Vastaajia pyydettiin antamaan www-sivustolle kouluarvosana välillä 4-10. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 8,01 (2014 kyselyssä 7,75), Jyväskylän kaupungin asukkaiden antamaksi arvosanaksi 7,97 ja ulkopaikkakuntalaisten antamaksi arvosanaksi 8,17.

Käyttäjiä pyydettiin myös pisteyttämään asteikolla 1-5 (täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä) erilaisia toteamuksia sen mukaan, miten toteamukset pitivät heidän mielestään paikkaansa. Kaikkien vastaajien käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,69 (2014 3,54), josta Jyväskylän kaupungin asukkaiden antama indeksi oli 3,66 ja ulkopaikkakuntalaisten 3,82. Alla luonnehdinnat (suluissa vuoden 2014 lukemat):

- Sivusto on hyödyllinen 4,23 (4,12)
- Sivut toimivat ongelmitta 3,88 (3,80)
- Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3,81 (3,71)
- Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,84 (3,70)
- Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,8 (3,72)
- Sivusto on ajanmukainen 3,75 (3,55)
- Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,72 (3,57)
- Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,65 (3,46)
- Sivustolla on helppo liikkua 3,64 (3,56)
- Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,63 (3,47)
- Pidän tästä sivustosta 3,6 (3,42)
- Sivusto on selkeä 3,53 (3,35)
- Sivusto erottuu edukseen 3,31 (3,07)
- Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,28 (3,13)

Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja?

Vastaajilta pyydettiin myös kehitysehdotuksia kaupungin verkkosivujen parantamiseksi. Mm. ajantasaisen tiedon esilletuominen ja päivittäminen (jäätilanne, latuinfo, aukioloajat), visuaalisuus, selkeys ja yhteystietojen näkyminen, tapahtumatietojen esilletuonti, mobiilikäytön parantaminen, tietojen löytyminen ja ikäihmisten parempi huomioiminen mainittiin kehityskohteina.

Osa vastaajista oli myös täysin tyytyväisiä sivustoon nykyisellään - ja jopa siihen, että niitä uudistetaan aika ajoin.

Mitä asiaa verkkosivuiltamme hait ja löysitkö sen?

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (31% kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (24%), tapahtumakalenteria (19%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (18%), sekä kirjastoon liittyvää tietoa (18%).

84% oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 9% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 7% ilmoitti ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Sähköisiä asiointitoiveita

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (45% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (33%), kirjaston kanssa (27%), sekä sosiaalitoimen kanssa (20%).

Vastaajista

82% vastaajista on Jyväskylän kaupungin asukkaita ja 18% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 67% ja miehiä 33%.

Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä 46-55-(22%), 56-65-(21%), 36-45-(20%), yli 65-(16%), 26-35-(13%), sekä 19-25-vuotiaat (6%). Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten eläkeläisiä (22%), työntekijöitä (20%), toimihenkilöitä (16%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä työttömiä (10%).

87% vastaajista käy sivuilla pöytätietokoneella tai kannettavalla, 25% tabletilla ja 28% älypuhelimella (voi valita useamman vaihtoehdon). Kaikista vastaajista 11% käy Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 33% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 5% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 62% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 20% hakupalvelun kautta, 6%:lla sivusto on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivustolle toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.

Taustaa

Jyväskylän kaupunki on osallistunut lähes vuosittain käyttäjätyytyväisyyskyselyyn vuodesta 2001, vain vuoden 2005, 2013 ja 2015 tutkimukset jäivät väliin.

Jyväskylän kaupungin sivuston pääsivujen ulkoasu ja rakenne uusittiin helmikuussa 2016. Sivustoja on alettu muuttaa responsiivisiksi vuonna 2012 ja muutostyön tältä osin on loppusuoralla. Mobiilikunta Jyväskylä otettiin käyttöön 2012 syksyllä, se sai häiriötiedote-ominaisuuden 2014 ja sinne lisättiin poliisin häiriötiedotteet 2016. Sähköisen asioinnin portaali OmaJyväskylä otettiin käytötön toukokuussa 2013 ja se sai ison päivityksen 2016. Yrittäjille ja yrityksille suunnattu verkkopalvelu businessjyvaskyla.fi näki päivänvalon 2016.

Vuonna 2016 pääsivuston noin 120 000 sivua ladattiin 35 627 555 kertaa yli neljän miljoonan vierailun aikana vajaasta kahdesta miljoonasta uniikista osoitteesta - ja etusivulla käytiin yli puolitoista miljoonaa kertaa. Kaupungin verkkosivustoja ylläpitää oman työnsä ohella vajaat 400 työntekijää. Sosiaalisen median palveluita kaupungilla on noin sata.

Lisää mielenkiintoista tilastotietoa kaupungin www-palveluista täältä:
http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/88204

Lisätietoja:
Verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij
mikael.ratschinskij[at]jkl.fi
puh 014 26 61564

7.3.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje