Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 7.3.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 7.3.2017

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 7.3.2017 käsiteltiin muun muassa lausunnon antamista kaupunkirakennelautakunnalle asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Vaajakosken K-market Urheilutien tonttia sekä puisto- ja katualuetta.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa päivittäistavarakaupan suuryksikön rakentaminen sekä senioriasumisen täydennysrakentaminen Vaajakosken keskustaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi, että koska rakennusalojen enimmäiskerrosluku on eri, erillismääräys ”Rakennuksissa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko” tulisi muuttaa sanamuotoon ”Rakennuksilla tulee olla rakennusaloittain yksi yhtenäinen räystäskorko”.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakosken ruutukaavakeskustan reunassa ja se rajautuu kaakossa Leppävedentiehen, lounaassa Urheilutien yli huoltoasematonttiin, luoteessa viereiseen asuin- ja liikerakennuskortteliin sekä pohjoisessa ja koillisessa uimahallin korttelialueeseen sekä pientalokorttelialueisiin. Osa kaavamuutosalueesta sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän Vaajakosken teollisuusyhdyskunnan rakennetun kulttuuriympäristön alueelle.

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty alueen maanomistajien aloitteesta. Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen ja liikerakennusten korttelialue, puisto sekä katualuetta (Kakaravaara ja Urheilutie). Aueelle sijoittuu asuinkerrostalolle tarkoitettu kuusikerroksinen rakennusala ja supermarketrakennukselle tarkoitettu kolmikerroksinen rakennusala.

Asemakaavassa on lukuisia erillismääräyksiä rakentamistapaan, uudisrakennusten arkkitehtuuriin, julkisivuihin ja -materiaaleihin sekä laadukkaaseen pihaympäristöön liittyen. Erillismääräyksellä velvoitetaan tekemään rakenteellisia hulevesijärjestelyjä annetun virtaamaraja-arvon ylittyessä.

Kaavaan liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituksen internet-sivulla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/916.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4193 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

8.3.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje