Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin viestintätutkimuksen vastaajat pääosin tyytyväisiä

Jyväskylän kaupungin viestintätutkimuksen vastaajat pääosin tyytyväisiä

Jyväskylän kaupunki teetti lokakuussa 2016 viestintätutkimuksen, jossa selvitettiin, miten asukkaat saavat tietoja kaupungin palveluista ja päätöksenteosta ja miten he jatkossa haluaisivat tietoa saada. Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy ja tutkimuksen kohderyhmänä olivat Jyväskylän kaupungissa asuvat 18-79 -vuotiaat miehet ja naiset, tutkimuksen otoskoko oli 300. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelua.

Mistä tietolähteestä tietoa halutaan

Tutkimuksen mukaan Jyväskylässä asukkaat haluavat tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta mieluiten Keskisuomalaisen painetusta lehdestä (47%) ja Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta (45%). Toiseksi suosituin on Suur-Jyväskylän lehti (36%) ja kolmanneksi Jyväskylä-lehti (kaupungin tiedotuslehti) (26%) ja sosiaalinen media (22%).

Luotettavimmaksi tietolähteeksi asukkaat nostivat kaupunkiin liittyvissä asioissa kaupungin omat verkkosivut. Selvästi toivotuin tapa saada tietoa nykyistä enemmän oli myös kaupungin verkkosivut. Painetut lehdet olivat mieluisimpia yli 55-vuotiaiden keskuudessa ja kaupungin verkkosivut ja sosiaalinen media alle 35 –vuotiaiden keskuudessa.

Yksittäisistä tietolähteistä merkittävimpiä olivat Suur-Jyväskylän lehti (usein/joskus 81%) sekä oma perhe ja tuttavat (79%), Keskisuomalaisen painettu lehti (73%), Ylen alueelliset tv-uutiset (73%), Jyväskylä-lehti (68%), Jyväskylän kaupungin verkkosivut (67%) ja Aaltoja-lehti (45%). Kaupungin Palveluopas (44%), kotiin jaetut tiedotteet (41%) ja kaupungin työntekijät (35%) olivat myös tärkeitä tietolähteitä.

86% vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten he saavat tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista. Tyytyväisimpiä olivat alle 25-vuotiaat ja joka viides 55-64 –vuotias oli tyytymätön. Tyytymättömyys liittyi tiedon löydettävyyteen sekä tiedotuksen ajoitukseen ja avoimuuteen.

Jyväskylä-lehteä oli lukenut tai selaillut kaksi kolmasosaa ja 45% ilmoitti pitävänsä lehden tallessa. Kaksi kolmasosaa vastanneista koki Jyväskylä-lehden hyödyllisenä, erityisesti yli 45-vuotiaat ja lapsiperheet. Lähes 60 % oli keskustellut lehden jutuista muiden ihmisten kanssa.

Miten tutkimustietoa hyödynnetään?

Tutkimus tehtiin saadaksemme tukea viestinnän arvioimiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2017 viestinnässä palautetta onkin jo hyödynnetty, kertoo kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

Kaupungin verkkosivujen julkaisujärjestelmän uudistaminen on käynnistetty ja valmista on noin vuoden sisällä. Tuoreen tutkimuksen mukaan (Suomen Online Tutkimus Oy) Jyväskylällä on vertailun suurten kaupunkien parhaat ja kokonaisvertailun toiseksi parhaat www-sivut. Tyytyväisyys verkkosivuihin on kasvanut merkittävästi.

Kaupungin tiedotuslehden eli Jyväskylä-lehden ilmestymiskertoja lisättiin vuonna 2017 yhdellä eli lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden aikana lehden ilmettä ja sisältöä uudistetaan.

Kaupungin palvelut ovat aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa ja kaupungin sosiaalisen median tilejä onkin jo noin 110. Kaupunginjohtaja Timo Koivisto tekee vlogeja ja yhä useampi esimies ja asiantuntija on sosiaalisessa mediassa.

Joka päivä kaupunki lähettää medialle useita tiedotteita. Kaupungin pääsivulla julkaistiin vuoden 2016 aikana 1 378 uutista ja mediatiedotetta. Kuluvan vuoden aikana kehitetään tiedotteiden lähetysjärjestelmää ja hyödynnetään entistä paremmin mediaseurantaa.

Ennakoivaa viestintää ja valmisteilla olevista asioista kertomista vahvistetaan edelleenkin. Vuorovaikutusta asukkaiden kanssa valmisteilla olevista asioista ja palveluista on lisätty, mm. osallistumismahdollisuuksia, kyselyjä ja asiakasraateja on monissa palveluissa yhä enemmän ja enemmän.

Tutkimusraportti löytyy osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta

Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta lokakuussa 2016. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Jyväskylän kaupungin asukkaiden käsityksiä ja mielipiteitä siitä, miten he miten he saavat tietoja kaupungin palveluista ja päätöksenteosta tällä hetkellä ja miten he haluaisivat saada niitä jatkossa.
Tutkimuksen kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungissa asuvat 18-79 vuotiaat miehet ja naiset. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelua.. Tutkimuksen otanta tehtiin kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa kiintiöitiin vastaajien sukupuoli, ikä ja asuinalue (suuraluetasolla) Jyväskylän kaupungin väestöpohjaa vastaavassa suhteessa. Tutkimuksen otoskoko oli 300 kohderyhmän vaatimukset täyttävää henkilöä.


Lisätietoja:
viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, puh. 050 5487422

15.3.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje