Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Suomen käsityön museon vapaaehtoistyön kehittämishankkeelle rahoitus

Suomen käsityön museon vapaaehtoistyön kehittämishankkeelle rahoitus


12.3. tapaamisessa luotsit ompelivat pukupusseja.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää edelleen Yorkin museon toimivaa vapaaehtoistyönmallia omassa museossa ja nähdä vapaaehtoiset tuottavuusresurssina museon kokoelmatyössä sekä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja kokoelmien avaamiseksi ja paremmin saavutettaviksi. Suomen käsityön museo hankkeelle myönnettiin 28 000 euroa Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksista, joiden pyrkimyksenä on lisätä kulttuuriperinnön yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

”Yorkin malli sisältää ajatuksen museossa toimivasta vapaaehtoistyön koordinaattorista, joka kartuttaa, kartoittaa ja tuntee vapaaehtoistyöntekijöiden reservin sekä toisaalta museotyön prosessit ja muuttuvat tarpeet eri aikoina ja tilanteissa”, kuvailee Suomen käsityön museon kokoelma-amanuenssi Marjo Ahonen, joka tutustui vapaaehtoistyöhön ollessaan työvaihdossa Yorkin museossa.

Vapaaehtoistyötä kehitetään näkökulmasta, jonka tavoitteena on museon aineistojen valtakunnallisen saavutettavuuden ja käytettävyyden lisääminen osallistamalla vapaaehtoiset mukaan museon kokoelmatyöhön. Lisäksi pyritään synnyttämään museolle malli kokoelmatyöhön osallistamiseen ja myöhemmässä vaiheessa laajentaa vapaaehtoiset osallistujat valtakunnalliseksi museota avustavaksi asiantuntijaverkostoksi.

Uudenlainen yhteistyö vapaaehtoisten kanssa kokoelmatoiminnassa on jo aloitettu. Vapaaehtoistyöhön osallistuvat paikalliset, aktiiviset kulttuuriluotsit kokoontuvat kahden viikon välein kokoelmatyön merkeissä. Ensimmäisessä tapaamisessa 13.2. tutustuttiin museon kipeästi tarvitsemien pukupussien valmistukseen konservaattori Anne Vesannon johdolla. Myöhemmissä tapaamisissa päästään jo itse ompeluun kiinni. Pukupusseja käytetään muun muassa museolle luovutetun Tyyne-Kerttu Virkin pukukokoelman pitkäaikaissäilytyksessä. Toimintaa jatkokehitetään edelleen.

Vuoden 2017 aikana noin kerran kuukaudessa kokoontuu nykytallentamiseen perehtyvä luotsiryhmä. Ryhmä oppii keskustelemalla ja kokeilemalla nykytallennusta amanuenssi Seija Hahlin kanssa. Nykytallennustöissä kokeillaan yhdessä menetelmien toimivuutta. Vapaaehtoiset voivat tehdä kenttätöitä yhteisesti sovituista aiheista ja näin kartuttaa museon tietovarantoa valokuva-arkistoon ja arkistoon. Ryhmästä löytyy sopivasti tarvittavia taitoja valokuvauksesta litterointiin.

Toimintaa säätelee vahvasti vapaaehtoisten motivaatio yhteisölliseen työskentelyyn ja kulttuurityöhön. Heidän eri osaamisalueensa liitetään osaksi museotyötä, joka usein hidasta tai muulla tavoin henkilöresursseja vaativaa. Vapaaehtoinen voisi siis olla museossa apuna oman osaamisensa ytimessä, esimerkiksi rakentamisapuna, ompelijana tai digitoijana. Museolla pyrkimyksenä ja tavoitteena palveluiden laadun ja hyvinvoinnin lisääminen.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sellaisiin tehtäviin, jotka osallistuja kokee itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Samalla luotsikaverit tapaavat toisia saman henkisiä, museotyöstä kiinnostuneita ihmisiä ja saavat syvemmän ulottuvuuden muun muassa näyttelyluotsauksiin, kun näkökulma kulissien takaiseen työhön laajenee.

Ennen pitkää yhteistyötä kehitetään kiinnostuneiden kulttuuriluotsien kanssa myös digitoinnin saralle. Vapaaehtoisvoimin pyritään nopeuttamaan museon suuren tekstiilinäytekokoelman digitointia ja sen saattamista yleisön selailtavaksi.

Lisätietoja:
amanuenssi Marjo Ahonen, p. 050 566 2187, etunimi.sukunimi@jkl.fi
amanuenssi Seija Hahl, p. 050 311 8886, etunimi.sukunimil@jkl.fi

17.3.2017Sari K. Koskinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje