Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.3.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.3.2017

Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90§. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävissä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa ja tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Kaupunginvaltuusto on tarkistanut kaupungin hallintosääntöä edellisen kerran 2016.

Kaupungin hallintosääntöä on tarpeen uudistaa 1.6.2017 alkaen
1. vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä, joista viimeiset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017
2. vastaamaan kaupunginvaltuuston 30.10.2016/77 tekemää päätöstä poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamisesta
3. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien tarkistamiseksi
4. hallintosäännön muiden määräysten tarkentamiseksi

Matti Vesa Volanen (VAS) esitti, että konsernijaostoa ei perusteta. Esitys raukesi kannattamattomana.

Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Liitteenä on hallintosääntö, johon on tehty muutokset.

Keskeisiä muutoksia:
- Palveluverkosta päättäminen siirtyy lautakunnilta kaupunginvaltuustolle.
- Taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä päättäminen on konsernijaoston sijaan kaupunginhallituksella.
- Nykyisiä valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen sekä lauta- ja johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkioita korotetaan 20 eurolla. Lauta- ja johtokunnan varapuheenjohtajan palkkiota korotetaan 40 eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Tilapalvelun toiminnan organisoitumisesta päätetään vuoden 2017 aikana.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista

Lakiluonnos ja asiaan liittyvä materiaali on luettavissa osoitteessa http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

Jyväskylän kaupungin tarkennetut näkemykset (perusturvalautakunta 9.3.2017) luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen valinnanvapauslaiksi on kirjattu liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen.

Riitta Mäkinen (SDP) ehdotti Matti Vesa Volanen (VAS) kannattamana, että kyselylomakkeen monivalintavastauksia muutetaan astetta kriittisempään suuntaan.

Äänestyksen (7-5-1 poissa) jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Lausunto Keski-Suomen liitolle työelämäkokeilusta

Keski-Suomen liitto on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyynnön mukaisesti alueensa kunnilta tiedon 20.3.2017 mennessä siitä, haluaako kunta olla mukana työelämäkokeilussa sekä mahdolliset havainnot Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen lainsäädäntöluonnoksesta.

Lakiehdotus julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
http://tem.fi/documents/1410877/4245866/Luonnos+hallituksen+esitykseksi.pdf/c4e92f84-282f-4c86-b714-b0efb95ca879

Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan Keski-Suomen liitolle, että Jyväskylän kaupunki ei osallistu työelämäkokeiluun työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen lainsäädäntöluonnoksen mukaisilla ehdoilla.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon järjestämistä koskeviin neuvotteluihin

Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon järjestämistä koskeviin neuvotteluihin hallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkisen ja valtuuston puheenjohtaja Pauli Partasen sekä tarvittaessa varapuheenjohtajat.

Muut pykälät

Hyväksyttiin esitysten mukaisesti.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4314


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

20.3.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje