Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 21.3.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 21.3.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 21.3.2017 käsiteltiin muun muassa Hippoksen, Naissaaren ja Keljon koulun asemakaavojen muutoksia.

Hippoksen asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallitukseen

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Hippoksen asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 10.3.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen urheilun, liikunnan ja terveyden edistämiseen liittyvän toiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen sekä tapahtumien järjestäminen Hippoksen alueella. Asemakaavan muutoksella on myös tutkittu alueen täydennysrakentamista asumisen, kaupan ja palvelujen sijoittumiselle, liikennejärjestelyjen parantamista sekä alueen ympäristö- ja luontoarvoja.

Suunnittelualueen koko on noin 21 hehtaaria. Rakennusoikeutta asemakaavassa on yhteensä 186 000 kerrosalaneliömetriä, josta uuden rakennusoikeuden
osuus on 119 700 kerrosalaneliömetriä.

Naissaaren asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallitukseen

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Naissaaren asemakaavamuutos hyväksytään 7.3.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutos koskee Vaajakoskentien eli valtatie 4:n pohjoispuolista Naissaarta. Asumiseen käytetty rakennusoikeus on viime vuosina alueella lisääntynyt ja alueen yksityinen luonne korostunut. Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää yleisten ja yksityisten alueiden suhdetta ja löytää luonteva tapa yhdistää yksityinen asuminen ja matkailua sekä vapaa-aikaa palveleva julkinen käyttö. Tavoitteena on säilyttää alue elinvoimaisena ja elävänä.

Kaavan perusrakenne säilyy nykyisellään. Muutokset koskevat lähinnä alueella liikkumista. Nykyiseen voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella ei esitetä lisää rakennusoikeutta muutoin kuin muutamalle enintään 50 kerrosalaneliömetrin suuruiselle talousrakennukselle eli yhteensä 300 kerrosalaneliömetriä. Kiinteistöihin sallitaan toimitilarakentamisen ja pienteollisuuden lisäksi myös asumista.

Keljon koulun asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Keljon koulun asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Keljon koulun tontille muodostetaan asuinkerrostalojen, yleisten rakennusten ja liikerakennusten kokonaisuus. Vanhan koulurakennuksen ympärille mahdollistetaan korkealaatuinen ja omaleimainen asuinympäristö. Kaavamuutosalue sijaitsee Keljossa Korkeakoskentien ja Rantaväylän välisellä alueella. Alueen koko on noin 2,8 hehtaaria.

Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman joustavaksi periaatteeksi ohjaamaan keskustan kaupunkirakenteen kehittämistä sekä keskustan rakentamisen, asemakaavojen ja yleisten alueiden suunnittelua.

Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma on Jyväskylän ydinkeskustaa koskeva kokonaistarkastelu, jossa määritellään keskustan täydennysrakentamisen ja kaupunkirakenteen kehittämisen suuntaviivat. Strategisella suunnitelmalla ohjataan keskustan rakentamista, asemakaavoitusta, ja yleisten alueiden suunnittelua. Samalla sillä viestitään keskustan kehittämisen yhteisistä tavoitteista ja tahtotilasta. Yhteiset suuntaviivat mahdollistavat keskustan pitkäjänteisen kehittämisen siten, että yksittäiset hankkeet tukevat kokonaisuutta. Näin keskusta rakentuu pala palalta entistä elinvoimaisemmaksi.

Kävelykeskustan käyttösuunnitelma vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti kävelykeskustan käyttösuunnitelman ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.4.2017.

Käyttösuunnitelmalla ohjataan kävelykeskustaan sijoitettavien terassi- ja kahvila-alueiden, jäätelökioskien ja tilapäisten myyntipaikkojen sijoittelua ja määritellään tarkasti kaikkien katualueelle tilapäisesti sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sijoituspaikat. Kävelykeskustan alueella tapahtuvaa kaupallista ja muuta toimintaa ohjataan lautakunnan vahvistamien Kävelykeskustan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toimintaperiaatteiden yhtenä tarkoituksena on varmistaa alueen liiketiloissa toimivien yrittäjien toimintaedellytykset ilman, että toimintaa vaikeutetaan vuokraamalla katualueelta huomattavasti halvempaa myyntitilaa kilpaileville kauppiaille.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 77 (Nevakadun katusuunnitelman muutos) jätettiin pöydälle.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4318 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

21.3.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje