Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 30.3.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 30.3.2017 olleesta kokouksesta

Perusturvalautakunta antoi kokouksessaan huomionsa hyvinvointikertomuksesta. Lisäksi lautakunta käsitteli nuorisovaltuuston aloitteen pysyvästä lautakuntapaikasta sekä perusti uuden viran lapsioikeudellisiin palveluihin.

Perusturvalautakunnan huomiot hyvinvointikertomuksesta

Perusturvalautakunta esitti kokouksessaan huomioita hyvinvointikertomuksesta. Lautakunnalle esitelty hyvinvointikertomus osoittaa, että ongelmat ja hyvinvoinnin vajeet kasaantuvat Jyväskylässä osalle väestöä. Lautakunta totesi, että väestön jakautuminen on ilmiö, johon tulee kaupungin toimesta kiinnittää huomiota.

Perusturvalautakunta pitää huolestuttavana lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tilaa. Vaikka suurin osa lapsiperheistä ja nuorista voi hyvin, tulee palveluissa kiinnittää huomiota perheiden yksinäisyyteen, vähävaraisuuteen, päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä lasten ja nuorten ylipainoon ja liikkumattomuuteen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nuorten mielenterveysongelmiin. Mielenterveyspalvelut tulee ottaa painopistealueeksi ja suunnata resurssia palveluiden järjestämiseen kaupungin laajana yhteistyönä. Pirstaleista palvelujärjestelmää tulee nivoa yhteen toimialojen yhteistyötä tiivistämällä. Yhteistyötä tulee rakentaa esimerkiksi sivistyspalveluiden kanssa pitkäjänteisesti siten, että mallit ovat toimivia myös sote-palveluiden siirtyessä maakunnan järjestettäväksi.

Toiseksi painopistealueeksi hyvinvointikertomuksessa on nostettu yksinäisyyden vähentäminen. Lautakunnan mukaan yksinäisyyttä on pidetty yksilön ongelmana, mutta ilmiönä se on yhteiskunnallinen. Yksinäisyydellä on yhteyttä ylipainoon, liikkumattomuuteen, sydänongelmiin, päihteiden käyttöön ja masennukseen. Jopa 15% suomalaisista kokee yksinäisyyttä. Lautakunta näkee, että yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa muuttamalla kaupungin toimintaa vielä nykyistä mahdollistavammaksi. Kaupungin tulee esimerkiksi vahvistaa asuinalueilla tehtävää työtä tarjoamalla tiloja mm. vapaaehtoiseen kokoontumiseen ja eri-ikäisille tarkoitetun toiminnan käynnistämiseen.

Lautakunnan käsittelemässä Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksessa kuvataan asukkaiden hyvinvointia ja sen kehitystä vuosina 2013–2016. Kertomuksen pohjalta laaditaan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020. Hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman kokonaisuuden hyväksyy uusi kaupunginvaltuusto.

Nuorisovaltuuston aloite pysyvästä lautakuntapaikasta perusturvalautakuntaan

Perusturvalautakunta päätti kutsua nuorisovaltuuston edustajan mukaan kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuustokauden loppuun asti. Pysyvää paikkaa ei edustajalle kuitenkaan myönnetty, sillä kesäkuussa 2017 aloittava uusi perusturvalautakunta päättää osaltaan nuorisovaltuuston edustajan osallistumisoikeudesta lautakunnan kokouksiin tulevalla valtuustokaudella.

Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii 13.2.2017 päivätyssä aloitteessaan pysyvää lautakuntapaikkaa perusturvalautakuntaan. Aloitteen perusteluissa viitattiin uuden kuntalain 26 §:n, jonka mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Tällä hetkellä nuorisovaltuuston edustaja on kutsuttu perusturvalautakunnan iltakouluihin sekä yhteen kokoukseen syys- ja kevätkaudella.

------

Lautakunta päätti myös perustaa johtavan sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan viran lapsioikeudellisiin palveluihin 1.5.2017 alkaen.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4324

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

30.3.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje