Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 6.4.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 6.4.2017

Jätelautakunnan kokouksessa 6.4.2017 käsiteltiin muun muassa kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamista.

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti hyväksyä kunnalliset jätehuoltomääräykset ja perustelumuistion. Velvoittaviksi jätehuoltomääräyksiksi hyväksyttiin ainoastaan varsinainen määräysosio.

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2017 ja ne astuvat voimaan hallintolain 49. pykälän mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta, koska määräysten yhtenäisyyden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi niiden täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Määräykset kumoavat voimaantullessaan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan 11.12.2012 ja Muuramen kunnanvaltuuston 29.4.2013 sekä Laukaan kunnanvaltuuston 20.3.2006 hyväksymät jätehuoltomääräykset.

Jätelautakunta päätti asettaa jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistion yleisesti nähtäville 10.4.–10.5.2017 tietoverkkoon ja osakaskuntien virallisille ilmoitustauluille. Jätelautakunnan internetsivuilla jätehuoltomääräykset ovat saatavilla nähtävilläoloajan jälkeenkin. Lautakunta päätti myös ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan Keskisuomalaisessa 11.4.2017, Laukaa-Konnevesi-lehdessä 13.4.2017 ja Muuramelaisessa 27.4.2017.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain nojalla. Ne ovat jätelainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräyksillä varmistetaan jätehuollon toimivuus kuntalaisten, jätehuollon toteuttajien sekä viranomaisten kannalta.

Määräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle. Niillä myös edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen noudattamista sekä valtakunnallisten jätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4478 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

6.4.2017Tommi Pesonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje