Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 11.4.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 11.4.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 11.4.2017 käsiteltiin muun muassa Nisula-Mäki-Matin suojelukaavaa.

Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Vanhan Ortopedian alueella sijaitsevan tontin omistajan eli Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen ja Jyväskylän kaupungin kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt omistaa Vanhan Ortopedian alueella tontin 179-1-5-9. Tontti sijaitsee 26.3.1999 hyväksytyn asemakaavan mukaisella opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella. Tontin alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka on ollut julkisesti nähtävillä 13.1.2017–13.2.2017. Kaavamuutoksen myötä asemakaavan mukainen tontti jaetaan kahdeksi tontiksi niin, että muodostettavan tontin 179-1-5-14 alueelle syntyy yleisten rakennusten korttelialue sekä tontin 179-1-5-13 alueelle asuin-, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialue. Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen alueelle syntyy kaavamuutoksella uutta rakennusoikeutta noin 3 054 kerrosalaneliömetriä.

Kaupungin sekä Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen kesken neuvotellussa maankäyttösopimuksessa sovitaan vireillä olevan asemakaavan toteuttamisesta sopimusalueella sekä sen vaikutusalueella. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla kaupungille maankäyttösopimusmaksua 174 320 euroa.

Nisula-Mäki-Matin suojelukaava eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Nisula-Mäki-Matin asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvät korjaus- ja rakentamistapaohjeet hyväksytään 3.4.2017 tarkistetussa muodossa.

Nisula-Mäki-Matin suojelukaava-alue sijaitsee keskustan tuntumassa, Harjun länsi-pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisesta Nisulankatuun, idästä Pitkäkatuun, etelästä Kortesuonkatuun, Keskikatuun ja Voionmaankadun kerrostaloalueeseen sekä lännestä Palokunnan- ja Syrjälänkatuun. Suurin osa suunnittelualueen rakennuskannasta on syntynyt nopeassa tahdissa noin 20 vuoden aikana (1940- ja 50-luvuilla). Tästä johtuen alue on tyylillisesti yhtenäinen ja selkeästi rajautuva pientaloalue. Vehreä kasvillisuus ja alkuperäiset rakennukset muodostavat sille ominaisen kulttuuriympäristön. Pientalojen lisäksi alueella on muutama rivitalo. Kaava-alue on kooltaan noin 33 hehtaaria ja siihen kuuluu 258 tonttia. Lähes 240 tonttia on yksityisten maanomistuksessa ja kaupungin omistuksessa on alle 20 tonttia.

Nisula-Mäki-Matin suojelukaavaratkaisun ja rakentamistapaohjeiden perustana on ollut korostaa alkuperäisten ominaispiirteiden merkitystä ja säilyttää maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilyminen nykyisenlaisena. Toisaalta kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeella on tavoiteltu myös rakennusten ja alueen ilmeen palautumista vielä lähemmäksi alkuperäismiljöötä.

Vanhan Ortopedian alueen asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vanhan Ortopedian alueen asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 4.4.2017 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutosehdotukseen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Vanhan Ortopedian kortteliin monipuolista toimintaa toimisto- ja liiketiloista asumiseen ja julkishallinnon toimitiloihin. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueelle toimivan kokonaisuuden, jossa uusi rakentaminen sijoittuu luontevaksi osaksi lähiympäristön olemassa olevaa aluerakennetta. Asemakaavan muutos mahdollistaa kortteliin keskustan kehittämishankkeen tavoitteiden mukaista asumispainotteista täydennysrakentamista, joka ottaa huomioon alueen arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön. Kaavamuutosalue sijaitsee Hannikaisenkadun, Vaasankadun ja Cygnaeuksenkadun välisellä alueella.

Ihantolantien katusuunnitelman hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Ihantolantien katusuunnitelman. Lautakunta päätti, että päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 153 000 euroa. Hankkeen toteutusajankohta on touko-kesäkuussa 2017.

Pitkäkadulta Vesilinnalle kulkevan Ihantolantien linjausta siirretään Pitkäkadun risteyksen alueella etelään päin. Linjauksen siirtämisellä mahdollistetaan Harjun stadionin yleisöpihan rakentaminen ja parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta ja selkeytetään risteysalueen olosuhteita. Ihantolantien varteen rakennetaan jalkakäytävä stadionin pääportille asti. Lisäksi Harjua kiertävän ulkoilureitin ylityskohta siirretään suojatien yhteyteen. Ihantolantielle pääportin kohdalle rakennetaan hidastekoroke. Ihantolantien rakennettava osuus on 175 metriä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4482 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

11.4.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje