Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 26.4. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 26.4. pidetystä kokouksesta

Lautakunta hyväksyi perusopetuksen 7.-9. -luokkien paikalliset opetussuunnitelman osuudet 19 oppiaineen osalta ja yhtä yksityiskohtaa lukuun ottamatta Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman.

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman yhtä tarkennettavaa kohtaa lukuun ottamatta

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman lukuun ottamatta perhepäivähoidon toimintamuotoja koskevaa kirjausta luvussa 2.2. Perhepäivähoitomuotoja koskeva paikallinen osuus ja kirjaukset tarkennetaan ja tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuun kokoukseen.

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma perustuu opetushallituksen viime syksynä julkaistuihin valtakunnallisiin perusteisiin. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa henkilöstöä toimimaan suunnitelman mukaisesti kaikissa Jyväskylässä toimivissa varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuodoissa ja -yksiköissä.

Jyväskylän kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on osoitteessa https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2017. Suunnitelma on päivittyvä ja täydentyvä asiakirja. Ohjaavaa tekstiä täydentävät arjessa kehitetyt ja hyväksi havaitut käytännöt, jotka toimivat esimerkkeinä ja vinkkeinä arkeen. Valtakunnallisen perustetekstin jälkeen on kirjattu Jyväskylässä sovitut toimintatavat ja painopisteet. Lisäksi paikalliset hyvät käytänteet on kuvattu omassa luvussa.

Kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentää alue- tai yksikkökohtainen toimintasuunnitelma, jotka on luettavissa päiväkotien omilta nettisivuilta. Suunnitelmasta ilmenee yksikön pedagogiset painotukset sekä toiminnan painopisteet sekä päivittäinen toiminta-aika, ryhmärakenteet ja johtamisen rakenteet. Suunnitelmassa kerrotaan Jyväskylän painotuksen mukaisesti erityisesti yksikön osallisuuden toimintatavoista, kuvataan oppimisympäristöä, kehityksen ja oppimisen tuen käytäntöjä, liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma, hyvinvointioppimisen suunnitelma, yhteisöllinen tuki, yhteistyön muodot sekä laadullisia tavoitteita, arviointia ja kehittämistä.

Palvelujen ja yksikköjen toimintaa ohjaavien suunnitelmien lisäksi jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Lautakunta hyväksyi perusopetuksen vuosiluokkien 7 - 9 opetussuunnitelman paikalliset osuudet 19 oppiaineen osalta

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessa vuosiluokkien 7–9 paikallisen opetussuunnitelmaosuuden 19 eri oppiaineen osalta. Kunkin aineen tavoitteet ja sisällöt on jaettu opetussuunnitelmassa vuosiluokille 7–9. Oppiainekohtaiset sisällöt löytyvät peda.netistä osoitteesta: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla-tyoversio/luku15.

Opetussuunnitelman uudistustyö jatkuu päätösten osalta vielä 17.5. lautakunnassa. Tuolloin päätetään paikallisista linjauksista muun muassa 7–9 vuosiluokkien taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien, valinnaisten oppiaineiden sekä vieraiden kielten vapaaehtoisten ja valinnaisten oppimäärien osalta. Lisäksi päätetään 7–9 luokkien kaksikielisen opetuksen linjaukset sekä lisäopetuksen opetussuunnitelma Huhtasuon yhtenäiskoulussa ja opetussuunnitelman liitekokoelma.

Uusi opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön 7. luokan osalta 1.8.2017 ja luokilla 8 ja 9 tästä seuraavina kahtena vuonna.


Nykyisen lautakunnan viimeinen kokous 17.5. on avoin yleisölle

Lautakunta päätti, että nykyisen sivistyslautakunnan viimeinen kokous 17.5.2017 on avoin kokous, johon yleisöllä on vapaa pääsy. Kokous pidetään kaupungintalon juhlasalissa ja kokous alkaa klo 16.30.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4578. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 4.5.2017Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, Santeri Lohi, p. 044 2598451
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

26.4.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje