Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2017

Työllisyyspalvelujen hankinnan periaatteet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työllisyyspalvelujen hankintamenettelyn uudistamisen periaatteet.

Työllisyyspalveluiden nykyinen ostopalvelusopimuskäytäntö on ollut voimassa noin 15 vuoden ajan. Toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön on näiden vuosien kuluessa tullut runsaasti muutoksia. Muutosten myötä työllisyyspalvelujen sopimuskäytäntöjä ja hankintamenettelyä on nyt tarpeen uudistaa. Uudistuksen tavoitteena on tuottaa laadukkaampaa, vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa palvelua pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Hankintojen uudistaminen on käynnistynyt vuonna 2017 vaiheittain Sovatek-säätiön ja Katulähetys ry:n ostopalvelusopimuksia uudistamalla. Kokonaisvaltainen hankintamenettelyn uudistus toteutetaan vuonna 2018.

Hankittavat palvelukokonaisuudet muodostuvat kolmesta kuntouttavan työtoiminnan palveluosiosta:
· kartoitus/starttivalmennus
· toimintakykyä ylläpitävä/vahvistava palvelu
· työhön tai koulutukseen tähtäävä palvelu

Hankintojen kokonaisarvo on 2,1–2,3 miljoonaa euroa. Kilpailutus on tavoitteena käynnistää kevään 2017 aikana, niin että hankintaprosessin aikana käytäviin
neuvotteluvaiheisiin jää riittävästi aikaa.

Hankintamenettelyn uudistamisen periaatteet:
1. Hankinta toteutetaan markkinavuoropuhelun pohjalta kilpailuttamalla
2. Menettelyssä yhdistetään avoin menettely ja neuvottelumenettely
3. Hankinta jaetaan kahteen osakokonaisuuteen, jolloin mahdollistetaan sekä isojen, että pienien toimijoiden osallistuminen palvelutuotantoon.
4. Maksuperuste muodostuu kiinteästä peruspäivähinnasta sekä kannusteista

Uudistamalla työllisyyspalvelujen ostopalvelujen hankintaa lisätään palveluja saavien työttömien määrää. Tarjoamalla kohdennettuja palveluja voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon myös ns. heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden palvelutarpeet, sillä kuntouttava työtoiminta on nimenomaan heihin kohdentuva palvelu. Hankintamenettelyn mukaisten palvelukokonaisuuksien lisäksi heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille tullaan tuottamaan palveluja työllisyyspalveluiden omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi aikuissosiaalityö tarjoaa asiakkailleen sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalihuoltolain mukaista työhönvalmennusta, joita kaupunki järjestää sekä omana tuotantona että ostopalveluna. Konkreettisena yhteisenä tavoitteena on varmistaa palvelut niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuntouttavan työtoiminnan palveluosioiden palveluilla autettavissa. Kohderyhmään kuuluu mm. moniongelmaisia työnhakijoita, joilla ei ole kykyä tai halua tarttua tarjottuihin palveluihin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n (JAMK) varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 8.5.2017.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Eino Leisimon ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti ja matkakustannusten korvaukset esitetyn mukaisesti.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
6. Hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään entisellään.
7. Kaupungin edustajiksi hallitukseen valitaan 30.9.2017 saakka kestävälle toimikaudelle Aila Paloniemi, joka valitaan myös hallituksen puheenjohtajaksi, Pauli Partanen, Jari Vähäpesola ja Vesa Arkko. Lisäksi kaupunginhallitus antoi ohjeen Ahti Ruoppilan valitsemiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 30.9.2017 saakka kestävälle toimikaudelle.
8.Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).

Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Mustankorkea Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 9.5.2017.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Erja Saarivaaran ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407
5. hyväksymän ohjeen mukaisesti siten, että kokouspalkkio puheenjohtajalle on 280 euroa ja jäsenelle 150 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4320 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 2 160. Matkakustannusten korvauksen maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
7. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muuttaminen liitteenä olevan esityksen mukaiseksi.
8. Kaupungin edustajiksi hallitukseen valitaan 30.9.2017 saakka kestävälle toimikaudelle Markku Lamberg, joka valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, Paavo Luukkonen, joka valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi, Kirsi Knuuttila, Jamaica Hakkarainen, Janne Ruuth ja Veli-Jussi Koskinen edellyttäen, että kaikki osakkeenomistajat antavat varsinaisessa yhtiökokouksessa suostumuksen yhtiöjärjestyksestä poikkeavalle hallituksen jäsenten toimikaudelle.
9. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
10.Hyväksytään hallituksen esitys fyysisistä osakekirjoista luopumisesta.

Jyväskylän Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Energia Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 12.5.2017.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Ari Hirvensalon ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Vuoden 2016 tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407
5. hyväksymän ohjeen mukaisesti.
6. Kaupungin edustajiksi hallitukseen valitaan 30.9.2017 saakka kestävälle toimikaudelle Markku Aarnos, joka valitaan myös hallituksen puheenjohtajaksi, Veijo Koskinen, joka valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi, Petri Nyberg, Anna-Leena Sahindal, Heidi Nieminen, Pirkko Selin, Jari Rouhiainen, Vesa Kupari ja Marja Komppa.
7. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
8. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4583

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

2.5.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje