Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 2.5.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 2.5.2017

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 2.5.2017 käsiteltiin muun muassa Keljon koulun asemakaavan muutosehdotusta.

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei huomautettavaa Keljon koulun asemakaavasta

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi kaupunkirakennelautakunnalle antamassaan lausunnossa, että sillä ei ole huomautettavaa Keljon koulun asemakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaavan muutoksen tavoite on antaa vanhalle koulurakennukselle monipuolisempia käyttötarkoituksia ja vaalia rakennukseen liittyvää kulttuuriympäristöä sekä mahdollistaa korkealaatuisen ja viihtyisän kerrostalo-korttelin rakentaminen alueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi tonttia sekä katu-, erityis- ja virkistysaluetta. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korkeakoskentien varressa käsittäen vanhan Keljon koulun alueen ja radan varren puistoalueita. Se rajautuu lännessä Korkeakoskentiehen, pohjoisessa pienkerrostaloalueeseen, idässä rautatiealueeseen ja etelässä viereisiin asuin- ja hoitolaitoskorttelialueisiin sekä puistoon.

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Alueella on kaksi rakennusta, 1936 valmistunut Keljon koulu sekä sen laajennusosa 1960-luvulta. Alueen maasto viettää voimakkaasti itään kohti rautatiealuetta, rata-alueen reunassa on tiheäkasvuista metsikköä.

Vanha koulurakennus saa rakennussuojelumerkinnän. Alueelle sijoittuu kolme uutta asuinkerrostalojen rakennusalaa, pysäköimispaikkoja, ohjeellinen pallokenttäalue, melusuojana toimivien talousrakennusten rakennusaloja, ohjeellinen pelastustie, maanalaiselle johdolle varattu alueen osa sekä kaavamuutosalueen läpäisevä, moottoritien ylittävälle sillalle johtava yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Junaradan ja moottorien läheisyydestä johtuen asekaavaehdotuksessa on melu- ja tärinävaikutuksiin liittyviä määräyksiä.

Erillismääräyksillä edellytetään korkealuokkaista arkkitehtuuria ja useiden julkisivumääräysten tarkoituksena on taata vanhan koulurakennuksen asema muodostuvan alueen kaupunkikuvallisesti tärkeimpänä rakennuksena. Laadukkaan ympäristön aikaan saamiseksi asemakaavaehdotuksessa on useita erillismääräyksiä piha-alueita, vihersuunnittelua ja maaston muotoilua koskien.

Alueen rakennusoikeus lisääntyy yhteensä noin 7 934 kerrosalaneliömetriä. Alueen suurin sallittu kerrosluku nousee viiteen.

Kuukanpäähän maa-aineslupa hiekan ja soran ottamiseen

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti äänestyksen jälkeen (7–3, 1 tyhjä) myöntää Matias Hyväriselle maa-ainesluvan, joka oikeuttaa hiekan ja soran ottamiseen 10 vuoden ajalle Jyväskylän Kuukanpäässä Lisä-Hirvilahti-tilalla.

Kyseessä on vanha ottamisalue, jota on tarkoitus laajentaa. Se sijaitsee Tikkakosken keskustasta kuusi kilometriä itään Tikkakoski-Leppävesi-maantien pohjoispuolella noin 210 metriä Askeleentakanen-järvestä luoteeseen.

Ottamisalueen pohjoisreuna rajautuu Laukaan kunnan rajaan. Myönnetyn kaivualueen pinta-ala on yhteensä noin 2,5 hehtaaria. Alue on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4574 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

2.5.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje