Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 8.5.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 8.5.2017

Suostumus Keski-Suomen Sairaskotisäätiön sääntömuutokseen

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin ja Jyväskylän kaupunki nimeää säätiön hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

Kaupunginhallitus antoi suostumuksen siihen, että Keski-Suomen Sairaskotisäätiön sääntöjen kohta 11 § voidaan vahvistaa kuulumaan seuraavasti: ”Säätiön hallitus valitsee vuosikokouksessa säätiölle tilintarkastajan, joka on KHT-yhteisö. Tilintarkastajalle vahvistetaan palkkio, joka on suuruudeltaan tavanomainen.”

Ahti Ruoppilan (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite resurssiviisas, yrittäjäystävällinen ja työllistävä Jyväskylä vahvistamaan kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan tuotantoa

Ahti Ruoppila ja 46 muuta valtuutettua ovat jättäneet 31.5.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että ateriapalvelut on kilpailutettava siten, että paikallisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on todellinen mahdollisuus tulla huomioiduksi lopullisissa valinnoissa. Lisäksi vaaditaan, että kilpailutuksissa on mahdollistettava enemmän paikallista valmistusta, lähialueella tapahtuvaa tuotantoa ja koululaisten
mahdollisuuksia tutustua koko tuotantoketjuun.

Vastauksessa todetaan mm. että haasteena lähiruoan käytön lisäämisessä on pääsääntöisesti se, ettei Keski-Suomesta löydy sellaista lähituotantoa, joka sekä volyymiltaan, jalostusasteeltaan että tuotantovarmuudeltaan vastaisi julkisen hankinnan tarpeita.
Kylän Kattaus ja kaupungin hankintaosaajat jatkavat kokeiluja eri tuottajien kanssa löytääkseen sopivia lähituotteita ja -tuottajia.
Lähituottajat tarvitsisivat kipeästi yhteisen toimijan, joka hoitaisi kuljetuslogistiikan, tilaus- ja laskutusprosessin sekä yhteydenpidon eri suuntiin. Myös tuotteiden jatkojalostajaa kaivataan. Lähes kaikki Kylän Kattauksen käyttämät elintarvikkeet ovat jo nyt kotimaisia. Ainoastaan talviaikoina, jos kotimaasta ei laatukriteerit (esim. tuoreus) täyttäviä vihanneksia ole enää saatavilla, hankitaan ulkomaisia. Jyväskylän kaupunki on monellakin tapaa julkisten hankintojen edelläkävijä. Edelläkävijyyteen pyritään aktiivisesti myös elintarvikehankintojen osalta.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite avoterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden liikkuva yksikkö Jyväskylään

Meri Lumela (Vihr.) ja 21 muuta valtuutettua ovat tehneet 13.6.2016/58 valtuustoaloitteen avoterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden liikkuvasta yksiköstä Jyväskylään. Aloitteessa esitetään, että Jyväskylässä otetaan kokeiluun sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava liikkuva yksikkö. Yksikön palveluntarjontaa voitaisiin räätälöidä tarpeen ja toiminta-alueen mukaan. Yksikkö voisi tarjota esimerkiksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai sosiaalityöntekijän vastaanottopalveluita.

Vastauksessa todetaan mm. että liikkuva yksikkö soveltuu hyvin toimintaan, jossa tietoisesti tavoitetaan useita henkilöitä vastaanottotoiminnan aikana. Satunnaiseen ja yksittäistä henkilöä koskevaan ajanvarauksettomaan vastaanottotoimintaan toimintamalli ei ole kustannustehokkain ja vaikuttavin. Perusturvan yhtenä painopisteenä talousarviossa on toiminnan digitalisointi ja sen hyödyntäminen palveluiden saatavuudessa, saavutettavuudessa sekä varsinaisessa palvelutoiminnassa. Perusturvan palveluissa keskitytään vuonna 2017 vahvasti näiden asioiden haltuunottoon ja kehittämiseen niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Keskittyminen digitalisaatioon on strategisesti merkittävää myös tulevaan sote-uudistukseen valmistautumisen, kilpailukyvyn sekä asiakkaiden hoidon ja palvelun, mutta myös taloudellisen ja kustannustehokkaan toiminnan näkökulmasta. Liikkuvan toimintayksikön käyttöönottoon ei talousarviossa ole varauduttu.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite perustoimeentulotuen Kela-siirron aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi

Riitta Tynjä (SKP) ja kolmetoista muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 3.12.2016 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki pyrkii osaltaan vaikuttamaan Kelan toiminnan kehittämiseen niin, että perustoimeentulotuen käsittely sujuisi nopeammin.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylän kaupunki on käynyt ja käy edelleen säännöllisiä keskusteluja Kelan Jyväskylän alueen toimijoiden kanssa muun muassa henkilöstön yhteydenpitoon, toimeentulotuen käsittelyyn ja toimeentulotuen linjauksiin liittyvistä käytänteistä. Paikalliset palvelussa havaitut ongelmat tai epäkohdat viedään Kelan asiakaspalvelun kehittämistyöhön.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4587

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

8.5.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje