Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.5.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.5.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 9.5.2017 käsiteltiin muun muassa vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelman muutosta, asemakaavoja sekä määräalojen ostoja.

Vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset. Muutokset perustuvat vuoden 2016 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetointiin vuodelle 2017. Uudelleenbudjetoitua määrärahaa on yhteensä 4 235 000 euroa, jolloin investointien kokonaismenot tänä vuonna ovat 22 235 000 euroa.

Suurin osa uudelleenbudjetoidusta määrärahasta eli 2,6 miljoonaa euroa kohdistuu Kankaan alueen katujen ja kunnallistekniikan sekä viheralueiden rakennustöihin, joita viime vuonna ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa.

Kauramäki I -asemakaavan laajennus ja muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kauramäki I -asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 2.5.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus mahdollistaa rakentaa alueelle kerrostaloasuntoja noin 380 kappaletta, palveluasuntoja 50–100 ja pientaloasuntoja noin 200. Uusia asuntoja alueelle voi tulla yhteensä noin 600–650 kappaletta. Alueen asukasmäärä voi olla enimmillään noin 1200–1500.

Keljon koulun asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Keljon koulun asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 2.5.2017 tarkistetussa muodossa. Asemakaavalla koulun tontille muodostetaan asuinkerrostalojen, yleisten rakennusten ja liikerakennusten kokonaisuus. Vanhan koulurakennuksen ympärille mahdollistetaan korkealaatuinen ja omaleimainen asuinympäristö.

Harjun asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Harjun asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä Ihantolantien linjauksen osittainen siirto. Kaavassa on osoitettu tilavaraukset muun muassa uuden katsomon rakentamiseksi Harjun Stadionin itäpuolelle ja tapahtuma-aikaista yleisöä palvelevan yleisöpihan toteuttamiseksi nykyisen katsomon edustalle. Ihantolantien ja Pitkäkadun risteysalue on varsin jäsentymätön ja leveä, joten uudelleenjärjestelyt parantaisivat alueen liikenteellistä turvallisuutta ja selkeyttäisivät liikenteen ohjausta.

Kaupunki ostaa määräaloja Seppälänkankaalta

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että kaupunki ostaa Seppälänkankaalta Veli-Heikki Peuralta noin 20,6 hehtaarin suuruisen määräalan Karhuvuori- eli Korpela-nimisestä tilasta. Työn alla olevassa asemakaavaluonnoksessa määräalan alueesta noin 6,7 hehtaaria on osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakentamiseen ja loput noin 13,9 hehtaaria lähivirkistys-, suojaviher-, katu- ja suojelualueeksi. Määräala sisältää tilan koko osuuden Hiekanottopaikka-nimisestä yhteisestä maa-alueesta. Kaupunki ostaa Veli-Heikki Peuralta määräalana myös Näätämäki-nimisen tilan koko osuuden Hiekanottopaikka-nimisestä yhteisestä maa-alueesta. Kauppahinta on 625 000 euroa, joka sisältää myös ostettavien alueiden puuston.

Lautakunta päätti, että kaupunki ostaa Seppälänkankaalta Markku, Matti ja Helka-Maija Vehmakselta noin 14,73 hehtaarin suuruisen määräalan Salmela-nimisestä tilasta ja noin 0,50 hehtaarin suuruisen määräalan Saksala-nimisestä tilasta. Määräalat sisältävät näiden tilojen koko osuudet Hiekanottopaikka-nimisestä yhteisestä maa-alueesta. Tekeillä olevassa asemakaavaluonnoksessa määräalojen alueesta noin 3,93 hehtaaria on osoitettu teollisuus-, varasto- ja liikerakentamiseen ja loput noin 10,30 hehtaaria lähivirkistys- ja rautatiealueeksi. Kauppahinta on 420 000 euroa, joka sisältää myös ostettavien alueiden puuston.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4616 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa x (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

9.5.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje