Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 10.5.2017

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 10.5.2017

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa päätettiin muutoksista liikuntapalvelujen taksaan, merkittiin tiedoksi talouden kolmannesvuosikatsaus ja annettiin lausunnot valtuustoaloitteisiin maauimalan rakentamisen selvittämisestä sekä Pikkupuistikon kunnossapidosta. Ensi kesän pohjoismaisessa ystävyyskaupunkitapahtumassa Eskilstunassa lajina on salibandy.

Liikuntapalvelujen hinnastoon muutoksia 24.7.2017 alkaen

Lautakunta kuuli liikuntapalvelujen viime syksynä tehdyn taksauudistuksen tuloksista ja päätti sen perusteella muutoksista nykyiseen taksaan. Muutokset tulevat voimaan 24.7.2017. Muutoksia tehtiin muun muassa uimahallien hinnastoon. Sekä AaltoAlvarin että Wellamon sarjatuotteiden hintoja korotetaan maltillisesti. Vuorohintoja lasketaan Liikuntahalleissa, Monitoimitalon palloilusalissa ja Kuokkalan Graniitissa, samoin jäähallivuorojen hintoja ryhmässä ”muut” sekä Minihallissa. Päätös tehtiin esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Vuoden alussa käyttöön otettu uusi taksa on toiminut pääosin hyvin. Uimahallien kävijämäärän ja tulokertymän osalta tulokset ovat kuitenkin olleet kaksijakoiset. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kävijämäärät ovat kasvaneet, mutta tulokertymä on jäänyt jälkeen edellisvuodesta.

Lautakunta päätti, että uimahallien sarjatuotteiden hintoja ja Wellamon kertamaksuja korotetaan maltillisesti. Esimerkiksi 10 kerran aikuisten sarjakortin hinta AaltoAlvarissa nousee 72 eurosta 76,5 euroon ja Wellamossa 48 eurosta 51 euroon. Korotuksista huolimatta sarjatuotteiden hinnat ovat edelleen edullisempia kuin ennen vuoden vaihteen taksauudistusta. Wellamon kertamaksuja korotetaan 50 senttiä.

Uimahallien valmentajarannekkeiden hinnoittelua muutetaan siten, että seurat voivat ostaa valmentajalle seuravalmentajarannekkeen, jonka hinta on edullisimmillaan pantin verran, eli 7 euroa. Tällöin ranneke/kortti oikeuttaa valmentamiseen seuran omilla vuoroilla, mutta ei sisällä uimahallipalveluja. Mikäli valmentaja käyttää uimahallipalveluja (uinti, kuntosali, sauna tai oman harjoittelu seurojen vuoroilla), hän voi ostaa käyttöönsä rannekkeen/-kortin, jonka hinta on harjoitusmääristä riippuen 46-89 € puolessa vuodessa, plus panttimaksu.

Uimahallin tapahtumista (uintikilpailut ja vesipallo-ottelut) laskutetaan allasmaksu ja sisäänpääsymaksu. Maksu on 5 €/henkilö starttimaksullisista tilaisuuksista ja 4 €/henkilö, kun starttimaksua ei peritä.

Seurojen uimaharjoitusrannekkeiden/-korttien hinnat ovat puuttuneet tämän vuoden hinnastosta. Hinnat ovat samat kuin vuoden 2016 hinnastossa ja ne lisätään päätöksen myötä hinnastoon.

Tapahtumien päätösprosessi muutetaan siten, että liikuntapalvelut myöntää hallinnoimansa tilan käyttöoikeuden tapahtumiin ja mikäli kyseessä on erillistapahtumaksi (ainutkertainen) luokiteltava tilaisuus, tästä tehdään viranhaltijapäätös. Tapahtumahinnoitteluun lisätään lisäpalvelumaksu, joka on 48 €/h/hlö. Tämä sisältää esimerkiksi uimahallin valvontamaksun aukioloaikojen ulkopuolella tai normaalista poikkeavan avustus- tai kunnossapitotyön liikuntapaikoilla.

Omatoimiseen liikuntaharjoitteluun tarkoitetun seniorikortin myöntämisen kriteerejä muutetaan siten, että asiakkaan saama vanhuuseläkepäätös mahdollistaa kortin lunastamisen jo ennen 65 vuotta.

Sisäliikuntapaikkojen hinnoittelussa Liikuntahallien, Monitoimitalon palloilusalin ja Kuokkalan Graniitin hinta on todettu nykyisessä hinnastossa suhteellisesti liian korkeaksi. Tilakerrointa pudotetaan, jolloin liikuntahallien vuorohinnat laskevat 25 %.

Jäähalleissa kategorian ”muut” sekä Minihallin hinnoittelua kohtuullistetaan vastaamaan muuta jääalueiden hinnoittelua. Esimerkiksi jäähalleissa harjoitusvuorotunti maksaa jatkossa ryhmältä ”muut” 121,88 €. Jokaiseen käyttövuoroon sisältyy jäänajo, josta veloitetaan harjoitusjäähallissa sekä Killerin jäähallissa 10 min/vuoro ja kilpajäähallissa 15 min/vuoro. Killeri-sopimukseen liittyen kaikkien junioreiden sekä urheiluseurojen hinta jäähalleissa on 100 €/tunti.

Nyt päätetyt muutokset tulevat voimaan 24.7.2017. Taksojen toteutumista arvioidaan jatkuvasti liikuntapalveluiden toimesta. Asiasta raportoidaan lautakunnalle vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa.

Lisäksi päätöksessä todetaan, että on tärkeää, että tehdyistä hintamuutoksista huolimatta kampanjointia uimahalleilla jatketaan tulevana syksynä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Talouden kolmannesvuosiraportti

Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talouden kolmannesvuosiraportin. Suurin huomio kohdistuu liikuntapalvelujen noin 200 000 euroa ennakoitua pienempään tulokertymään. Museoiden tulojen ja menojen osalta on nähtävissä se, ettei talousarviovalmistelussa ehditty reagoida Keski-Suomen museon peruskorjaukseen, jonka käynnistymisestä saatiin varmistus vasta talousarviovalmistelun loppumetreillä. Peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin ja pääsymaksutulojen pienenemiseen on kuitenkin varauduttava. Muilta osin alkuvuoden toiminta on sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden osalta ennakoidun mukainen.

Valtuustoaloite maauimalan rakentamisen selvittämistä

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lausunnon maauimalan rakentamisen selvittämistä koskeneeseen valtuustoaloitteeseen. Lautakunnan antamassa lausunnossa on arvioitu muun muassa maauimalan mahdollista paikkaa ja kustannuksia.

Marjo Pakan ja Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän aloitteen mukaan maauimala lisäisi uinninharrastuksen suosiota ja palvelisi koululaisten uinninopetusta sekä matkailijoita. Lisäksi aloitteessa todetaan, että Jyväskylästä puuttuu korkea ulkohyppytorni, joka voitaisiin rakentaa maauimalan yhteyteen.

Lausunnon mukaan luonteva paikka maauimalalle olisi Laajarin parkkipaikan ja Vuorilammen väli Laajavuoressa tai sijoittuminen AaltoAlvarin yhteyteen. Kustannuksia lausunnossa haarukoidaan viimeaikaisten Turun ja Tampereen maauimalahankkeiden tai peruskorjausten mukaisesti 7,7-9,5 miljoonaksi euroksi ja käyttökustannuksista arvio on noin miljoonan euroa vuodessa.

Lausunnossa todetaan lisäksi, että mikäli maauimalan rakentamisen suunnittelu päätettäisiin aloittaa, tulisi selvittää aloitteessa esitetyt yhteistyömahdollisuudet elinkeinoelämän ja urheiluseurojen kanssa. Samoin tulisi selvittää ulkohyppytornin ja yleisen saunan sijoittaminen maauimalan yhteyteen sekä parhaan mahdollisen sijaintipaikan tarkentaminen. Lausunnon mukaan on selvää, että hanke vaatisi runsaasti julkista rahoitusta sekä investointina että käyttökustannusten kattamiseksi.

Valtuustoaloite Pikkupuistikon kunnossapidosta

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lausunnon Mattilanpellon Pikkupuistikon kunnossapitoa koskeneeseen valtuustoaloitteeseen. Lautakunta hyväksyi liikuntapalveluiden lausunnon jossa todetaan muun muassa, että Pikkupuistikko ei kuulu lähiliikuntapaikkaohjelmaan.

Anna-Leena Sahindalin tekemässä aloitteessa esitetään, että kaupunki ottaisi tällä hetkellä hoitamattoman Pikkupuiston takaisin käyttöön joko leikkialueena tai eri käyttäjäryhmille sopivana liikuntapuistona. Samaan asiaan liittyen rakennusvalvonta on saanut kirjelmän alueen kaavanmukaisesta käytöstä sekä kaupunkirakenteen toimiala 79 ihmisen allekirjoittama vetoomuksen asiasta.

Liikuntapalvelujen lausunnon mukaan lähin lähiliikuntapaikkaohjelman mukainen toteutettu kohde on Kilpisen koulun piha-alue. Lisäksi läheiselle Hippoksen alueelle on suunnitteilla liikuntalaitosten lisäksi myös eri-ikäisille kaupunkilaisille suunnattu liikuntapuisto, joka toteutuessaan palvelisi myös Mattilanpellon asukkaita.

Puistojen hoidon näkökulmasta on vastannut kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen. Leikkipuiston lakkauttaminen on ollut kaupungin viherpalveluohjelman mukainen. Vuonna 2014, jolloin myös Pikkupuistikon ylläpito lakkasi, kaupungista lakkautettiin kaikkiaan 17 leikkipuistoa, 12 oleskelupuistoa ja 19 uimarantaa. Kustannussäästö yhden yksittäisen puiston lakkauttamisesta ei välttämättä ole kovin suuri, mutta kokonaisuutena katsoen ja karsinnat yhteen laskien, saavutettu säästö oli merkittävä. Mikäli asukkaat haluavat jatkossa hoitaa puistoaluetta itse, heidän tulee sopia toimenpiteistä kaupungin kanssa hakemalla viherhoitolupaa.

Pohjoismainen ystävyyskaupunkitapahtuma kesällä Eskilstunassa, lajina salibandy

Vuoden 2017 pohjoismainen ystävyyskaupunkitapahtuma järjestetään Ruotsin Eskilstunassa 29.6.–3.7.2017. Lajina on poikien salibandy. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu 2002-2003 syntyneitä nuoria ja joukkueiden/osallistujien valitsemisesta vastaavat jyväskyläläiset seurat. Joukkueen koko on 12 nuorta, 1-2 virallista edustajaa ja matkanjohtaja. Liikuntapalveluista matkaan lähtee Mikko Pajunen ja lautakunnan edustajana Janne Rummakko. Tapahtumaan osallistuvat perinteisesti joukkueet Tanskan Esbjergistä, Ruotsin Eskilstunasta, Norjan Stavangerista ja Jyväskylästä. Tapahtuma on järjestyksessään 43.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4547. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 18.5.2017. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

10.5.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje