Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän 5. ja 8.-luokkalaisten fyysistä hyvinvointia mitattiin Move!-järjestelmällä

Jyväskylän 5. ja 8.-luokkalaisten fyysistä hyvinvointia mitattiin Move!-järjestelmällä - tulokset maan keskitasoa

Jyväskylän perusopetuksen 5. ja 8. -luokkalaisten fyysistä hyvinvointia on mitattu kuluneen lukuvuoden aikana Move!-järjestelmällä. Move! on 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa koululaisia omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen. Tuloksia hyödynnetään myös 5. ja 8. luokkalaisille toteutettavissa kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. Jyväskylässä mittauksiin osallistui yhteensä 1183 oppilasta. Heistä viidesluokkalaisia oli 986 ja kahdeksasluokkalaisia 197 oppilasta. Move!-tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.

–Move!-mittaukset toteutettiin Jyväskylässä ensimmäistä kertaa. Nyt saadut tulokset antavat pohjakuvauksen 5. ja 8.-luokkalaisten fyysisestä toimintakyvystä. Luokkakohtaisia tuloksia hyödynnetään luokkien omaehtoisen toiminnan suunnittelun ja laajan terveystarkastuksen lisäksi myös yhteisöllisessä oppilashuollossa. Oppilaat saavat myös yksilökohtaista evästystä oman toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen, kertoo palvelujohtaja Ulla Törmälä perusopetuspalveluista.

Move! mittaa fyysistä toimintakykyä kahdeksanosaisen mittariston avulla

Oppilaan fyysistä toimintakykyä kartoitetaan Move!-järjestelmän kahdeksan osa-aluetta sisältävän mittariston avulla. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Palautejärjestelmän avulla oppilas, hänen huoltajansa, opettajat ja kouluterveydenhuolto saavat tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä, sen yhteydestä oppilaan hyvinvointiin sekä siitä, miten fyysistä toimintakykyä voidaan edistää.

–Jyväskylän perusopetuksen tulokset ovat maan keskitasoa ja osin jopa parempia. Isoja huolenaiheita tuloksista ei ilmennyt. Yksittäisissä lajeista vain viivajuoksussa jyväskyläläisten tulokset ovat valtakunnan tason alapuolella, Ulla Törmälä kuvaa.

Luokkakohtaiset tulokset hyödyntävät oppilasta monelta kantilta. Move!-tulokset ovat yksi osa lakisääteisiä kouluterveydenhuollon laajoja terveystarkastuksia.

–Tavoitteena on tukea ja edistää erilaisia tapoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan sekä löytää mielekkäitä liikunnan muotoja esimerkiksi arkiliikunnan ja koulumatkojen kautta, toteaa osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki kouluterveydenhuollon palveluista.

Joissakin luokissa on lisäksi sovittu yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä fyysisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Omaehtoisilla uusintatestauksilla nähdään, millaisia muutoksia toimenpiteillä on saatu aikaan.

Move!- fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kehittämä järjestelmä. Järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Ulla Törmälä, perusopetuspalvelut, p. 014 266 4985
osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki, kouluterveydenhuollon palvelut, p. 014 266 2813

12.5.2017Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje