Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 15.5.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 15.5.2017

Kauramäki I, asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen osalle tonteista asemakaavan yhteydessä

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alueeksi 1990-luvun alussa kaavoitettu alue ei ole toteutunut. Asemakaavan muutos mahdollistaa omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rakentamisen. Lisäksi kaavoitetaan tontteja palveluasumiselle sekä päiväkotikoulua varten. Väestömäärän kasvaessa Keljonkankaan suuralueen oletetaan tarvitsevan lähivuosina uuden päiväkodin tai päiväkotikoulun. Valtatien varteen esitetään tontteja yrityksille, joiden toiminta soveltuu melualueelle ja asumisen lähelle. Suunnittelussa huomioidaan valtatien melualue. Kankaan tilan pihapiiri, rakennukset ja perinnebiotooppi sekä muut luontoarvot suojellaan.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/856.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 30. kaupunginosan kortteleihin 6, 19, 20, 25 - 35 ja 41 2.5.2017 tarkistetussa muodossa.

Keljon koulun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Keljon koulun tontille muodostetaan asuinkerrostalojen, yleisten rakennusten ja liikerakennusten kokonaisuus. Vanhan oulurakennuksen ympärille mahdollistetaan korkealaatuinen ja omaleimainen asuinympäristö. Kaavamuutosalue sijaitsee Keljossa Korkeakoskentien ja Rantaväylän välisellä alueella, etäisyyttä keskustaan on noin kolme kilometriä. Suunnittelualueen koko on noin 2,8 ha.

Asemakaavoitus on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta ja se on osa kaupunkirakennelautakunnan hyväksymää kaavoitusohjelmaa vuosille 2015–2017. Kaavamuutoksen taustalla on koulutoiminnan loppuminen Keljon koulussa. Kaava-alue on kaupungin maanomistuksessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/871

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 2.5.2017 tarkistetussa muodossa.

Loukkukatu 7 asemakaavan muutos

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan hakemuksesta, koska nykyinen kaava ei mahdollista rakennuksessa asuinkäyttöä. Kaavamuutoksessa tontin käyttötarkoitusta laajennetaan sallimaan myös asuminen ja liiketoiminta. Lisäksi käyttämättömälle rakennusoikeudelle osoitetaan rakennusala tontin takaosaan ja maakunnallisesti arvokas seurakuntarakennus suojellaan kaavamerkinnöin.

Suunnittelualue sijaitsee Loukkukadun varressa Kypärämäki-Köhniön omakotitaloalueella, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi. Tontti on kooltaan 4612 neliömetriä ja sillä sijaitsee vuonna 1954 valmistunut Kypärämäen kirkko. Harjakattoinen ja rapattu kaksikerroksinen rakennus on paikallisesti rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Tontin lounaisosassa sijaitsee paikoitusalue ja takaosaan sijoittuvat laajat piha-alueet, jossa kasvaa varttunutta puustoa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/894

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 18.4.2017 tarkistetussa muodossa.

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous 19.5.2017

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous pidetään 19.5.2017.

Maakuntavaltuuston esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivuilla:
http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=847

Kaupunginhallitus antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ikääntyneiden asumista kehitettävä laaja-alaisella yhteistyöllä

Asia poistettiin esityslistalta ja käsitellään ensin perusturvalautakunnassa.

Marjo Pakan (Kok.) valtuustoaloite koskien maauimalan rakentamisen selvittämistä

Marjo Pakka ja Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen maauimalan rakentamisen selvittämiseksi Jyväskylään. Aloitteen mukaan maauimala lisäisi uinninharrastuksen suosiota ja palvelisi koululaisten uinninopetusta sekä matkailijoita. Jyväskylästä puuttuu korkea ulkohyppytorni, joka voitaisiin rakentaa maauimalan yhteyteen.

Vastauksena todetaan mm., että aloitteessa esitetyt yhteistyömahdollisuudet elinkeinoelämän ja urheiluseurojen kanssa tulisi selvittää, mikäli päätetään käynnistää maauimalan rakentamisen suunnittelutyö. Samoin tulisi selvittää ulkohyppytornin ja yleisen saunan sijoittaminen maauimalan yhteyteen sekä parhaan mahdollisen sijaintipaikan tarkentaminen. Tämän alustavan selvityksen mukaan maauimalan sijoittumista voisi tutkia tarkemmin Laajavuoreen tai AaltoAlvarin yhteyteen. Samppalinnan ja Tampereen maauimaloiden käyttötaloustiedot täsmentyvät sen mukaan kun toiminta näissä lähitulevaisuudessa käynnistyy. Ne tarjoavat hyvän vertailupohjan mahdolliselle Jyväskylän hankkeelle. Kuitenkin on selvää, että hanke vaatii runsaasti julkista rahoitusta sekä investointina että käyttökustannusten kattamiseksi.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Anna-Leena Sahindalin (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Mattilanpellon Pikkupuistikon kunnossapidosta

Anna-Leena Sahindalin ym. aloitteessa todetaan, että Pikkukadun ja Mattilankadun risteyksessä sijaitsee Pikkupuistikko, jota ei kaupungin puolesta ole hoidettu säästösyistä viime vuosina. Aloitteessa esitetään, että kaupunki ottaisi Pikkupuiston takaisin käyttöön joko leikkialueena tai eri käyttäjäryhmille sopivana liikuntapuistona.

Vastauksessa todetaan mm., että kaupungin lähiliikuntaolosuhteita kehitetään vuonna 2013 hyväksytyn lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisesti. Ohjelmaan on koottu alueellisesti kattavasti Jyväskylän lähiliikunnan tarpeet. Pikkupuistikkoa lähin toteutettu paikka on Kilpisen koulun piha-alueella. Koulun yhteyteen rakennettuna lähiliikuntapaikka palvelee useita eri käyttäjäryhmiä. Lisäksi läheiselle Hippoksen alueelle on suunnitteilla liikuntalaitosten lisäksi myös eri-ikäisille kaupunkilaisille suunnattu liikuntapuisto, joka toteutuessaan palvelisi myös Mattilanpellon asukkaita.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4700

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

15.5.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje