Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 18.5.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 18.5.2017 olleesta kokouksesta

Perusturvalautakunta käsitteli kauden viimeisessä kokouksessaan mm. kotisairaalatoiminnan jatkoa. Lautakunta päätti yksimielisesti, että kotisairaalatoimintaa jatketaan nykymallilla sairaanhoitopiirin kanssa. Samalla lautakunta velvoitti kuitenkin sairaanhoitopiiriä tehostamaan toimintaa ja pienentämään ylitysennustettaan.

Kotisairaalapilotin tulokset ja kotisairaalatoiminnan jatko

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että kotisairaalapilotin päätyttyä kotisairaalatoimintaa jatketaan yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Lautakunta edellytti samalla, että kotisairaalatoimintaa kehitetään edelleen kustannustehokkaaksi ja vaikuttavaksi hoitomuodoksi vastaamaan myös tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeisiin koko maakunnan alueella.

Perusturvalautakunta päätti lisäksi siirtää kotisairaalatoiminnan kustannukset vanhuspalveluista erikoissairaanhoidon budjettiin. Samalla lautakunta velvoitti sairaanhoitopiiriltä toimenpiteisiin, joilla ylitysennustetta tullaan kuluvana vuonna pienentämään ja kotisairaalatoiminta saadaan kustannusneutraaliksi.

Virkamiesvalmistelussa esitettiin toiminnan siirtoa omaksi toiminnaksi

Virkamiesvalmistelussa esitettiin, että hyvistä kokemuksista johtuen kotisairaalatoimintaa ei vuosina 2016–2017 tehdyn pilotin myötä lakkauteta, vaan toiminta otetaan kokeilun jälkeen kaupungin omaksi toiminnaksi. Esitetty malli olisi ollut kustannusneutraali ja vähentänyt vanhuspalveluiden talousarvion ylitysennustetta kuluvana vuonna noin 260 000 eurolla. Ensi vuonna palvelun järjestäminen kaupungin omana toimintana olisi tuonut jopa 780 000 euron säästöt.

Virkamiesvalmistelun mallissa vanhuspalveluihin olisi perustettu tehostetun kotisairaalan tiimimalli, jolla olisi syyskuun alusta lähtein taattu laadukasta kotisairaanhoitoa 24/7 kaikenikäisille jyväskyläläisille saattohoitopotilaille, vaativampaa hoitoa tarvitseville kotiutettaville potilaille, infektiopotilaille sekä haavanhoitopotilaille.

Taustalla on perusturvan toimialan talousarvion toteumaennuste, joka näyttää ensimmäisen kolmanneksen perusteella olevan ylittymässä noin 12 miljoonalla euroa. Tästä sairaanhoitopiirin ylitys on ennusteen mukaan noin 8 miljoonaa euroa. Kotisairaalan osuus kokonaisylityksestä (joka on irrallaan erikoissairaanhoidon määrärahasta ja osana vanhuspalveluiden ylitystä) koko vuoden osalta on 780 000 euroa.

Sairaanhoitopiirin kanssa toteutettu kotisairaalapilotti on ollut asiakasystävällistä palvelua, joka on saanut laajasti kiitosta. Ylitysennusteen valossa tarkasteltuna toiminta on kuitenkin kaupungin näkökulmasta kallista. Kotisairaalan kustannukset on katettu kokonaisuudessaan kaupungin toimesta.

Kokeilua aloitettaessa toiminnan osalta sovittiin, että se tehdään henkilöstösiirtoina molemmista organisaatioista. Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden vuorohoidon työntekijöistä 7 siirrettiin kokeiluun. Heille ei palkattu sijaisia, joten toiminta oli kustannusneutraalia kaupungin osalta. Sairaanhoitopiirissä resursointi tehtiin siirtämällä muilta vastuualueilta päivystykseen 8 henkilöä. Sairaanhoitopiiri palkkasi työntekijöille myös sijaiset. Kaupungin maksettavaksi kokeilusta tuli siten sairaanhoitopiirin päivystykseen siirtämien työntekijöiden henkilöstömenot sekä muut kokeilusta aiheutuneet menot. Sijaisten palkkaamisesta johtuen sairaanhoitopiirin kuntalaskutus ei kaupungin osalta pienentynyt. Näin ollen sairaanhoitopiirin palveluista maksettiin vuosittain normaali laskutus (joka viime vuonna ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 6,7 miljoonaa euroa) ja lisäksi kotisairaalatoiminnasta 612 720 euroa.

-----

Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi toimialajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti perusturvalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 1.6.2017 alkaen. Muutetussa päätösehdotuksessa hyväksymisen lisäksi vanha sääntö kumottiin alta pois.

Lisäksi hyväksyttiin toimialajohtajan esityksen mukaisesti sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ikääntyneiden asumista kehitettävä laaja-alaisella yhteistyöllä ja johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen lastensuojelun avohuoltoon 1.8.2017 alkaen.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4638

Lisätietoja: perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Heidi Rentola, p. 0400 537 824 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

18.5.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje