Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.5.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.5.2017

Arviointikertomus 2016

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta 29.5.2017.

Tilintarkastajan raportti vuoden 2016 tilintarkastuksesta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon vuoden 2016 tilintarkastuksesta.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tarkastuslautakunta on merkinnyt tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastaja esittää vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen. Tarkastuslautakunta saattaa Jyväskylän kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Luottamushenkilöiden tekniset työvälineet

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:

- Valtuutetut ja valtuustoryhmän koon mukaisesti kuitenkin enintään 5 ensimmäistä varavaltuutettua/valtuustoryhmä, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, lautakuntien jäsenet ja varajäsenet, jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä johtokuntien jäsenet ja varajäsenet käyttävät luottamustehtävän hoitamiseen omaa laitetta, jonka käyttämisestä maksetaan veronalaista kulukorvausta 300 euroa vuodessa. Kulukorvausta ei makseta jos luottamushenkilöllä on käytössään kaupunkiorganisaation määräysvallassa olevan organisaation antamat tekniset työvälineet luottamustehtävien hoitamiseen. Vaihtoehtoisesti ko. luottamushenkilöt (pois lukien johtokuntien jäsenet ja varajäsenet) valitsevat käyttöönsä kaupungin kannettavan tietokoneen.
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaupunginhallituksen jäsenet ja lautakuntien puheenjohtajat sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat voivat käyttää luottamustehtävien hoitamiseen liittyviin puheluihin omaa matkapuhelinta, jonka käyttämisestä maksetaan veroalaista kulukorvausta 30 euroa kuukaudessa. Vaihtoehtoisesti ko. luottamushenkilöt voivat saada käyttöönsä kaupungin matkapuhelimen. Matkapuhelimen luontoisedun arvo on verohallinnon määräyksen mukainen (vuonna 2017 arvo on 20 euroa kuukaudessa).

Kaupunginhallitus edellyttää, että luottamushenkilöt noudattavat tietosuoja- ja tietoturva-asioissa kaupungin ohjeita ja erityistä huolellisuutta. Luottamushenkilöt sitoutuvat kirjallisesti olemaan väärinkäyttämättä ei-julkisia ja salassa pidettäviä tietoja ja jättämättä niitä sivullisten nähtäville tai muuten helposti saataville rikos- ja vahingonkorvausvastuun uhalla. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että salassapitovelvollisuus on voimassa myös luottamustehtävän päättymisen jälkeen.

Nelostie E75 ry:n vuosikokous

Nelostie E75 ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 29.5.2017.
Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi vuosikokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antoi hänelle seuraavan ohjeen: Kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4685

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

22.5.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje