Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän Nuorisovaltuuston kannanotto 23.5.2017 ammatillisen koulutksen leikkauksista ja muita päätöksiä

Jyväskylän Nuorisovaltuuston kannanotto 23.5.2017 ammatillisen koulutuksen leikkauksista ja muita päätöksiä

23.5. kokoontunut Jyväskylän Nuorisovaltuusto hyväksyi kokouksessaan kannanoton toisen asteen ammatillisen koulutuksen leikkauksista, keskusteli päättäjäkummi –hankkeen käynnistämisestä ja ideoi Suomi100 Nuorten Askeleet -videoprojektia. Pöytäkirja on nähtävissä osoitteessa http://jkl.fi/nuva/asiakirjat

Nuorisovaltuuston kannanotto ammatillisen koulutuksen leikkauksista

Ammatillinen koulutus uudistuu vuonna 2018, jolloin opetuslinjoja yhdistetään ja opetuksesta tulee yksilöllisempää. Vuoteen 2016 mennessä Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen valtionosuudet ovat tippuneet 10 miljoona euroa ja leikkaukset tulevat lisääntymään vielä toisella 10 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Uudistuksessa nuorisovaltuustoa huolettaa, että ammatillisesta koulutuksesta ensin leikataan roimasti, ja sitten uudistetaan. Erityisesti huolenaiheeksi nousevat opiskelijat, jotka eivät ehdi vielä hyötyä reformista, mutta kärsivät leikkauksista.

Uudistuksessa painotetaan henkilökohtaisen ohjauksen merkitystä ja silti samaan aikaan opiskelijan vastuu omista opinnoista kasvaa. Huolenaiheeksi nouseekin, kuinka tullaan määrittelemään se, kuka oppilaista tarvitsee enemmän henkilökohtaista ohjausta, ja kuka pärjää itsenäisemmin. Voidaanko siis taata tasapuolinen ohjaus jokaiselle sitä tarvitsevalle? Entä oppilaat, jotka ohjausta tarvitsevat, mutta eivät sitä kuitenkaan henkilökohtaisesti koe tarpeelliseksi? Nuorisovaltuusto kokee, että oppilaan opintojen eteneminen tulee riippumaan täysin opiskelijan omasta motivaatiosta. Seurauksena voi olla polarisoituminen eritasoisten oppilaiden välillä.

Tutkintolinjojen yhdistyessä opinnoista tulee laaja-alaisempia ja siten valmistavat opiskelijaa tulevaisuuden jatkuvasti muuttuvaan työelämään. Opiskelija voi helpommin täydentää opintojaan myöhemmin ja näin hyödyntää jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Tämän uudistuksen nuorisovaltuusto näkee hyvin positiivisena asiana.

Verkko-opiskelujen mahdollisesti lisääntyessä pelkäämme omien kokemustemme pohjalta, että ne kurssit jotka eivät ole itselle mielenkiintoisia, tulevat suoritetuksi heikommin. Verkko-opinnot itsessään kasvattavat paineita omaehtoisesta opiskelusta, jossa itsekuri on suuressa roolissa. Pian mahdollisuutena on tilanne, jossa tehtävät suoritetaan vain pakon edessä, eikä oma innostus ole pohjana oppimiselle. Kuitenkin reformissa painotetaan työssäoppimista teorian sijaan, jonka näemme hyvänä asiana, sillä opiskelijoiden mukaan käytännön oppiminen on tehokkaampaa ja opitut taidot jäävät paremmin mieleen. Työssäoppiminen voi parhaimmillaan mahdollistaa vakituisen työpaikan nuorelle.

Uudessa lainsäädännössä nuoret ja aikuiset tulevat opiskelemaan samoissa ryhmissä. Nuorisovaltuusto kokee tämän kaiken kaikkiaan positiiviseksi, koska täten edistetään eri sukupolvien yhteistyötä, kohtaamista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä monipuolistetaan nuorten sekä aikuisten ajattelua.

Jyväskylän kaupunki ei omalta osaltaan tue koulutuskuntayhtymän ammatillista koulutusta lainkaan. Lukioleikkausten seuraukset olivat tuhoisia, emmekä halua ammatillisen koulutuksen joutuvan samaan ojaan Jyväskylän lukiokoulutuksen kanssa. Siksipä mielestämme asiaan on puututtava ennen kuin tilanne karkaa käsistä. Nuorisovaltuusto toivoo, että asiasta käytäisiin enemmän julkista keskustelua ja media toisi asian paremmin esille. Koemme, että asia on nostettava pöydälle, ja toivomme Koulutuskuntayhtymän selvitystä mahdollisten toimenpiteiden tarpeesta, ja julkisen vastauksen siitä, tuleeko tilanteesta huolestua.

Jyväskylän Nuorisovaltuusto

Lisätietoja:
Jyväskylän Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Agneetta Moisio, p. 014 266 4240
tiedottaja Joni Rossi, Jyväskylän nuorisovaltuusto p. 014 266 7515

24.5.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje