Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 30.5.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 30.5.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 30.5.2017 käsiteltiin muun muassa maankäytön toteuttamisohjelmaa.

Uusi toimintasääntö hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–4 ja 9–10 tulevaksi voimaan 1.6.2017 alkaen. Toimivallaltaan toimintasääntö säilyy pääosin ennallaan.

Maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä KymppiR 2017-ohjelman. Ohjelma sisältää uusien asuinalueiden rakentamisen ajoituksen vuosille 2017–2027. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista.

Ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä. Tavoitteena on, että yhdyskuntarakentamisen investoinnit ovat ennakoituja ja eri toimijoilla on edellytykset varautua tuleviin muutostarpeisiin. KymppiR-ohjelma tarkistetaan vuosittain.

KymppiR-ohjelma sisältää määrällisiä tavoitteita koskien kaavavarantoa, asemakaavoitusta ja tonttimarkkinointia. Näiden toteutumista seurataan tiiviisti ja tavoitteita tarkastetaan, kun markkinatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kerros- ja rivitalotuotantoa varten kaavoitetaan vuosittain vuoden asuntotuotantotavoitteen verran eli 70 000 kerrosalaneliömetriä. Tavoitteena on ylläpitää viiden vuoden asuntotuotantoa vastaava asemakaavoitettu kaavavaranto.

Asuinrakentamisen painopiste on siirtymässä Jyväskylässä omakotitalorakentamisesta yhä enemmän kerrostalorakentamiseen. Tavoitteena on jatkossa vuosittain tarjota 70–80 uutta omakotitonttia kaupungin maalta aiemman 100 tontin sijaan. Lainvoimaisen asemakaavavarannon tavoite on 400 omakotitonttia kaupungin maalla, mikä vastaa viiden vuoden kysyntää.

Tourujoki II -asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Tourujoki II -asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet alueella. Asemakaavatyön yhteydessä määritellään myös suojeltujen vesivoimalaitoksen, muuntamorakennuksen ja Valkoisen talon uudet käyttötarkoitukset sekä asemakaavalla suojeltavien kanava- ja patorakenteiden osat.

Alue on pääosin kaupungin ja Jyväskylän Energian omistuksessa. Muutosalueesta osa kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kankaan Sydän II -asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kankaan Sydän II-asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Sydänkortteleiden asuntorakentamisen lisäksi kaavamuutos vastaa senioriasumisen kysyntään sekä tarjoaa opiskelijoille asuntoja Kankaan alueelta. Asumisen uutta rakennusoikeutta kaavamuutosalueelle tulee 33 100 kerrosalaneliömetriä. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Metsäohjelman työsuunnitelma hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi metsäohjelman työsuunnitelman. Kaupungin metsien hoidon ja käytön periaatteiden linjaamiseksi on käynnistetty metsäohjelman laadintaprosessi. Kyseessä on strateginen ohjelma, jonka linjaukset jalkautuvat käytännön työhön metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä, kuviotasoinen suunnitelma siitä, miten metsiä hoidetaan. Kaupunki omistaa metsiä noin 8500 hehtaaria.

Lautakunta päätti äänin 8-3 (poissa 2) palauttaa Leppälahden osayleiskaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun. Kaikki muut kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4737 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

30.5.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje