Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Tourujoen kunnostus etenee Jyväskylässä - tähtäimessä luonnonmukainen koskimaisema

Tourujoen kunnostus etenee Jyväskylässä
- tähtäimessä luonnonmukainen koskimaisema

Havainnekuva uudesta uomasta

Havainnekuva uudesta uomasta Kankaan Valkoisen talon kohdalla (Ramboll Oy).

Tulevaisuuden Tourujoki virtaa vapaana ja koskimaisena. Joessa aiemmin viihtynyt järvitaimen on palannut entisille kutupaikoilleen. Tourujoen kulttuurihistorialliset ranta-alueet ovat suosittuja virkistyskohteita niin kaupunkilaisten kuin kaupungissa vierailevienkin keskuudessa. Näitä tulevaisuuden tavoitteita tukemaan on löytynyt ratkaisu, joka keskittyy erityisesti joen keskivaiheen ja yläjuoksun rakenteelliseen kunnostamiseen. Jo useita vuosia kestänyt Tourujoen kunnostuksen suunnittelu on sisältänyt monia taustatutkimuksia ja selvityksiä, joilla on pyritty varmistamaan kunnostukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen kustannustehokkaasti.


Säännöstellystä jokiuomasta virkeäksi koskimaisemaksi

Lähes kolmekilometrinen Tourujoki on nykyiseltä, viralliselta määritykseltään voimakkaasti muutettu vesimuodostuma. ”Tästä tittelistä haluaisimme päästä eroon”, toteaa kaavoitusbiologi Anne Laita ja jatkaa, että ”ihminen on ajansaatossa muokannut jokea omiin käyttötarkoituksiinsa. Vesivoimalaitostoiminnan lisäksi esimerkiksi joen yläjuoksu on 1960-luvulla perattu, jonka vuoksi se ei enää solju koskimaisena. Myös säännöstely pitää veden pinnan varsin korkeana.” Kankaan kohdalla vesivoimala estää nykyisellään kalan kulun jokiuomassa. Tämän hetkiset joen elinolosuhteet tukevat enemmänkin järvi- kuin virtavesilajiston menestymistä. Tahtotilana onkin palauttaa jokialueelle sen tyypillinen lajisto mutta myös kehittää alueen virkistysmahdollisuuksia. ”Tourujoki on asukkaille tärkeä viher- ja virkistysalue ihan ydinkeskustan kupeessa ja sisältää myös matkailullisia arvoja”, kuvailee maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

Kunnostushankkeen edetessä joki ympäristöineen kokee merkittäviä muutoksia erityisesti Kankaan alueella ja joen yläjuoksulla. Kankaalla vesivoimalan toiminnan päätyttyä uoma muokataan luonnonmukaisemmaksi. Uomaa kiveämällä luodaan kaloille sopivia reittejä sekä muille eliö- ja kasvilajeille suotuisia paikkoja. Voimalaitosrakennus jää pakoilleen ja sen alkuperäinen, kupolimainen julkisivu paljastetaan nykyisen peltikuoren alta. Myös niin sanottu alakanava säilytetään nykyisellään ja sen kautta ohjataan mahdolliset tulvavirtaamat. Yläkanavasta puolestaan säilyy sen länsireuna. Tourujoen yläosassa veden pintaa lasketaan Palokkajärven luusua-alueelle rakennettavalla pohjapadolla. Kiviverhoillun pohjapadon ansiosta itse Palokkajärven keskivedenkorkeus säilyy nykytasollaan mutta joen yläjuoksusta saadaan rakenteeltaan nykyistä vaihtelevampi. ”Koskien kohina näyttäisi mallinnuksien perusteella palaavan myös joen yläosiin”, arvioi Vallinkoski. Toisaalta, luonnonmukainen joki reagoi sään ja vuodenaikojen vaihteluihin voimakkaammin. ”Rantatöyräille suunnitellut polut voivat peittyä kevättulvien aikaan ja paljastua jälleen kesäksi”, sanoo Vallinkoski ja lisää, että joen eteläosassa kunnostustyöt ovat enemmänkin maisemanhoidollisia ja siellä veden pinta pysyy tasaisempana ja tyynempänä. Koko jokivarren ranta-alueilla vuorottelevat rakennettu ja luonnontilainen ympäristö.


Kohti kunnostettua Tourujokea

Tourujoen kunnostus pohjautuu vuonna 2015 hyväksyttyyn Tourujoen kehittämissuunnitelmaan. Maaliskuussa 2015 valtuusto päätti Tourujoen kunnostamisesta nykyisessä uomassaan ja vesivoimalan toiminnan lakkauttamisesta. Kunnostuksen yleissuunnittelun käynnistyttyä kesällä 2016 ja jo ennen sitä on jokialueella tehty useita selvityksiä niin joen pohjasta, kalastosta kuin vedenlaadusta. Tämän vuoden tavoitteena on saada joen kunnostuksen yleissuunnitelma valmiiksi, jonka jälkeen voidaan siirtyä tarkempaan rakennesuunnitteluun. Varsinainen rakentaminen voisi alkaa tämän hetkisten arvioiden mukaan vuonna 2019 jakautuen seuraavalla parille vuodelle. Tämän hetkinen kustannusarvio joen kunnostukselle on noin viisi miljoonaa euroa sisältäen jokiuoman rakentamisen, sen vaatimien geoteknisten rakenteiden sekä joen varren alueiden viherrakentamisen että reitistön kehittämisen kuluja.

Tourujoella on käynnissä asemakaavamuutos, joka mahdollistaa yleissuunnitelman mukaisen uoman toteuttamisen Kankaan vesivoimarakenteiden kohdalla. Lisäksi kaava täsmentää suojeltavien rakennusten ja rakenteiden suojelun sisältöä sekä mahdollistaa suojeltaville rakennuksille nykyistä laajemman käyttötarkoituksen. Asemakaavan luonnos on nähtävillä 6.6. - 6.7.2017 välisen ajan.


Tutustu Tourujoen suunnitelmiin

Joen kunnostussuunnitelmaa ja asemakaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa Jyväskylän kaupunginteatterilla, pienellä näyttämöllä keskiviikkona 14.6.2017 klo 18 - 20. Tilaisuudessa on mahdollista keskustella ja esittää kysymyksiä kunnostukseen liittyen monialaiselle asiantuntijajoukolle.

Tourujoen suunnitelmiin voi myös tutustua kunnostushankkeen verkkosivuilla ja asemakaavamuutoksen verkkosivuilla.Lisätiedot:

- maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski@jkl.fi, p. 014 266 5060
- kaavoitusbiologi Anne Laita, anne.laita@jkl.fi, p. 014 266 5032
- suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, pirjo.heinanen@jkl.fi, p. 014 266 5033

1.6.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje