Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun asumiskatsaus valmistunut

Jyväskylän seudun asumiskatsaus valmistunut

Kiinnostus rakentamiseen säilynyt painopisteen muuttuessa

Juuri valmistunut seudullinen asumiskatsaus kokoaa yhteen Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan kuntien asumisen ilmiöt. Jyväskylän kaupunki kehittyy vahvasti ylöspäin kerrostalorakentamisen suosion myötä. ”Vuonna 2016 Jyväskylään valmistui 1132 kerrostaloasuntoa, mikä on noin 85 % Jyväskylän kokonaisasuntotuotannosta”, kertoo kaavoitustutkija Anna Isopoussu. Kerrostalotuotanto on painottunut vahvasti pieniin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin, joiden huoneistoalat ovat entistä pienempiä. Isopoussun mukaan sijoittajavetoiset vuokra-asunnot ovat kasvava ilmiö, jota pienten asuntojen tuotanto myös omalta osaltaan tukee. Asumisvaihtoehtona uudet kerrostaloasunnot ovat Jyväskylässä olleet erityisesti opiskelijoiden ja nuorten aikuisten suosiossa kun taas kehyskunnissa etenkin ikääntyvät ovat kerrostaloasumisesta kiinnostuneita.

Kerrostalorakentamisen ollessa täydessä vauhdissa perinteisten pientalojen rakennusinnossa on nähtävissä hiipumista. Tarkastelussa olleista kunnista Jyväskylään nousee eniten pientaloja mutta perinteisten omakotitalojen sijaan kiinnostus paritaloihin on ollut kasvussa. Pientalojen rakentaminen on keskittynyt entistä vahvemmin taajamiin. ”Palveluiden helppo saavutettavuus näyttäisi olevan tärkeää sillä niiden läheisyydestä tontit menevät kuumille kiville”, kuvailee tonttipäällikkö Paula Hartman ja lisää, että tavoitteena onkin tarjota houkuttelevia vaihtoehtoja asumiseen. Lapsiperheiden seudullista muuttoliikettä Jyväskylästä lähikuntiin on edelleen mutta ilmiön merkitys on pienentynyt.

Seudullinen asumiskatsaus on tuotettu osana kansallisen MAL-verkoston kanssa toteutettavaa MAL-GIS-yhteishanketta. ”Seudullisen asumiskatsauksen tarkoituksena on koota yhteen perustietoa asumisesta ja osoittaa asumisessa havaittavissa olevia trendejä”, kertoo yleiskaavapäällikkö Leena Rossi. Jatkossa katsaus on tarkoitus tehdä vuosittain ja tarkasteltavaa sisältöä fokusoida kulloisenkin tarpeen mukaan.


Täydennysrakentamista ikääntyvät huomioiden

Seudullisesta asumiskatsauksesta nostettiin keskeisiä huomiota Jyväskylän kaupungin maankäytön KymppiR2017-toteuttamisohjelmaan, jonka tarkoituksena on luoda lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle, investointiohjelmille, viherpalveluohjelmalle ja palveluverkkojen muutosten valmisteluun.

Asuinrakentamisen painopiste on siirtymässä Jyväskylässä omakotitalorakentamisesta yhä enemmän kerrostalorakentamiseen. Jatkossa kaupungin maalta tarjotaankin vuosittain 70-80 uutta omakotitonttia aiemman 100 tontin sijaan. ”Väestön ikääntymisen myötä vanhojen pientalojen tarjonnan arvioidaan kasvavan, mikä vaikuttaa myös uudisrakentamiseen”, selittää Isopoussu jaettavien tonttimäärien pienentämistä. Viime vuosien tonttikysyntä on myös osoittanut, että tarjonnassa tulee huomio kiinnittää määrän sijasta sijaintiin ja monipuolisuuteen. ”Tonttitarjonnan tulee sijoittua lähelle palveluja”, sanoo Hartman ja lisää, että kaupungilla on tarvittaessa valmius lisätä tarjontaa.

Uusi KymppiR-ohjelma jatkaa edeltäjänsä täydennysrakentamispainotteista linjaa. Tänä vuonna tarkastelun kohteena ovat myös olleet väestön ikääntymisen vaikutukset asumisen tarpeisiin. ”Ikääntyneille sopiville asumisratkaisuille on kysyntää jo nyt ja jatkossa tarve vain kasvaa”, arvioi Hartman. Viime vuosina on jo toteutunut ja on toteutumassa useita erityisesti ikäihmisten tarpeisiin vastaavia rakennushankkeita. ”Patoutunutta muuttopainetta on kuitenkin havaittavissa tietyillä alueilla, kuten Vaajakoskella ja Itäisessä Palokassa”, kertoo Isopoussu. Jatkossa uusia senioriasumiskohteita arvioidaan nousevan vuodessa yhdestä kahteen kohdetta.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi uuden maankäytön toteuttamisohjelma KymppiR2017:n 30.5.2017. Ohjelman tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista. KymppiR2017-ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne ja viheralueet sekä Jyväskylän Energia.


Tontteja halutaan hanakasti

Kevään tonttikysyntä on ollut vilkasta niin pientalo- kuin kerrostalotonttienkin suhteen. Savulahden viisitoista omakotitonttia jaettiin tarjouskilpailun perusteella. ”Tarjouksia saatiin 42 kappaletta ja kaikki tontit on varattu”, kertoo maankäyttöteknikko Teppo Nikkilä. Rannan tuntumassa olevien tonttien kauppahinnat asettuivat vajaan 70 000 ja 133 000 euron väliin. Vääräjärveltä puolestaan oli haettavana 24 omakotitonttia, joista viisitoista tonttia varattiin hakuajan päätyttyä. Loput yhdeksän tonttia ovat julkisessa haussa kesäkuun alusta lähtien. ”Vääräjärveltä tontin voi joko ostaa tai vuokrata”, lisää Nikkilä.

Asuinkerrostalotontteja on ollut jaossa rakenteilla olevassa Kivelänrannan niin sanotussa ”käärmetalossa” sekä täysin uudella Savulahden asuinalueella. Kivelänrannan II-vaiheen tonttiin jätettiin yhteensä kymmenen tarjousta. Savulahden kolmesta kerrostalotontista jätettiin yhteensä kahdeksan hakemusta.


Tutustu seudulliseen asumiskatsaukseen ja uuteen KymppiR-ohjelmaan sekä Jyväskylän tonttitarjontaan.


Lisätiedot:
- kaavoitustutkija Anna Isopoussu, anna.isopoussu@jkl.fi, p. 014 266 5049
- tonttipäällikkö Paula Hartman, paula.hartman@jkl.fi, p. 014 266 1376
- maankäyttöteknikko Teppo Nikkilä, teppo.nikkila@jkl.fi, p. 014 266 5070
- yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, leena.rossi@jkl.fi, p. 014 266 5050

9.6.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje