Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.6.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.6.2017

Kaupunginhallituksen kokouskäytännöt

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat menettelytavat toimikaudeksi, joka päättyy 31.5.2021:
- Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään sähköisesti kokousta edeltävän viikon torstaina kaupunginhallituksen jäsenille, varajäsenille, valtuustoryhmien puheenjohtajille ja kunnallisjärjestöille.
- Kutsu kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan sähköisesti, puhelimitse tai muulla kaupunginhallituksen puheenjohtajan sopivaksi katsomalla tavalla.
- Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina kello 14.00 tai edellisenä työpäivänä kello 14.00, jos maanantai on pyhäpäivä.
- Kaupunginhallituksen sihteerinä toimii kaupunginsihteeri tai hänen varahenkilönsä.

Kaupunginhallituksen kokoukset 19.6.-31.12.2017

Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksensa 19.6.–31.12.2017 seuraavasti:
- Kaupunginhallituksen kesäkauden kokoukset pidetään maanantaina 19.6. ja tarvittaessa maanantaina 26.6. klo 14.00 alkaen. Heinäkuussa ei ole kokouksia.
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kaupunginhallituksen syyskauden kokoukset pidetään 14.8. alkaen kahden viikon välein parittomien viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Tarvittaessa
kokous voidaan pitää myös parillisen viikon maanantaina. Kokoukset pidetään 14.8.–18.12. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kaupunginhallituksen iltakouluja pidetään maanantaista 21.8. alkaen kahden viikon välein parillisten viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00. Iltakoulut pidetään 21.8.–11.12. Iltakoulua ei pidetä kaupunginhallituksen seminaaripäivänä 4.9.
- Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluun liittyvät seminaarit pidetään maanantaina 4.9. klo 14.00–16.30 (kaupunginhallitus ja lautakuntien puheenjohtajat) sekä torstai-perjantai 9.-10.11. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa
- Kokoukset, iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen

Kaupunginhallitus päätti, että viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävinä seuraavasti:
· Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja konsernihallinnon viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävinä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
· Päätökset ovat nähtävinä päätöksentekopäivää seuraavan viikon maanantaina tai ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, jos maanantai on pyhäpäivä.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin ja johtokuntiin

Kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin 31-5.2021 päättyväksi toimikaudeksi:

Kaupunkirakennelautakunta: Antti Törmälä
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Eila Tiainen
Sivistyslautakunta: Johanna Karjula
Perusturvalautakunta: Jukka Hämäläinen
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta: Bella Forsgrén
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta: Tomi Kuosmanen
Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta: Teemu Torssonen
Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta: Kati-Erika Timperi
Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta: Tuulikki Väliniemi

Jäsenten valinta kaupunginhallituksen alaiseen konsernijaostoon
Meri Lumela, pj (Vihr.)
Mervi Hovikoski (SDP)
Juha Suonperä (Kok.)
Jari Colliander (Kesk.)
Eila Tiainen (Vas.)

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokuntaan
Meri Lumela, pj (Vihr.), Antti Törmälä (Vihr.)
Mervi Hovikoski, vpj (SDP),Jukka Hämäläinen (SDP)
Juha Suonperä (Kok.), Kati-Erika Timperi (Kok.)
Jari Colliander (Kesk.), Johanna Karjula (Kesk.) Eila Tiainen (Vas.) Matti Pöppönen (Vas.)

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Talouskeskus-liikelaitoksen johtokuntaan
Petri Neittaanmäki, pj (Kesk.), Hannu Laitinen (Kesk.)
Iida Asikainen, vpj. (Vihr.), Timo Taskinen (Vihr.)
Petteri Kaura-aho (SDP), Antti Hirvensalo (SDP)
Maria Mäkelä (Kok.), Leena Hirvonen (Kok.)
Nina Vilén (Kesk.), Jari Jokinen (Kesk.)
Henri Närhi (Vas.), Tuula Poutanen (Vas.)
Markus Isoaho (PS), Irja Berglund (PS)

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen johtokuntaan
Jarno Kemiläinen, pj (SDP), Hilkka Vänni (SDP)
Antti Saleva, vpj. (Kok.), Pekka Pajala (Kok.)
Mira-Maria Heinonen (Vihr.), Mauno Harju (Vihr.)
Annina Pihlajamäki (Kesk.), Anniina Savolainen (Kesk.)
Timo Aalto (PS), Janne Muhonen (PS)
Sirpa Arposuo (KD), Priska Lehmuskoski (KD)
Mikko Hiironen (Pir), Eetu Rantakangas (Pir)

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokuntaan
Taimo Halme, pj (Vas.), Anne Kovanen (Vas.)
Pauliina Holm, vpj. (Kok.), Sanna-Mari Ylitalo (Kok.)
Joni Rantala (Vihr.), Babak Afarin (Vihr.)
Marjatta Koivunen-Issakainen (PS), Eero Paananen (PS)

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokuntaan
Liisa Kuparinen, pj (Vihr.), Sari Laine (Vihr.)
Marjo Pakka, vpj. (Kok.), Sirpa Pii-Keinonen (Kok.)
Mika Kelander (SDP), Aimo Hedman (SDP)
Tapio Lampinen (SDP), Eija Viitanen (SDP)
Jenniina Soukka (Kesk.), Jouni Hokkanen (Kesk.)
Marketta Hakanen (Vas.), Sami Haapakoski (Vas.)

Vanhusneuvoston jäsenten valinta valtuustokaudelle 2017–2021

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Vammaisneuvoston jäsenten valinta valtuustokaudelle 2017–2021

1. Kaupunginhallitus vahvistaa vammaisten edustajat vammaisneuvoston esityksen mukaisesti. Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Rauno Hokkanen.
2. Kaupunginhallitus pyytää seuraavia toimielimiä nimeämään jäsenensä vammaisneuvostoon:
- perusturvalautakunta: kaksi jäsentä ja varajäsentä
- sivistyslautakunta: yksi jäsen ja varajäsen
- kulttuuri- ja liikuntalautakunta: yksi jäsen ja varajäsen
- rakennus- ja ympäristöjaosto: yksi jäsen ja varajäsen
3. Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Tuulikki Väliniemen vammaisneuvostoon.
4. Kaupunginhallitus pyytää kaupunkirakennelautakuntaa, joukkoliikennejaostoa ja nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon.
5. Kaupunginhallitus pyytää lisäksi perusturvalautakuntaa ja sivistyslautakuntaa nimeämään toimialojen asiantuntijaedustajat vammaisneuvostoon.

Vammaisneuvoston toimintasääntö 1.7.2017 alkaen

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
Kaupunginhallitus kumoaa 30.6.2017 alkaen 21.1.2013/39 hyväksytyn ja 18.5-2015/183 tarkistetun vammaisneuvoston toimintasäännön.
Kaupunginhallitus hyväksyi 1.7.2017 voimaan tulevan vammaisneuvoston toimintasäännönpäätösliitteen mukaisesti.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan nimeäminen

Kaupunginhallitus pyytää veteraanijärjestöjä nimeämään jäsenensä veteraaniasiain neuvottelukuntaan seuraavasti:
- Jyväskylän Rintamaveteraanit ry: kaksi jäsentä
- Jyväskylän Sotaveteraanit ry: neljä jäsentä
- Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry: kaksi jäsentä
Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen veteraaniasiain neuvottelukuntaan Teemu Torssosen.
Kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakuntaa nimeämään kaksi edustajaansa veteraaniasiain neuvottelukuntaan sekä Oiva-keskuksen edustajan (asiantuntija).
Lisäksi kaupunginhallitus pyytää, että Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry ja Jyväskylän Sotaveteraanit ry nimeävät veteraaniasiain neuvottelukuntaan läsnäoloja

Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen

Kutsuntalautakuntaan nimettiin Mikko Tenhunen ja Erkki Savolainen sekä varajäseninä kutsumisjärjestyksessä Seppo Nykänen, Jorma Holmstedt, Sari Laine ja Pertti Sarja.

Vastine Jaakko Selinin valtuustoaloitteeseen talvihiekoituksen poistamisen tehostamisesta Jyväskylän keskusta alueella

Jaakko Selin on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioi, voidaanko jokakeväinen hiekoitusmateriaalien poistaminen toteuttaa tehokkaammin ja nopeammalla aikataululla kuin aikaisempina vuosina.

Vastauksessa todetaan mm. että Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen osalta käsityönä tehtäviä pesuja pyritään korvaamaan konetyöllä, joka on nopeampaa ja kustannuksiltaan edullisempaa.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupunginhallitus päätti antaa oikeusministeriölle lausuntonaan päätösliitteenä olevan lausunnon.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Kaupunginhallitus päätti antaa esitetyn selvityksen lausuntonaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia
koskevaksi lainsäädännöksi

Kaupunginhallitus päätti antaa päätösliitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle koskien maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa
sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi -ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta
ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Kaupunginhallitus antaa päätösliitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle koskien lakeja julkisista rekrytointi‐ ja osaamispalveluista,
alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä lakia kotoutumisen edistämisestä.


Esityslista:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4909

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

12.6.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje