Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 13.6.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 13.6.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 13.6.2017 lautakunta valitsi jäsenet ja varajäsenet rakennus- ja ympäristöjaostoon, ympäristöterveysjaostoon, joukkoliikennejaostoon sekä tiejaostoon valtuustokaudelle 2017–2021.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksistaan

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouskäytännöt toimikaudeksi, joka päättyy 31.5.2021. Lautakunta päätti pitää kokouksensa 8.8.–31.12.2017 tiistaisin alkaen kello 16.00. Kokouspäivät ovat 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140. pykälässä tarkemmin säädetään.

Nuorisovaltuuston edustajalle läsnä- ja puheoikeus

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on alkaneella valtuustokaudella läsnäolo- ja puheoikeus kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa ja iltakouluissa. Nuorisovaltuuston edustaja ei kuitenkaan hallintosäännön mukaisesti voi olla läsnä silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Lautakunta pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajakseen kaupunkirakennelautakuntaan vähintään 15 vuotta täyttäneen henkilön sekä nimeämään hänelle varajäsenen.

Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä määrätään, että nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunkirakennelautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan kokouksissa lautakunnan päättämässä laajuudessa.

Kaupunkirakennelautakunta valitsi jaostojen jäsenet ja varajäsenet

Kaupunkirakennelautakunta valitsi rakennus- ja ympäristöjaoston, ympäristöterveysjaoston, joukkoliikennejaoston sekä tiejaoston jäsenet ja varajäsenet ja nimesi jaostojen puheenjohtajat valtuustokaudelle 2017–2021.

Rakennus- ja ympäristöjaostoon valittiin seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Tuija Elina Lindström, puheenjohtaja (varajäsen Heikki Susiluoma), Suvi Perttula (Martti Rajamäki), Mika Pollari (Marjatta Hynynen), Reetta Nummelin (Tero Rautiainen), Eino Lahtinen, varapuheenjohtaja (Seppo Hytönen), Sonja Karppinen (Anita Pätynen) ja Kauko Isomäki (Jaana Jylhä).

Seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristöterveysjaostossa on 14 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kaupunkirakennelautakunta valitsi jaoston puheenjohtajan ja kuusi varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet: Emma Ojanen (Leevi Hänninen), Päivi Vehmas (Pirjo Hakkarainen), Kalle Lojander (Anna-Maija Itäranta), Jouko Lahtinen (Sirpa Kaikkonen), Paul Abbey, puheenjohtaja (Kari Yksjärvi), Jorma Holmstedt (Seppo Hiltunen) ja Krista Dachauer (Maria Kiviaho). Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti varapuheenjohtajan valitsevat yhteistoiminta-alueen muut kunnat keskuudestaan.

Kaupunkirakennelautakunta valitsi joukkoliikennejaostoon neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä: Riitta Lätti, varapuheenjohtaja (Vesa Kaakkuriniemi), Olli Patrikainen (Pentti Mäkinen), Eelis Loikkanen (Niina Kallio) ja Tom Nevanpää, puheenjohtaja (Katariina Kautto, Laukaa). Lautakunta pyytää yhteistoiminta-alueen muita kuntia eli Laukaata ja Muuramea nimeämään jaostoon kolme muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunkirakennelautakunta valitsi tiejaostoon kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä: Eero Perosvuo, puheenjohtaja (Jorma Holmstedt), Aimo Asikainen (Pentti Mäkinen) ja Merja Hautakangas (Marjo Pakka).

Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Vanha paperitehdas 3 -asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uudisrakentaminen Kankaan vanhan paperitehtaan purettavan eteläosan tilalle. Alue on Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria, ja alueen nykyinen asemakaava on hyväksytty 21.3.2016. Siinä alue on keskustatoimintojen korttelialuetta. Vanhasta paperitehtaasta on osoitettu suojeltaviksi osiksi sen vanhimmat ja arvokkaimmat osat merkinnällä sr-4 ja uudempia osia rakennuksen etelä- ja itäosissa merkinnällä sr-5.

Asemakaavan muutos koskee lähinnä tontin eteläosaa, jossa rakenteiden kunto- ja maaperän pilaantuneisuusselvityksiin pohjautuen on asemakaavasta esitetty poistettavaksi suojellun rakennuksen merkintä sr-5, joka koskee vuonna 1949 rakennettua laajennusta. Vuonna 1967 ja 1969 rakennetut osat eivät ole asemakaavalla suojeltuja. Nämä kaikki osat on tarkoitus purkaa uudisrakentamisen alta pois. Uudisrakennukseen on alustavasti ajateltu sijoittuvan asumista sekä liiketiloja ja mahdollisesti pieni yksityinen päiväkoti.

Ennen rakennus-, purku- ja toimenpideluvan myöntämistä on pyydettävä Keski-Suomen museon lausunto. Asemakaavan muutoksessa tontin rakennusoikeus ei muutu. Rakennusoikeutta tontilla on 36000 kerrosalaneliömetriä. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4892 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

13.6.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje