Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 14.6.2017

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 14.6. pidetystä kokouksesta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta piti toimikautensa ensimmäisen kokouksen, jossa päätettiin muun muassa syksyn kokousajat, nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta, annettiin kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittisesta ohjelmasta ja muutettiin määräaikaisesti palvelujohtaja Karimäen virantoimitusvelvollisuutta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokoukset syyskaudella 2017

Lautakunta päätti, että syyskausi alkaa maanantaina 21.8. klo 16 järjestettävällä iltakoululla palveluverkoista, talousarviosta ja avustuksista. Varsinaiset kokoukset pidetään syyskaudella 2017 keskiviikkoina 13.9., 18.10. ja 29.11. kello 17.00 alkaen. Kokouksia ennen varataan aika iltakoululle klo 16.00 alkaen. Puheenjohtajan kutsusta kokous tai iltakoulu voi alkaa myös muuna kellonaikana ja ylimääräisiä kokouksia ja iltakouluja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus

Lautakunta päätti, että nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksissa ja iltakouluissa valtuustokauden loppuun 31.5.2021 saakka, lukuun ottamatta asioiden käsittelyä, jotka sisältävät salassa pidettäviä asioita. Lautakunta pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajan ja sekä varajäsenen kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan. Heidän tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä.

Lautakunta antoi lausunnon museopoliittisesta ohjelmasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi 30.6.2017 mennessä. Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Museoalan arvoiksi on luotu neljä arvoparia: yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus, luotettavuus ja jatkuvuus, moniäänisyys ja demokratia sekä rohkeus ja ennakkoluulottomuus.

Ohjelmassa on kuusi kehittämiskokonaisuutta, ne liittyvät museotoiminnan yleisten tavoitteiden uudistamiseen, osaamiseen, toimintatapojen, rakenteiden ja rahoituksen kehittämistä koskeviin linjauksiin. Lisäksi tarkastellaan museolakia ja sen uudistamistarpeita. Samaan aikaan museopoliittisen ohjelmantyön kanssa on vireillä myös kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistus, jossa otetaan huomioon museopoliittisen ohjelman linjaukset. Museolain uudistus kytkeytyy rahoitusjärjestelmän uudistamiseen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan antamassa lausunnossa todetaan muun muassa, että ehdotus linjaa hyvällä ja kestävällä tavalla museoalan kehittämissuuntia ja keskeiset menestystekijät vuoteen 2030.

Ohjelmassa merkittäväksi kehittämiskohteeksi esitetään alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Ohjelmassa esitetään, että jatkossa maakunnassa toimii yksi alueellinen vastuumuseo. Keski-Suomessa Jyväskylän kaupungin museopalvelut (Keski- Suomen museo ja Jyväskylän taidemuseo) vastaa jo tällä hetkellä alueellisista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä, jotka museopoliittinen ohjelma määrittelee alueellisen vastuumuseon tehtäviksi. Lausunnossa todetaan, että suurempana yksikkönä alueellinen vastuumuseo on vahvempi toimija, ja samalla voidaan varmistaa laajapohjaisempi asiantuntijuus. Ehdotuksessa on lausunnon mukaan parannusta aiempaan se, että jatkossa valtionosuusjärjestelmän mukainen rahoitus määräytyy niiden tehtäväkokonaisuuksien perusteella, joista alueellinen vastuumuseo vastaa. Tehtäväkokonaisuuksista sovitaan vuoropuhelussa ylläpitäjän kanssa. On tärkeää, että museolakiin kirjataan vastuumuseon tehtävät ja että myös kulttuuriympäristöön liittyvät tehtävät asiantuntijatehtävät näkyvät laissa. Tärkeää on myös se, että ohjelmassa on kiinnitetty huomio selkeään työnjakoon ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Tämä korostuu erityisesti kulttuuriympäristöön liittyvissä tehtävissä (vastuumuseo, muut alueen museot, kunnat, maakunta, Museovirasto).

Valtakunnallisia erikoismuseoita esitetään ohjelmassa korvattavaksi valtakunnallisilla vastuumuseoilla. Suomen käsityön museo on valtakunnallinen erikoismuseo ja yksi Jyväskylän kaupungin museopalvelujen kolmesta museosta. Paitsi, että valtakunnallisella vastuumuseolla on vastuu oman toimialansa kulttuuriperinnöstä ja alan kehittämisestä, se on aina myös paikallinen toimija omassa yhteisössään. Näin Suomen käsityön museo on toiminut. Ohjelma edellyttää selkeää profiloitumista ja keskittymistä valtakunnallisessa toiminnassa valittuihin painopisteisiin ja niiden toteutumiseen seuraamiseen. Lausunnon mukaan on hyvä, että myös valtakunnallisten vastuumuseoiden rahoitusta kehitetään nykyistä vahvemmin tehtäväperusteisesti ja että valtakunnallisten vastuumuseoiden asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä museoiden nimeämisestä tullaan säätämään museolaissa.

Ehdotuksessa museopoliittiseksi ohjelmaksi on hieman ylimalkaisesti tuotu esille muiden ammatillisesti hoidettujen museoiden, kuten paikallisten museoiden ja erikoismuseoiden osuus. Uudistuva, vahva ja vaikuttava museokenttä –kehittämiskokonaisuudessa nämä ammattimuseot jäävät lähes huomiotta. Niiden roolia voisi avata ohjelmassa selkeämmin.

Lautakunnan hyväksymä lausunto luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=970316.

Palvelujohtaja Karimäelle määräaikaisesti myös liikuntajohtajan virkatehtävät

Lautakunta päätti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäen virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta määräaikaisesti siten, että palvelujohtajan tehtäväalueeseen liitetään liikuntapalvelujen palveluyksikön palvelupäällikön (liikuntajohtajan) virkatehtävät ajalle 1.8.2017–31.12.2018. Muutoksen taustalla on liikuntapalveluissa tapahtuneet henkilöstömuutokset ja tehtävien uudelleen tarkastelu. Ratkaisuja on valmisteltu ja osin toteutettu jo alkuvuodesta 2017 ja vuoden 2018 loppuun mennessä on tarkoitus tarkastella toimialan johtamisjärjestelmää laajemmin uudelleen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4900 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 22.6.2017 internetiin osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

14.6.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje