Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 26.6.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 26.6.2017

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 26.6.2017 käsiteltiin muun muassa jaoston kokouskäytäntöjä ja Harjun asemakaavan muutosehdotusta.

Jaosto päätti kokouksistaan

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti menettelytavoistaan toimikaudeksi, joka päättyy 31.5.2021. Jaosto päätti pitää kokouksensa 15.8.–31.12.2017 tiistaisin alkaen kello 16.00. Kokouspäivät ovat 15.8., 12.9., 10.10., 7.11. ja 5.12.2017. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140. pykälässä tarkemmin säädetään.

Harjun asemakaavan muutosehdotuksesta lausunto

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti antaa kaupunkirakennelautakunnalle Harjun asemakaavan muutosehdotusta koskevan lausunnon, jonka mukaan jaosto kehottaa kiinnittämään huomiota polkupyörien pysäköintipaikkojen ja invapysäköintipaikkojen riittävyyteen.

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päätti 9.5.2017 asettaa nähtäville Harjun asemakaavan muutosehdotuksen ja pyysi siitä lausuntoa rakennus- ja ympäristöjaostolta.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä Ihantolantien linjauksen osittainen siirto. Kaavassa on osoitettu tilavaraukset muun muassa uuden katsomon rakentamiseksi Harjun Stadionin itäpuolelle ja yleisöpihan toteuttamiseksi nykyisen katsomon etupuolelle.

Kaavamuutosalueella ei esiinny erityisiä luontoarvoja, minkä vuoksi kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Kaavan muutosehdotuksessa säilyvä viheralue on osoitettu merkinnällä, jolla varmistetaan viheralueen säilyminen virkistysalueena.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

26.6.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje