Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylässä yli 13 000 oppilasta aloittaa kouluvuoden keskiviikkona 9.8.

Jyväskylässä yli 13 000 oppilasta aloittaa kouluvuoden keskiviikkona 9.8.

Jyväskylässä koulu alkaa keskiviikkona 9.8. Tuolloin koulutielle lähtee yli 13 000 lasta ja nuorta. Heistä ensimmäisen luokan aloittavia eppuja on 1550 ja seitsemännelle luokalle siirtyviä 1350. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu 1500 lasta.

Vuosi sitten uudistunut opetussuunnitelma on edelleen keskeisessä roolissa koulujen arjessa. Tänä syksynä uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskellaan alakoulujen lisäksi myös 7. luokilla. Vuosiluokilla 8-9 oppiainekohtaiset uudistukset otetaan käyttöön vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana. Ensimmäisen vieraan kielen opiskelun kokeilu jo ensimmäisellä luokalla käynnistyy 11 koululla.

Jyväskylän oppilasmäärä kasvaa 300 oppilaan vuosivauhtia. Lukuvuoden 2017-2018 aikana Jyväskylässä on käynnissä useita uusien koulujen rakentamisprojekteja. Oppimisympäristöjä kehitetään ja turvallisuusasiat huomioidaan opetussuunnitelman hengen mukaisesti peruskorjausten yhteydessä myös vanhemmissa koulukiinteistöissä.

Uusi opetussuunnitelma saavutti seitsemäsluokkalaiset

Uudistunut opetussuunnitelma tuo seitsemäsluokkalaisille yhden liikuntatunnin lisää ja oppimista arvioidaan monimuotoisesti. Numerot säilyvät todistuksissa, mutta yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja opinnoissa edistymistä arvioidaan myös opintojen aikana. Kaikilla vuosiluokilla toteutetaan myös monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa opittavaa ilmiötä tarkastellaan laajemmin usean eri oppiaineen näkökulmasta ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä.

Oppimisympäristöjen digitalisoituminen näkyy seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisilla puolen viikkotunnin tieto- ja viestintäteknologiaopetuksen lisäyksenä. Oppitunneilla käytetään pääsääntöisesti koulun laitteita. Uusia laitteita hankitaan vuosittain lisää yksi ikäluokka kerrallaan. Tänä syksynä kaikki kolmasluokkalaiset saavat koulusta oman laitteen käyttöönsä koko peruskoulun ajaksi.

Suomi 100-teemavuosi näkyy syksyn aikana koulujen arjessa ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöissä. Tapahtumia teemaan liittyen toteutetaan kouluilla pitkin syksyä ja itsenäisyyspäivää tullaan juhlimaan kouluilla normaalia juhlavammin menoin tiistaina 5.12. Ohjelman suunnittelu on koulukohtaista, mutta ennakkotietojen perusteella luvassa on ainakin juhlapuhujia, vanhemmille avoimia juhlallisuuksia ja tanssiaisia.

11 koululla mahdollisuus aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla

Heti lukukauden ensimmäisellä viikolla 11 jyväskyläläisen koulun ensimmäisen luokan oppilaiden vanhemmat saavat kyselyn lapsen kiinnostuksesta aloittaa vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla. Haapaniemen, Halssilan, Keltinmäen, Korpilahden, Muuratsalon, Puuppolan, Säynätsalon, Tikan, Tikkalan, Tikkakosken ja Vaajakummun koulut ovat mukana opetushallituksen kärkihankkeessa, jossa ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opetus aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Kokeiluun osallistuvilla kouluilla A1-kieleksi voi valita ruotsin, saksan tai venäjän kielen. Valittua kieltä opiskellaan yksi tunti viikossa. Ne oppilaat, jotka eivät valitse A1-kieltä vielä ensimmäisellä luokalla, aloittavat kielen opiskelun toiselta luokalta. Tuolloin kielenä on englanti.

A1-kielten opetuksen varhentaminen on kokeiluluonteinen vuosina 2017–2020. Kokeilu rahoitetaan kieltenopetuksen varhentamiseen myönnetyllä 160 000 euron valtionavustuksella.

Uusia kouluja kasvavalle oppilasmäärälle

Kasvavien oppilasmääräennusteiden huomioiminen näkyy myös koulurakentamisessa. Kuokkalan yhtenäiskoulun uudisrakennus valmistuu tämän lukuvuoden aikana. Uudisrakennukseen tulee ensimmäisessä vaiheessa opetustilojen lisäksi tilat kirjastolle. Tämän jälkeen käynnistyy Kuokkalan yhtenäiskoulun Pohjanlampi-rakennuksen peruskorjaus.

Kangasvuoren päiväkoti-koulun rakentaminen alkoi kesäkuussa. Päiväkoti-kouluun saadaan opetustilat vuosiluokille 1-3 ja ensimmäiset oppilaat pääsevät aloittamaan uudessa koulussa keväällä 2019.

Keljonkankaalle kaavaillun uuden yhtenäiskoulun suunnittelu jatkuu. Jos suunnittelu etenee aikataulussa, saadaan Keljonkankaalle uusi yhtenäiskoulu vuonna 2020. Kouluun on tulossa opetustilojen lisäksi tilat kirjastolle ja nuorisopalvelulle. Yhtenäiskoulun suunnittelusta, aikatauluista ja asukkaitten osallistumismahdollisuuksista löytyy lisätietoja www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keljonkankaanyhtenaiskoulu.

Savulahden uudelle asuntoalueelle on suunniteltu uutta päiväkoti-koulua. Päiväkoti-koulun rakentamisesta päätetään tulevan syksyn aikana.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetus, p. 014 266 4984
palvelujohtaja Ulla Törmälä, perusopetus, p. 014 266 4985
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, p. 014 266 4889
rehtori Seppo Pulkkinen, Kuokkalan yhtenäiskoulu, p. 014 266 4681

7.8.2017Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje