Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.8.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.8.2017

Palvelualoitetta ehdotetaan jatkettavaksi, asian päättää valtuusto

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2016, että palvelualoitteen voi tehdä 1.7.2016 lukien aina kuluvan valtuustokauden loppuun eli 31.5.2017 saakka.
Vireille on tullut kolme uutta palvelualoitetta: Liikuntapalveluiden tilavaraustoimintoja, Korpilahden vanhusten kuljetuspalveluja ja Korpilahden ruuankuljetuksia koskevat palvelualoitteet. Vireille tulleet palvelualoitteet eivät johtaneet kilpailutukseen.

Edelleenkin palvelualoitteilla on Jyväskylän kaupungille imagollinen merkitys. Palvelualoitteen käyttöönotto on yhdistetty kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymiseen, yrittäjämyönteisyyteen sekä vahvaan elinkeinopolitiikkaan.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti, että se päättää seuraavaa:
1. Palvelualoite otetaan käyttöön 1.9.2017 lukien valtuustokauden 2017–2021 loppuun saakka.
2. Palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta
- lakisääteisiä viranomaistehtäviä
- strategista johtamista tai toimintaa
- toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö
- konserniyhtiöiden toimintaa ja
- sosiaali- ja terveyspalveluita.
3. Asianomainen lautakunta päättää kilpailutetaanko palvelualoitteessa mainittu palvelu tai toiminta.
4. Palvelualoitteen menettelyohjeet vahvistetaan liitteen mukaisesti.
5. Kaupunginhallitus valtuutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia menettelyohjeisiin.

Ennen päätöstä Tuulikki Väliniemi (SDP) esitti Jukka Hämäläisen (SDP) ja Eila Tiaisen (VAS) kannattamana, että päätösehdotus hylätään. Äänin 9-4 kaupunginhallitus esittää valtuustolle palvelualoitteen jatkamista. Väliniemi, Hämäläinen, Eila Tiainen ja Mervi Hovikoski jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

Vanhusneuvoston jäsenten valinta valtuustokaudelle 2017–2021

Kaupunginhallitus vahvisti vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi eläkeläisjärjestöjen, ikääntyvien yliopiston ja Keski-Suomen Muistiyhdistyksen edustajat vanhusneuvoston esityksen mukaisesti toimikaudeksi sillä muutoksella, että Jyväskylän Eläkeläiset ry:n varajäseneksi vahvistetaan Ilkka Pernu ja Vaajakosken Eläkeläiset ry:n varajäseneksi vahvistetaan Matti Pöppönen. Toimikausi päättyy 31.5.2021. Kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakuntaa nimeämään edustajansa ja varaedustajansa vanhusneuvostoon.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto valitsee Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet sopijakuntien nimeämisten mukaisesti.
2. Kaupunginvaltuusto valitsee Jyväskylän seudun jätelautakunnan puheenjohtajan Jyväskylän nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtajan Laukaan nimeämistä jäsenistä sopijakuntien nimeämisten mukaisesti.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on nimennyt 5.6.2017/76 jätelautakuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtajan:
jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Jari Blom (SDP), puheenjohtaja Juha Penttinen (SDP)
Joonas Koponen (Vihr.) Sari Laine (Vihr.)
Martta Walker (Kok.) Eero Kuusela (Kok.)
Vesa Koskinen (Kesk.) Anne-Maria Perttula (Kesk.)
Laukaan kunnanvaltuusto on nimennyt 5.6.2017/43 jätelautakuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja varapuheenjohtajan:
jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Pipsa Häkkänen (Kesk.) Ari Ahonen (Kesk.)
Tarmo Pekonen (SDP), varapuheenjohtaja Aila Blomberg (SDP)
Muuramen kunnanhallitus on nimennyt 5.6.2017/56 jätelautakuntaan seuraavan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen:
jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Marjatta Vilander (Vas.) Petri Pukari (Vas)

Eron myöntäminen Martta Walkerille kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Martta Walkerille eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.8.2017

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n (jäljempänä Jykes) ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.8.2017.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- päätetään yrityksen selvitystilaan asettamisesta
- päätetään selvitysmiehen asettamisesta
- päätetään selvitysmiehen palkkiosta.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Anna Vuorelan ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
- Päätetään asettaa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy selvitystilaan 1.9.2017 lukien.
- Päätetään nimetä Jukka Ojalainen Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n selvitysmieheksi.
- Päätetään siirtää selvitysmiehen palkkiota koskeva asia käsiteltäväksi siinä yhtiökokouksessa, jossa käsitellään lopputilitys.

Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous 15.8.2017

Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 15.8.2017. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1-.2016 – 31.12.2016
- tilinpäätöksen vahvistaminen
- tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittely
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden määrästä
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan yhtiön hallituksen jäsenet
- päätetään tilintarkastajien palkkioista
- valitaan yhtiön tilintarkastaja

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen hankejohtaja Anne Sandelinin ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti, eli hallituksen jäsenille maksetaan 110 euroa/
kokous/jäsen ja puheenjohtajalle 175 euroa/kokous ja lisäksi vuosipalkkio 1 080 euroa/jäsen ja 2 160 euroa/puheenjohtaja. Matkakustannusten korvaukset
maksetaan laskun mukaan.
5. Kaupungin edustajaksi hallitukseen valitaan Kari Halinen, joka valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, ja Esko Eriksson, joka valitaan hallituksen varajäseneksi.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
7. Tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö).

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen valtuustolle Sote-uudistuksen valmistelutilanteesta

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle Sote-uudistuksen valmistelutilanteesta valtuuston kokouksen 28.8.2017 jälkeen.

Eron myöntäminen Sonja Aukeelle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Sonja Aukeelle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5039

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

14.8.2017Pekka Piippa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje