Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee kuntotutkimuksin Jyväskylässä - joen yläpuolisten järvien vedenpintaa alennetaan tilapäisesti

Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee kuntotutkimuksin Jyväskylässä

- joen yläpuolisten järvien vedenpintaa alennetaan tilapäisesti

Jyväskylän kaupunki teetättää elokuussa Tourujoen vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteiden kuntotutkimuksen. Tutkimus liittyy Tourujoen kunnostuksen suunnitteluun, ja sen tarkoituksena on kerätä riittävät lähtötiedot varsinaiselle jokikunnostuksen suunnittelulle ja toteutukselle. ”Kuntotutkimuksella saamme tietoa näiden betonirakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta”, kertoo kaavoitusbiologi Anne Laita ja lisää, että saatava tieto auttaa joen kunnostusratkaisun tarkentamisessa Kankaan alueen kohdalla.

Kuntotutkimusta varten kanavarakenteet täytyy saada tyhjennettyä vedestä. Tutkimuksen ajaksi Tourujoen yläkanavan suulle rakennetaan tilapäinen patorakennelma, jolla estetään veden pääsy vesivoimalaitoksen varsinaisiin pato- ja kanavarakenteisiin. Patoamisen ajan Tourujoki tulee olemaan voimalaitoksen alapuolella vähävetinen, sillä tälle osalle ei pääse virtaamaan uutta vettä. Kanavan tyhjennys aloitetaan maanantaina 21.8.2017. Noin kaksi vuorokautta kestävä kuntotutkimus aloitetaan, kun kanava on saatu tyhjennettyä. Kuntotutkimuksella on kuitenkin vaikutuksia joen yläpuolisiin järviin jo ennen varsinaisen rakenteiden tutkimisen aloitusta.

Vedenpinta laskee tilapäisesti joen yläpuolisissa järvissä

Kuntotutkimukseen edellyttämää patoamista ja sen aiheuttamaa yläpuolisten järvien vedenpinnannousua ennakoidaan laskemalla Palokkajärven vedenpintaa. Pinnanlasku toteutetaan Tourujoen lisäjuoksutuksin kahden viikon aikana ennen varsinaista kuntotutkimusta. ”Kaikenkaikkiaan pintaa tullaan alentamaan noin 17 senttimetriä sen tämänhetkisestä tasosta”, arvioi geotekninen asiantuntija Kari Seuranen ja jatkaa, ” pinnanalentamisen suuruutta säädellään vesistöennusteiden perusteella.” Vedenpintaa laskemalla Palokkajärven pinta saadaan pidettyä nykyisten säännöstelyrajojen puitteissa kuntotutkimuksen ajan, vaikkakin vedenpinta laskee tilapäisesti normaalia elokuun pinnankorkeutta alemmaksi. Vedenpinnanlasku voi näkyä myös Tourujoen ja Palokkajärven yläpuolella sijaitsevissa Alva- ja Korttajärvissä. Pinnankorkeus palaa totuttuun korkeuteen kuntotutkimuksen jälkeen muutaman vuorokauden viiveellä.

Vesivoimahistoria näkyy joella nyt ja jatkossa

”Voimalaitosrakenteet on kuntotutkimuksen aikana mahdollisuus nähdä kuivillaan”, vinkkaa Laita. Viimeksi yläkanava on ollut tyhjennettynä vuonna 2003, jolloin Jyväskylän Energia on toteuttanut kanava- ja patoalueen kuntoarvioinnin. Tourujoen kunnostuksen yhteydessä vesivoimalan toiminta lakkautetaan ja sen säännöstely puretaan. Voimalaitosrakennus jää paikoilleen ja sen alkuperäinen, kupolimainen julkisivu paljastetaan nykyisen peltikuoren alta. Myös niin sanottu alakanava säilytetään nykyisellään ja sen kautta ohjataan jatkossa mahdolliset tulvavirtaamat. Yläkanavasta puolestaan säilyy sen länsireuna.

Tourujoen kunnostaminen etenee vaiheittain. Tämän vuoden tavoitteena on saada joen kunnostuksen yleissuunnitelma valmiiksi, jonka jälkeen voidaan siirtyä tarkempaan rakennesuunnitteluun. Varsinainen rakentaminen alkaa tämän hetkisten arvioiden mukaan vuonna 2019 jakautuen seuraavalle parille vuodelle.

Lisätiedot:

- kaavoitusbiologi Anne Laita, anne.laita@jkl.fi, p. 014 266 5032

- geoteknillinen asiantuntija Kari Seuranen, kari.seuranen@jkl.fi, 014 2665136

- maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, mervi.vallinkoski@jkl.fi, p. 014 266 5060

16.8.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje