Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.8.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.8.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.8.2017 käsiteltiin muun muassa lausuntoa YVA-menettelyn tarpeellisuudesta Kirri–Tikkakoski-välin moottoritiehankkeen muutossuunnitelman yhteydessä.

Lautakunnan mukaan YVA-menettely ei ole tarpeen Kirrissä

Kaupunkirakennelautakunta päätti antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Jyväskylän kaupungin lausunnon, jonka mukaan valtatie 4:n Jyväskylä–Oulu-moottoritiesuunnitelman Kirri–Tikkakoski-välin muutossuunnitelman johdosta ei ole tarvetta soveltaa YVA-menettelyä eli ympäristövaikutuksen arviointia.

Muutossuunnitelmassa esitetään tietunneliratkaisun muuttamista avoleikkaukseksi Kirrissä. Pituutta muutossuunnitelma-alueella on noin 500–700 metriä. Selvitysten mukaan liikennemelu ei lisäänny juurikaan avokäytävävaihtoehdossa verrattuna siihen, että tie kulkisi tunnelissa. Muutkaan ympäristövaikutukset eivät tehtyjen selvitysten mukaan muutu sanottavasti avokäytävävaihtoehdossa verrattuna tunnelivaihtoehtoon.

Joukkoliikennejaoston varajäsenistä uusi päätös

Kaupunkirakennelautakunta valitsi joukkoliikennejaostoon seuraavat neljä varajäsentä: Jenny Linna, Vesa Kaakkuriniemi, Pentti Mäkinen ja Niina Kallio.

Lautakunnan aiempi päätös ei täyttänyt varajäsenten osalta hallintosäännön vaatimusta, että valituista vähintään puolet on oltava kaupunkirakennelautakunnan jäseniä tai varajäseniä, joten varajäsenten valinnasta tuli tehdä uusi päätös. Muut valinnat pysyvät lautakunnan 13.6.2017 tekemän päätöksen mukaisina.

Harjun asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Harjun asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 6.4.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, puistoaluetta sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä Ihantolantien linjauksen osittainen siirto. Kaavassa on osoitettu tilavaraukset muun muassa uuden katsomon rakentamiseksi Harjun Stadionin itäpuolelle ja yleisöpihan toteuttamiseksi nykyisen katsomon edustalle.

Vaajakosken K-market Urheilutien asemakaavan muutos eteenpäin

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vaajakosken K-market Urheilutien asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 18.4.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle 2 300 kerrosalaneliömetrin laajuinen vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle sekä kerrostaloasuntoja senioriasukkaille 4 700 kerrosalaneliömetriä. Yhteensä rakennusoikeutta uudisrakentamiselle tulee 7 000 kerrosalaneliömetriä. Liikerakennuksen kerroskorkeus on kolme ja asuinkerrostalon kuusi. Autopaikoista paikkaa sijoittuu kellariin sekä 35 paikkaa pihakannelle. Suunnittelualueella on Vaajakosken Liikekeskus Oy:n noin 1 000 kerrosalaneliömetrin laajuinen liikerakennus, joka puretaan pois.

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Vaajakosken Liikekeskus Oy:n kanssa

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin sekä tilojen 179-406-1-241 ja 179-406-1-544 omistajan Vaajakosken Liikekeskus Oy:n kesken solmitun maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen.

Vaajakosken Liikekeskus Oy omistaa Koskinen-nimisen tilan 179-406-1-241 ja Koskinen I -nimisen tilan 179-406-1-544 osoitteessa Urheilutie 40. Tilojen alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus (69:062), joka on ollut julkisesti nähtävillä 14.2.2017- 16.3.2017 välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan tilojen alueelle muodostetaan yksi tontti asuinkerrostalojen ja liikerakennusten korttelialueeksi. Vaajakosken Liikekeskus Oy:n omistamalle alueelle syntyy kaavamuutoksella uutta rakennusoikeutta noin 3 618 kerrosalaneliömetriä.

Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla maankäyttösopimusmaksua 226 734 euroa. Lisäksi kiinteistökaupan esisopimuksella sovitaan yleisen alueen luovuttamisesta korvauksetta kaupungille sekä muodostettavaan tonttiin 179-68-108-6 myytävien alueiden luovuttamisesta Vaajakosken Liikekeskus Oy:lle.

Maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 187, joka koski Vuoritsalon ranta-asemakaavaa, poistettiin esityslistalta.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5133 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

22.8.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje