Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Uusi varhaiskasvatussuunnitelma viitoittaa toimintakautta 2017-2018

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma viitoittaa toimintavuotta 2017-2018

Jyväskylän varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2017–2018 käynnistyi elokuun alussa. Päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhojen toimintaa ohjaa 1.8. voimaan otettu uusi varhaiskasvatussuunnitelma, joka tuo toimintaan muun muassa lisää liikuntaa ja toiminnallisuutta perinteisen leikin rinnalle. Lasten osallisuutta painotetaan. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa mukaisesti.

Jyväskylässä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lapsia on yli 4800, yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä 1400 lasta, esiopetuksessa yli 1500 eskaria ja kerhotoimintaan osallistuu noin 600 lasta. Jyväskylässä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna.

Laadukas varhaiskasvatus on kaikkien lasten oikeus

Uudistunut varhaiskasvatussuunnitelma takaa lapsille yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eivät ole enää aiempaan tapaan suositus vaan kansallinen normi. Varhaiskasvatus on nyt kytketty tiiviisti osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa. Se muodostaa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden, jossa painottuu entistä vahvemmin pedagogiikka.

–Varhaiskasvatus ei ole vain päivähoitoa, vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti, tiivistää palvelupäällikkö Päivi Koivisto.

Lapsi osallistuu aktiivisesti

Uudistuneen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsi on aktiivinen toimija, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Leikki on kaiken toiminnan keskiössä ja leikkien avulla opitaan uusia asioita.

Uudistus mahdollistaa nyt tiiviin jatkumon lapsen kasvun ja opin polulle varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Uusia asioita, itsestä huolehtimista ja arjen muita taitoja opitaan laaja-alaisesti oivallusten ja elämysten kautta. Lisää liikuntaa saadaan ohjattujen ja lasten omatoimisen ulkoilun, pihaleikkien ja –pelien avulla.

Tukea yksilöllisesti hyvinvointia edistäen

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu), johon kirjataan lapsen yksilölliset kasvun ja kehityksen tavoitteet sekä toimintatavat, joilla tavoitteiden toteutumista edistetään. Vasuun kirjataan myös lapsen mahdollisesti tarvitsemasta tuesta, tukitoimenpiteiden laajuudesta ja toimenpiteiden toteuttamisesta. Lapsen henkilökohtaisten tavoitteiden ja tuen toteutumista arvioidaan säännöllisesti vasu-keskusteluissa.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Hannamaija Väkiparta, varhaiskasvatus, p. 014 266 3109
palvelupäällikkö Päivi Koivisto, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, p. 014 266 3198

23.8.2017Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje