Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 23.8. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 23.8. pidetystä kokouksesta

Sivistyslautakunta aloitti syyskauden päättämällä muilta kunnilta perittävistä varhaiskasvatusmaksuista sekä perusopetuksen opetussuunnitelman paikallisen osuuden arviointiluvusta. Lisäksi nimettiin edustaja ja viranhaltija vammaisneuvostoon sekä esittelijä yksilöasianjaostoon.

Sivistyslautakunta päätti muilta kunnilta perittävät varhaiskasvatuspalvelujen maksut

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen paikkoja myydään maksusitoumusten perusteella muille kunnille. Toinen kunta maksaa paikasta ja perii huoltajilta asiakasmaksut. Myytävien paikkojen hintaa laskettaessa on huomioitu kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut sekä hallintokustannukset. Esiopetuksen kustannuksia vastaava valtionosuus kohdistuu esiopetuksen järjestävälle kunnalle, joten esiopetuksen kustannuksia ei laskuteta lapsen asuinkunnalta. Esiopetukseen liittyvistä päivähoidon kustannuksista vastaa kuitenkin lapsen asuinkunta.

Päätöksen mukaan Jyväskylä veloittaa muita kuntia esimerkiksi alle 3-vuotiaan kokopäivähoidosta 1 273 € ja yli 3-vuotiaan kokopäivähoidosta 862 euroa kuukaudessa. Jos lapsi on hoidossa koko vuoden maksu on alle 3-vuotaasta 15 276 € ja yli 3-vuotiaasta 10 346 €. Vuorohoidossa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidossa on korotetut maksukertoimet.

Perusopetuksen opetussuunnitelman paikallinen osuus vuosiluokille 7–9 hyväksytty nyt kokonaisuudessaan

Lautakunta hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman paikallisesta osuudesta vielä osin käsittelemättä olleen oppimisen arviointi -luvun, nyt perusopetuksen uusi opetussuunnitelma luokille 1-9 on käsitelty ja hyväksytty kokonaisuudessaan. Sivistyslautakunta on käsitellyt vuosiluokkien 7-9 osuudet 26.4. ja 17.5.2017. Jälkimmäisessä kokouksessa lautakunta edellytti vielä, että oppimisen arviointi -luvun, (luku 6), paikallinen osuus käsitellään kokonaisuudessaan elokuun lautakunnassa.

Oppimisen arvioinnin paikalliset pääperiaatteet hyväksyttiin lautakunnassa jo keväällä 2016 ja tuolloin hyväksyttiin myös vuosiluokkia 7-9 koskeva linjaus, että lukuvuositodistuksissa käytetään numeroarviointia ja tarvittaessa sanallista arviointia. Nyt tarkasteltiin lähinnä alalukuja 6.6. ”Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät” sekä 6.7. ”Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset”, koska ne olivat vielä edellisen käsittelyn aikaan valmisteilla. Hyväksytty arviointiluku löytyy verkosta osoitteesta: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku6.

Lautakunta päätti lisäksi, että lukuun 6.6., kohtaan jossa käydään läpi lukuvuositodistukseen kirjattavat lisätiedot, lisätään oppilaskuntatoimintaan, työelämään tutustumisjaksoon ja oman äidinkielen opetukseen osallistumisen lisäksi osallistuminen lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston toimintaan.

Sivistyslautakunnan edustajan ja sivistyksen toimialan asiantuntijan nimeäminen vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2017-2021

Sivistyslautakunta päätti nimetä vammaisneuvoston valtuustokaudelle 2017-2021 sivistyksen toimialan asiantuntijaksi Huhtasuon yhtenäiskoulun apulaisrehtori Jenni Asikainen-Kihlmanin ja sivistyslautakunnan edustajaksi Mia Puolimatka sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Koivisto.

Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston tehtävänä on: 1) vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta, 2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vammaisten tarpeita ja palvelujenkehitystä Jyväskylän kaupungin alueella sekä osallistua ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevissa asioissa ja 3) hoitaa muut vammaisneuvostolle laissa määritellyt tehtävät.

Sivistyksen toimialan esittelijä yksilöasiainjaostoon

Sivistyslautakunta nimesi yksilöasiainjaostoon sivistyksen toimialan asioiden esittelijäksi toimialajohtaja Eino Leisimon ja hänen poissa ollessaan sijaiseksi palvelujohtaja Hannamaija Väkiparran. Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen kokouksessa asiat esittelee asianomaisen lautakunnan nimeämä viranhaltija tai hänelle nimetty sijainen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5110 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 31.8.2017 internetiin osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

23.8.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje