Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 24.8.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 24.8.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta antoi kokouksessaan vastauksensa vuoden 2016 arviointikertomukseen. Lisäksi lautakunta päätti perustaa lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palvelusetelin.

Perusturvalautakunnan vastaukset vuoden 2016 arviointikertomuksesta

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle vastauksensa vuoden 2016 arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa annettiin kiitosta hammashoidon ns. Suu kerralla kuntoon -mallille (JyMe). Samalla tarkastuslautakunta antoi kiitoksensa vanhusten kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Tarkastuslautakunta kannusti lautakuntaa miettimään, mihin muihin toimintamuotoihin toiminnanohjausta voisi laajentaa.

Lautakunnan mukaan vanhuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisessä keskeistä on, että raportointi on automaattista ja vertailtavaa. Näin voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä tarvittavat muutokset toiminnassa ja koordinoida mm. henkilöstön liikkuvuutta oikea-aikaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelussa arvioidaan parhaillaan vanhuspalveluiden kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä.

Tarkastuslautakunta nosti esille vuosien 2013–2016 hyvinvointikertomuksesta lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tilanteen, koulukiusaamisen jatkumisen sekä lasten seksuaalisen hyväksikäytön huomattavan nousun. Perusturvalautakunta totesi vastauksessaan, että hyvinvointikertomuksessa esiin tullut lasten seksuaalisen hyväksikäytön huomattava lisääntyminen poliisin tilastoissa voi perustua Lastensuojelulain 25 § 3 momenttiin, joka on terävöittänyt eri viranomaisien ja muiden tahojen lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyiden ilmoittamista suoraan poliisille.

Lautakunta totesi, että lasten ja nuorten tilanteeseen puututaan eri palveluiden yhteistyönä. Perusturvan toimialan palveluissa on kehitetty ja lisätty lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Palvelutarpeisiin on perustettu muun muassa Jyväskylän kaupungin nuorten aikuisten palvelukeskus, nuorisovastaanotto, lastensuojeluun psykologipalvelu, Ohjaamon sosiaaliohjaaja sekä opiskeluterveydenhuoltoon on lisätty depressiohoitaja. Valmisteilla olevaan kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan useita toimenpiteitä, joilla ongelmiin tarttumista tehostetaan edelleen.

Tarkastuslautakunta nosti lisäksi esille saamansa tiedon siitä, että JYTE ostaisi laboratoriopalvelut kilpailuttamattomalla sopimuksella ja tiedusteli, voitaisiinko kilpailuttamalla vaikuttaa palvelun kustannustasoon. Perusturvalautakunta totesi vastauksessaan, että laboratoriopalvelusopimus on ns. hankintaoikeudellinen sidosyksikköhankinta eli in-house hankinta, joita ei kilpailuteta. Laboratoriopalvelujen kilpailuttamisen arviointi ja toteuttaminen ei lautakunnan mukaan ole perusteltua ennen valtakunnallisen sote-uuudistuksen selkeytymistä.

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palvelusetelin perustaminen

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön neuropsykologisen arvioinnin ja konsultaation, neuropsykiatrisen valmennuksen ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen palvelusetelin. Palvelu kohdistuu 4-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Palvelu on lakisääteistä. Nykyisin palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana Jyväskylän perheneuvolassa, Lastentutkimusklinikalla ja sivistyspalveluiden oppilashuollossa.

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niihin liittyy kuitenkin usein samanaikaisia psykiatrisia ongelmia. Neuropsykiatrisilla häiriöillä on vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen, yleiseen arjenhallintaan ja koulunkäynnin sujumiseen.

Palvelusetelin käyttö sujuvoittaa asiakkaan saamaa palvelua. Palveluseteli mahdollistaa nopeamman palveluun pääsyn ja laajentaa asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Palvelusetelin saatuaan asiakas voi vertailla palveluntuottajia ja valita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa parhaiten sopivan. Palvelun hinta sekä palveluun pääsyn aika ovat asiakkaan nähtävillä ja vertailtavissa. Myös muiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluntuottajiin on nähtävissä tuottajakohtaisesti palvelusetelijärjestelmästä.

Palvelusetelillä palvelujen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä palveluja itse valitsemaltaan kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta. Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Lapsille ja nuorille suunnatun neuropsykiatrisen tuen palvelusetelin arvon tulee kattaa palvelun kokonaisuus, siten, ettei asiakkaalle jää omavastuuosuutta.

Palvelusetelin käyttöönottoon on varauduttu 2017 talousarviossa. Palveluseteli pyritään saamaan käyttöön yrittäjätilaisuuksien ja järjestelmän käyttöönoton myötä marraskuussa 2017.

-----

Perusturvalautakunta nimesi lisäksi kokouksessaan edustajansa vanhusneuvostoon sekä veteraaniasiain neuvottelukuntaan. Vanhusneuvoston jäsenenä valtuustokaudella 2017–2021 toimii Kati Laakso ja varajäsenenä Eija Tuohimaa. Veteraaniasiain neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin Terhi Pulli ja Raija Sipinen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvotteluihin syksyn 2017 osalta nimettiin Heidi Rentola, Mari Kyllönen, Jassin Rezai ja Eija Tuohimaa. Varaedustajaksi nimettiin Marika Visakorpi. Lisäksi lautakunta nimesi Sovatek-säätiön valtuuskuntaan Eija Tuohimaan.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5043

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Heidi Rentola, p. 0400 537 824 ja toimialajohtaja Ulla Kuittu, p. (014) 266 3001

24.8.2017Tuija Ijäs

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje