Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän energiatase 2016: kivihiilen käyttö romahtanut ja päästöt alhaisimmillaan – mutta tekemistä vielä riittää

Jyväskylän energiatase 2016: kivihiilen käyttö romahtanut ja päästöt alhaisimmillaan – mutta tekemistä vielä riittää

Jyväskylän päästöt vuonna 2016 olivat alhaisimmat 2000-luvulla. Päästöt vähenivät öljyn ja kivihiilen reilusti pienentyneen käytön myötä, mutta myös energiankulutuksen laskun vuoksi. Sen sijaan hieman lisääntynyt turpeen käyttö kasvatti päästöjä. Asukaskohtaisten päästöjen osalta olemme jo saavuttaneet vuodelle 2020 asetetut tavoitteet.

Jyväskylän energiankulutus oli 4444 gigawattituntia vuonna 2016. Kaupungin energiankulutus laski viisi prosenttia vuodesta 2014. Jyväskylän kaupungin alueella viime vuonna kulutetusta energiasta 32 prosenttia saatiin puupolttoaineista, 26 prosenttia öljystä, 24 prosenttia turpeesta ja 13 prosenttia tuontisähköstä. Kivihiilellä tuotettiin enää vain 0,5 prosenttia kulutetusta energiasta, ja sen osuus laski huomattavasti kahden vuoden takaisesta arvosta.

Luvut käyvät ilmi Jyväskylän kaupungin päivitetystä energiataseesta, jonka laati Keski-Suomen Energiatoimisto. Energiatase kuvaa alueen energiantuotannon, -lähteiden ja -käytön nykytilaa ja kehitystrendejä sekä näiden rahallista arvoa ja hiilidioksidipäästöjä. Tase laadittiin vuoden 2016 tilasto- ja energialaitostietojen mukaan, vertailuvuosina käytettiin vuosia 2014 ja 2004. Lisäksi Jyväskylän energiataseessa arvioitiin aluetaloudellisia sekä työllisyysvaikutuksia.

Energiasta yli puolet rakennusten lämmitykseen

Energiankulutuksesta yli puolet eli 52 prosenttia meni rakennusten lämmitykseen, 21 prosenttia tieliikenteeseen ja 9 prosenttia teollisuuteen. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli 60 prosenttia energianlähteiden käytöstä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus energianlähteiden käytöstä oli 36 prosenttia.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö väheni hieman vuodesta 2014, sillä lämpö- ja voimalaitosten puupolttoaineiden käyttö laski. Toisaalta liikenteen biopolttoaineiden osuus nousi biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen vuoksi.

Sähkönkulutus nousi kolme prosenttia vuodesta 2014 mutta pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2012. Sähköntuonti Jyväskylän alueelle kasvoi, sillä alueen omien voimalaitosten sähköntuotanto laski edelleen ja oli tuotantokapasiteettiin nähden alhaisella tasolla. Teollisuuden energiankulutus jatkoi laskuaan.

Kaukolämmön energialähteissä puun osuus kasvoi ja öljyn osuus laski aikaisempiin vuosiin verrattuna. Turpeen osuus kaukolämmön polttoaineista kasvoi vuodesta 2014, mutta se oli silti pienempi kuin turpeen käytön huippuvuosina. Voima- ja lämpölaitosten ja rakennusten lämmitykseen käytetyn öljyn kulutus laski selvästi vuodesta 2014. Tieliikenteen polttoaineenkulutus pysyi suunnilleen samana ja siitä yhä suurempi osuus on korvattu biopolttoaineilla.

Öljytuotteiden hinnoista huomattava osa veroja

Energialähteistä eniten rahallista arvoa oli öljytuotteilla, joiden hinnasta tosin huomattava osa oli veroja. Energialähteiden arvo on laskenut tarkastelujaksolla, osittain öljyn hinnan laskun vuoksi.

Eniten työllistäviä polttoaineita ovat turve (noin 280 henkilötyövuotta) ja metsähake (noin 250 henkilötyövuotta). Työllisyysvaikutukset kohdentuvat tuotannon osalta kuitenkin suurelta osin kaupungin alueen ulkopuolelle.


Lisätietoja:
- Pirkko Melville, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 1593, pirkko.melville[at]jkl.fi
- Tero Hirvelä, energia-asiantuntija, Jyväskylän Tilapalvelu, p. 014 266 8232, tero.hirvela[at]jkl.fi
- raportti

31.8.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje