Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Keljonkankaan yhtenäiskoulun kaavaluonnos käsittelyyn Jyväskylässä

Keljonkankaan yhtenäiskoulun kaavaluonnos käsittelyyn Jyväskylässä

Keljonkankaan yhtenäiskoulurakennuksen rakentamisen mahdollistava kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnosta edeltäneessä valmisteluvaiheessa on tehty useita selvityksiä, joiden pohjalta muun muassa koulurakennuksen sijoittelu ja liikennejärjestelyt esitetään luonnoksessa ratkaistaviksi. Kaavamuutosalueeseen sisältyy myös Eteläväylän toisella puolella oleva maa-alue, johon luonnoksessa mahdollistetaan kerrostalo- tai palveluasumista. Kaavamuutos on menossa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 5.9.2017, jonka jälkeen järjestetään yleisötilaisuus alueen suunnitelmiin liittyen.

Helmikuussa 2017 vireille tulleen kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa monitoiminnallisen yhtenäiskoulurakennuksen rakentaminen Keljonkankaalle. Kaavamuutoksessa varaudutaan myös koulun laajennusmahdollisuuteen. Rakennuksessa tulevat toimimaan perusopetuksen vuosiluokat 5-9 sekä nuoristotilat että kirjasto. Uusi koulurakennus palvelee erityisesti lapsia, nuoria ja lapsiperheitä mutta hyvän saavutettavuuden ansiosta myös muita kaupunkilaisia ja ikäryhmiä. Tilojen on tavoitteena olla käytössä elokuussa 2020.

Alueella merkittäviä luontoarvoja

Kolmentoista hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijaitsee Eteläväylän varrella rajautuen valtatie 9:ään ja Metallimiehentiehen. Alueesta on tehty kaavasuunnittelun pohjaksi kattavat luonto-, pienvesi-, pohjavesi-, hulevesi- ja maaperäselvitykset. Aluetta halkova purouoma on luontoarvoiltaan merkittävä. Puron tuntumassa sekä sen länsi- että pohjoispuolella on myös suojeltavia liito-oravan reviirejä.

Kaareva koulurakennus Eteläväylän varteen

Rakennusten sijoittelusta ja muotoideasta on laadittu useita eri vaihtoehtoja. Koulurakennus on kaavaluonnoksessa sijoitettu Eteläväylän varteen nykyisen Sohlberginkadun kohdalle. Näkyvyyden ja helposti saavutettavuuden lisäksi maaperä soveltuu rakentamiseen eikä rakentaminen heikennä alueen luontoarvoja. Koulurakennuksesta halutaan Keljonkankaan imagoa kohottava ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja tunnistettava. Hankesuunnittelussa jatkojalostettavaksi koulurakennuksen muodoksi valikoitui kaareva bumerangi, joka rajaa koulun pihan suojaan liikenteeltä ja Eteläväylän melulta.

Muutoksia tielinjauksiin

Myös liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä meluvaikutuksista on tehty omat tarkastelunsa. Kävelyn ja pyöräilyn pääreitti on osoitettu kaavaluonnoksessa Sohlberginkadun rinnalle. Eteläväylän kohdalle on suunnitteilla kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen. Sohlberginkadun tielinjaus Eteläväylältä muuttuu. Uusi tielinjaus toteutetaan Metallimiehentien kautta, jolla sijaitsevan rivitalon ajojärjestelyt säilyvät entisellään mutta osoite vaihtuu Sohlberginkaduksi. Koulun ajoneuvoliikenne ja pysäköinti on ohjattu Sohlberginkadun puolelle. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaavia ratkaisuja tutkitaan lisää suunnittelun edetessä.

Lisäksi kerrostalorakentamista

Kaavamuutoksessa päivitetään myös Eteläväylän eteläpuolella sijaitsevien tonttien kaavamääräykset nykytarpeita vastaavaksi. Alueelle mahdollistetaan niin asuinkerrostalorakentamista kuin seniori- ja palveluasumista. Neljä-kuusikerroksiset talot reunustavat Eteläväylää muodostaen yhdessä koulurakennuksen kanssa kaupunkimaisen sisääntulon Keljonkankaan keskustaan. Samalla ne suojaavat pihoja liikennemelulta.

Yleisötilaisuus ja kysely suunnitelmista

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päiväksi kaupunkirakennelautakunnan hyväksynnän jälkeen. Kaavaratkaisusta ja kouluhankkeesta pidetään yleisötilaisuus Keljonkankaan koulun juhlasalissa tiistaina 12.9.2017 klo 17:30 alkaen. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua suunnitelmiin sekä osallistua koulun tilojen ja toimintojen ideointiin. Suunnitelmia on myös mahdollista kommentoida sähköisellä verkkokyselyllä, johon pääsee sekä kaavan että hankkeen nettisivuilta 12.9.2017 alkaen.

Kaava ja siihen liittyvät aineistot löytyvät kaavoituksen nettisivuilta www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/963. Keljonkankaan yhtenäiskouluhankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keljonkankaanyhtenaiskoulu.

Lisätietoja hankkeesta:

  • Kaavoitusarkkitehti Paula Julin, paula.julin[@]jkl.fi, p. 014 266 7706
  • Perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen, tuija.rasinen[@j]kl.fi, p. 014 266 4984
  • Suunnitteluvastaava rehtori Petri Palve, petri.palve[@]jkl.fi, p. 014 266 4487
  • Tilapalveluiden projektipäällikkö Mauno Rein, mauno.rein[@]jkl.fi, p. 014 266 8248
31.8.2017Mauri Hähkiöniemi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje